Poul

Behrentz

 

Gift 18.05.1735 med Regina Johansdatter  Thue

Død før 08.03.1757.


Paul Berentz

Kilde: Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563 - 1886 Norsk slektshistorisk Forenings hjemmesider

Berentz (Behrens), Paul. 14 år hos storkansler von Holstein, fra 1727 i dronningens liverie. Toller i Romsdal (Molde) 20. sept. 1734, bekreftet 14. mars 1747, kontrollør mot forpakterne sammesteds 1749. Senere toller sammesteds. Var også forstander ved Reknes hospital. Død før 8. mars 1757.

Kilde: Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563 - 1886 Norsk slektshistorisk Forenings hjemmesider

 

Romsdal Panteb 2 p. 53 : Molde 24/12 1734

Paul Berntz
Peter Fyhn
Claus Lund
Jacob Friis

Romsdal Panteb 2 p. 53 : Molde 24/12 1734 - saasom deres Kgl. Majst. allernaad, har behaget at beskikke Paul Berntz til at være Tolder ved Romsdals Toldsted altsaa lover og tilsiger jg underskrevne Peter Fyhn til aller....--- hans  kongl. Majst. Sikkerhed for same Toldintrædere Qppebørsel 100 Rdlr. af den allernaadigst determinerede Cautionssumma og det fra anstundende Nytaarsdagen 1735 og fremdeles saalænge han forbliver ved Betjeningen og ved denne og ved denne kgl. Oppebørsel - etc.
En ditto ligelydende udstedt af Claus Lund paa 50 og Jacob Friis på 50 Rd.
Denne Caution er indfriet hvorfor den og for Retten er bliven udslættet den 4/7 1738.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1735 18/5

Povel Berentzon
Regina Johansdatter Thue

Veø Kirkebg 1735 18/5 copuleret Tolderen paa Molde Povel Berentzon og Madame Regina Johansdatter Thue i deres Hus paa Molde.

Kilde: Collin

Veø Kirekbog 1739 30/4 Døbt

Madame Berentz
Daniel Stephensen

Veø Kirkebog 1739 30/4 Madame Berentz Fadder i Molde Kirke til Daniel Stephensens Barn.

Kilde: Collin

29/5 1739

Paul Behrentz
Otto Ørbech

29/5 1739 er Tolder Paul Behrentz tilskjødet en Hauveplads, kiggende ved hans Hus, før tilhørende afg. Otto Ørbech.

Kilde: Collin

Romsdals Panteb. 2 p. 149 1739 11/8

Paul Berentz
Johan Brix
Elisabet Thue

Vigene

Romsdals Panteb. 2 p. 149. Ved Ayction i Lillefosund 1739 11/8 kjøber Tolder ved Romsdals Toldsted Paul Berentz det Borger og Handelsmand i Lillefosen Sr. Johan Brix og Hustru Elisabet Thue i Boe tilhørende Fiskevær Vigene i Vaagø Ott, for 150 Rd. : se Vaagø Ott. 

Kilde: Collin

Romsdals Panteb. 2 p. 139 Molde Ladested 1/1 1740

Paul Behrentz
Aage Pedesen
Iver Iversen

Romsdals Panteb. 2 p. 139 Molde Ladested 1/1 1740 ....... ..... .... og samtlige Høibydende Herrer ved Skr, af 26/9 1739 naadigst har accorderet mig Medenfor Caution 200 Rdlr for de ved Romsdals Toldsted faldende kgl. oppebørsel. at pantsætte til deres kgl. Majst. min selveiende nu beboende Hus Gaard og Grund paa Molde Ladested, thi pantsætter etc, - og det fra 1740 Aars Begynnelse og fremdeles saalænge gj forbliver i denne Betjening.
                                                                                                           Paul Behrentz

Efter Begjær af kgl. Majst. Tolder Paul Behrentz have vi undertegnede 2de Mænd som Borgere til Trondhjemverdsat Eiendommen til 400 Rd.
                                                             Aage Pedersen        Iver Iversen

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 pg. 22 1740 9/9

Tolder Berentz

Nesje

Romsdal Skifteprt.  7 pg. 22 : 1740 9/9 Skifte paa Nesje i Fanne Otting hvor Tolder Berentz fordrer 1 Rd 3 ort

