Simen

Carstensen

Bager

 

Gift 1. gang med
a. Casten
b. Margrete
Gift 2, gang med Maren Jørgensdatter (Kamp?)

 
Romsdals Tingbog 1 p. 7 : 1688 7/12 

Simen Bager

Romsdals Tingbog 1 p. 7 : 1688 7/12 Ting for Fanne Otting blandt Handverchisfolch som bor paa Molde og suarer hver udj Skatt (til Hs. Majst.)  2 Rdlr. var Simen Bager

Kilde: Collin

Dato Molde 4/10 1692 

Simen Carstensen
Joen Jensen
Johan Hendriksen

Molde Eiendom 125 

Dato Molde 4/10 1692 skjøder Simen Carstenson til Joen Jensen Feltbereder det Hus, som hand af sal. Johan Hendriksen Kipper har bekommet. Molde Eiendom 125.

Kilde: Collin

1694 3/7

Simen Carstensen

1694 3/7 Ting paa Molde hvor Simen Carstensen ilagdes skatt 2 ort.

Kilde: Collin

1695 - 1696

Simen Castensen
Lars Glasmager

Simen Castensen havde 1695 - 1696 Stolesæde i Molde KIrke, sammen med Lars Glasmager.

Kilde: Collin

1692 - 1708

Johan Robbertsen Thou
Simen Carstensen Bager
Alexsander Pheif
Maren Pedersdatter Stadel
Knud Olufsen

Johan Robbertsen Thou og Simen Carstensen Bager vare 1692 24/7 forsamlede (med Skifteforvallteren) i Alexander Pfeifs Bo paa Molde Ladested for at registrere. Ligesaa 1702 9/11 i sal. Maren Pedersdttr. Stadels Bo; ligesaa 1703 1/12 paa Molde Ladested
1704 24/5 ; 1704 16/12 ; 1705 26/5; 1705 18/11 ; 1706 17/4 ; 1708 6/11 Skifte  paa Molde efter Sal. Knud Olufsen til hvis Bo Simen Carstensen Bager skyldig - 20 Rdlr,

Kilde: Collin

Folketelling 1701 - Molde Ladeplatz

Simon Castensen
Albrigt Simonsen

Folketelling 1701 - Molde Ladeplatz
Simon Castensen . sønn Albrigt Simensen 12 Aar.

Kilde: Folketelling for 1701 - Molde Ladeplatz.

Romsdals Skifteprt. 4 p. 9: 1702 24/7

Johan Robbertson Thou
Simen Carstensen Bager
Alexander Pfeif
Helena Constabel
Johan Johnston
Michel Greve
Jacob Raufn

Romsdals Skifteprt. 4 p. 9: 1702 24/7 med Johan Robbertson Thou og Simen Carstensen Bager forsamlet i afg. sal Alexander Pfeifs Hus paa Molde Ladested at forsegle og registrere hans Eiendele og blev de samme at være efterlevende Enke Helena Constabel og hendes antagne Laugværge og Svoger Johan Johnston og anvist mod Begjæring, som det ringe der findes dauglig  ag Enken behøves, saa og for Rotter og Utøy, det og skulde forderve, at alting derfra maatte registreres og vurderis ogsaa blive under Enkens Tilsiun saa erbød Laugværgen sig for alting at indestaa og svare og tegistreret Boets Eiendeler til 12 Rd 6 sk. og den Sal. Mand for iboevde Huuser med hvis ringe indredning fides, tilsammen vurderet 20 Rdlr.. Enken angav at Sr. Michel Greve skal være Stervboen skyldig for penge og Bord tilsammen - 19 Rdlr., hvorpaa tilkommet 1 Td. Byg og 2 Tdr. Hafre, herforuden tilkjendegav Enken at Jacob Raufn sig ogsaa noget lidet skal være skyldig men ingen Bevis derpaa hafde. Videre Formue sagde Enken ej at være tilhørende undtagen sin egen paaliggende Seng, herfra aftages som Enchen til Vederlag for sin sal. Mands  Begravelse tillegges - 20 Rd. - Saaledes forefundet og forrettet som forskrevet staar etc.

Kilde: Collin

Dato Molde 9/2 1704

Simen Carstenson
Olle Knudsen

Molde Eiendom 111

Dato Molde 9/2 1704 skjøder Simen Carstenson til Olle Knudsen paa en Plads inden Elven paa Molde Ladested. Molde Eiendom 111.

Kilde: Collin

1707 24/5 

Boy Boyesen
Simon Carstens

1707 24/5 Skifte paa Vestad i Veø rfter sal. Boy Boyesen, hvor Simon Carstens skyldte - som han Ao. 1706 udj Juni laante Contant 12 Rd.

Kilde: Collin

Under Dato Molde 15/1 1710

Simon Carstensen
Carsten Simonsen

Molde eiendomme 11

Under Dato Molde 15/1 1710 har Simon Carstensen til sin kjære Søn Carsten Simonsen solgt og skjødet sine Huse oc Grund paa Molde . Se Molde eiendomme 11.

Kilde: Collin

Molde 27/3 1721

Casten Simonsen
Oberste Storm
Maren Jørgensdatter
Thomas Willum Schotte
Maren Eliasdatter
Simen Carstensen

Molde Eiendomme 33

Molde 27/3 1721 selger Carsten Simonsen til Oberste Storm et Stykke Plads eller Jord paa Reknes - som til hans Stifmoder Maren Jørgensdatter ved Skifte efter Thomas Willums. Schottes afd Hustru Maren Elliasdttr er udlagt (1686) og dermed efter min sal. Fader afg. Simen Carstensen mig arveligen tilfalden. - Skjødet er underskrevet til Vitterlighed af Stifmoderen Maren Jørgensdttr, sal. Simen Carstensens. - Molde Eiendomme N. 33.          

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1729 dom 1 Advent

Johan Myhre
Sara Dorthea
Hilleborg Thue
Margrethe Cimber
Margrethe Widerø
Jacob J. Schultz
Simen Castensen

Veø Kirkebog 1729 dom 1 Advent døbt i Molde Kirke Johan Myhres Datter Sara Dorthea. Tls. Hilleborg Thue, Margrethe Cimber, Margrethe Widerø, Jacob J. Schultz, Simen Castensen.

Kilde: Collin

Veø Kirkebogden 2. Adv

Anne Bentzdatter
Simen Castensen
Elen Simonsdatter

Veø Kirkebogden 2. Adv. i Molde Kirke publ. absolus. Anna Bentzdattr. som udnævnte for sit Barns fader en ung Person af Molde N: Simen Castensen : 1733 festo Epiph. i Bulsø Kirke døbt et Barn: Elen . Moderen er Anna Bentzdatter.. Faderen er Simon Castensen.

Kilde: Collin

!733 26/1 

Hans Castensen

!733 26/1 (i Molde ?) nedsat Hr. Hans Castensen, gl. 18 Aar.

Kilde: Collin

1740 den 1/7

Kirsten Carstensdatter
Knud Søfrensen

1740 den 1/7 Kirsten Carstensdtr. fadder til Knud Søfrensens Barn.

Kilde: Collin