Kilde Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 76 1741 16/5

Daugaard
Tolder Berentz

Romsdals Skifteprt. 7 p. 76 1741 16/5 Skifte paa Molde efter N. Daugaards kjereste hvor Tolder Berentz under Dato 18/4 1741 fordrer den 15/7 og 19/7  1740 D. laante Penge.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 98 1742 27/2

Jacob Morten Schults
Tolder Berents

Elen Davidsgrund

Romsdals Skifteprt. 7 p. 98 1742 27/2 Skifte efter Jacob Morten Schultzes Kvinde hvilket Boe eiede eeiede "Elen Davidsgrund", hvilken Tolder Berents eiede en mindre Del. Kfr. Elen Davidsgrund.

Kilde: Collin

Romsdals Panteb. 2 p. 177. Molde 16/3 1742

Lauritz Leganger
Tolder Berentz

Romsdals Panteb. 2 p. 177. Molde 16/3 1742 sælger Lauritz Leganger ,,,,, ....... til Tolder Berentz Huse og Grund paa Molde. Se Molde Eiendom 53d 

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 343 1743 11/12

Tolder Berentz
Ole Aandal

Romsdals Skifteprt. 7 p. 343 - 1743 11/12 Skifte paa Aandal i Romsdal Otting hvor Tolder Berentz fordrer efter Ole Aandals udgivne Bevis - 115 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Panteb. 3 p. 200 Molde 2/1 1744

Niels Pederson Hanson
Paul Berents
Hans Holst

Romsdals Panteb. 3 p. 200 Molde 2/1 1744 pantsætter Niels Pederson Hanson til Tolder Paul Berents sit nu iboende Hus Sr, Hans Holstes Grund. Molde Eiendom 78.

Kilde: Collin

Romsdals Panteb. 3 p. 200 Molde 2/1 1744

Gunder Pederson Lien
Paul Berents
Hans Holst

Romsdals Panteb. 3 p. 200 Molde 2/1 1744 pantsætter Gunder Pederson Lien til Tolder Paul Berents sit nu iboende Hus Sr, Hans Holstes Grund. Molde Eiendom 75.

Kilde: Collin

Romsdals Panteb. 3 p. 200. Moldegaard 30/1 1744

Hans Holst
Tolder Berents
Johan Thue

Romsdals Panteb. 3 p. 200. Moldegaard 30/1 1744....... Hans Holst have laant af Tolder Berents af hans Sted søn Johan Thues Arvemidler - 400 Rd - uden Sikkerhed.

Kilde; Collin

Romsdals Panteb. 3 p. 202 Molde 17/4 1744

Petter Angel
Paul Berents

Romsdals Panteb. 3 p. 202 Molde 17/4 1744 udsteder Petter Angell Sognepræst til Bulsø Obl. til Tolder Paul Berents for laante 100 Rdlr.
1751 19/11

Toller Berentz
Jacob Mortens Schultz
Ole Pedersen

1751 19/11 er solgt fra Grundeierne Toller Berentz og Jacob Mortensen Schultz en Grund til Ole Pedersen. Kfr. Ole Pedersen.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 1 1752 8/1

Paul Berentz

Romsdals Skifteprt.8 p. 1 - 1752 8/1 Skifte paa Vikene hvor Hr. Tolder Paul Berentz fordrer - 2 - 16.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 114 1752 10/11

Tolder Behrentz

Romsdals Skifteprt.8 p 114 1752 10/11 Skifte paa Vikene i Vaagø hvor Hr. Tolder Behrentz fordrer resterende Grundeleige -  4-- og nok for crediterede Varer - 2 - 12 sk.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 56 - Molde 2/1 1754

Poul Behrentz

 Molde Skjøde og Pantebog I p. 56 - Molde 2/1 1754 har Seier? pantsat til Tolder Poul Behrentz for laante Penge

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 64 Molde 11/9 1754

Poul Behrentz

Molde Skjøde og Pantebog I p. 64 Molde 11/9 1754 har Jacob Friis pantsat til Tolder Poul Behrentz for laante Penge

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 86 1755 21/10

Søren Fietzens
Paul Behrentz
Mads Widerø
Johan Thue Finne

Molde Skjøde og Pantebog I p. 86 1755 21/10 har Søfren Fietzens til Reknæs Hospitals Casse for 150 Rdlr som Hospitalets Forstander velærb. Hr. Tolder Paul Behrentz mig laant haver pantsat etc : men 1754 5/4 har Mads Widerø af Reknæs Hospitals Forstander Sr. Johan Thue Finne faaet udbetalt 150 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 263 : 1756 30/6

Peter Fyen
Paul Behrens

Molde Skifteprt. 1 p. 263 : 1756 30/6 Skifte paa Molde efter Sal. Controlløer Peter Fyen hvor Hospitalsforstanderen afg.? Tolder Paul Behrens Bevis af 26/5 1756 indkommen at Skiftet kunde sluttes.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 492 1757 21/1

Tolder Behrentz

Romsdals Skifteprt.8 p 492 1757 21/1 Skifte paa Vikene hvor Tolder Behrentz fordrer.

Kilde: Collin

1758 2/1 Skifte

Susanna Behrentzdatter Condor
Peder Knudsen

Susanna Behrentzdatter Condor var gift med Billedhugger Peder Knudsen, efter ham Skifte paa Tornes i Vaagø Ott. 1758 2/1

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 317 1758 5/5

Claus Lund
Tolder Berentz

Molde Skifteprt.1 p. 317 : 1758 5/5 Skiftesamling i Sr. Claus Lund Bo paa Molde, - hvor i anl. af at der til Voxlys til hans begravelse var bekostet en Expresse til Trondhjem for at bekoste Voxlys for 24 Rdlr., naar de har paa Stedet nemlig hos afg. Hr. Tolder Berentz Enke kunde faaes for 8 Rd.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1. p. 407 22/2 1761

Regina Berentz
Mads Widerø

Molde Skifteprt.1 p. 407 : Madm. Regina sal. Berentz fordrer i Mads Widerøs Bo paa Molde efter Regning af 22/2 1761 - 188 - 4 sk. : Sal: "Saavit Rechnes Hostpitals Pretendtion er vedkommende efter indgiven Panteobl. af 5/4 1754 skyldig til Hospitalet og pantsat sin beboende Gaard og Grund fir 150 Rd."

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 806 1771 4/5

Regine Thue
Poul Berentz
Anders Nielsen
Cornelius Lindal
Hans Wingaard Finne
Hans Wingaard
Petter Magnus Wingaard
Hans Wabek Paust
Ole Arnesen
Iver Sæmundsen
Sr B. Friis
Jacob Jonsen
Lasse Pedersen
Sr. Harboe
Ole Løche
Hans Tommesen
Mads Widerø
Fredr. Schieldrup

 

P.B.R.B. 1753
H. H. S. C.
F. O. S. M. A. J. D. W.
J. W. T. A. E. W.
O. F. E. S. M 1766
R. T.
J- E. G. M- M. T.
H- K- M. M. B.

Molde Skifteprt.1 p. 806 : 1771 4/5 blev i Overværelse af Anders Nielsen og Cornelius Lindal holdt Registrering efter afg. Mad. Regine Thue afg. Tolder Poul Berentz Enke hvis Arvinger er hendes efterladte Sønnebørn.
1. Hans Wingaard Finne, 12 Aar - formynder Hr. Hans Wingaard, Sogneprest i Holmedal i Bergen Stift.
2. Poul Michael Finne, 11 Aar - formynder Petter Magnus Wingaard, do. til Borge - Agershus Stift. Paa formyndernes Vegne tilstede Sr. Hans Wabek Paust. 
Guld og Sølvtøi ing. J. M. B.; 1 Sølvskaal ing. P.B.R.B. 1753 ; 1 Sølvbæger ing. H. H. S. C.; 6 Skeer ing. F. O. S. M. A, J. D. W. ; 4 Skeer ing. J. W. T. A. E. W ; - 3 ing. O. F. E. S. M 1766 ; 3 Skeer ing. R. T. ; 2 do. ing, J- E. G. M- M- T; 2 Do ing. _H- K- M. M. B. Faste eiendomme: 1 Grund i Bjørnsund som beboes af Ole Arnesen og svarer med 1 RD. 1 ort 20 sk., 1 do i Bjørnsund, som beboes af Iver Sæmundsen og svarer med 6.00 ----- 25. (Begge grunder paa Bjrønsund kjøbtes ved Auktion 12/9 af Sr B. Friis for 51 Rd.) Yttre Horsgaard skyld 2 - 12, beboes af 2de Mend tilkjennes en Husmandsplass - 120 --- kjøbtes ved Auktion 12/9 af Opsidderne Jacob Jonsen og Lasse Pedersen for 200 Rd. Fiskeværet Wikene, der beboes af 10 opsiddere der svarer aarlig Grundleie tilsammen 17 Rdlr. 36 sk. 250 - kjøbtres ved Auktion1771 12/9 av Sr. Harboe for 423 Rd. Vaane - og Søhusene paa Molde med Grunden og tvende husmandspladser - 300 (Kjøbtes ved Auktion 9/6 af Sr. H. W. paust for 358 Rd 3 ort, men er 24/7 1771 Skjødet til Ole Løche.
Alt vurderet til 1758 Rd. 3 ort 22 sk.

Boets hele Indtægt 2370 Rd. 17 sk. Gjeld og Auktion; 232-3-17 sk. I Behold 2137 Rd. 1 ort. Hver Sønnesøn arver 1068 Rd. 2 ort 12 Sk. Hans Tommesen fordrer under Dato 1/8 1771 - ref. "Sal. Regina Thue afg. Paul Berentz, - .... - 
Fra den Tid at hun kvitterede Rechnes Hospitals Tjenest som var udj Aaret 63 til Aarets Udgang 70 og noget derefter gjør for Beregningerne 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, og 70 8 Aar for min umage med Skrivning udj hendes affaires med hendes Husmand udj Vigene her og for hendes Leilendinger etc. pretenderes udj det ringeste derfor er aarlig 3 rd. - er for 8 Aar - 24 - Dessuden strax efter hendes Mands dødelige Afgang maatte gj efter hendes Begjær antage mig at være hendes Lagverge, da var Reknæs Hospitals papirer udj en saa slet Tilstand, hvorfor gj førtst maatte forfatte en ny Concept til Regnskaberne og nu for Eftertiden er brugelig indrettet en ny Jordebog at annamme Hospitals Landskyld samt foruden udj 3 Aar forfattet Concept-regnskaber, med alle sine Bilage og holdt hendes Correspondance og Brevers Skrivning til Hospitalets Direktører og andre Brevers Skrivning til Hospitalets Direktører og andre Brevers skrivning, item besvaret Mangelpostene,  hvorfor ei faaet ringeste skib, men afg, Mads Widerø og Fredr. Schieldrup fik alligevel 30 Rdlr., endskjøndt gj havde den allerstørsyte Umage derud inden kan derfor ei have ringere end - 12 Rdlr./Summa 36 Rdlr. For de efterfølgende Aaringer da Schjelderup kom til Christiansund, fik gj da først aarlig Løn 30  Rdlr.for at forestaa Regnskab og til den Tid at Mad. Behrens Bestyrede som hun siden fortrød og skede mod min Advarsel, thi alt mig var brugt udj fuldkomen Rigtighed, saa eftermanden havde det greit for sig og jg sparede ingen Umage for hende, men alt bringet udj fuldkomen rigtighed som mange paa Stedet er bekjendt og ........ at ingenderpaa til herudinden indløber at summerte 36 Rdlr. af Stervboets rede Midler bliver betalt som gj udi alle Maader vek har fortjent om ikke mere? -- hannem ble betalt.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 219 : Under Dato Molde 28/7 1771

Byfoged Jalles
Paul Berentz
Mr. Jensbye
Svend Olsen
Peder Knudsens Enke
Ole A. Løche
Madame Berentz
Hans Wingaard Finne
Poul Michael Finne
H. W. Paust
G. F. Lange

 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 219 : Under Dato Molde 28/7 1771 har Byfoged Jalles - efter 5/6 1771 avholdt Auction udj afg. Tolder Paul Berentz afg. Enkes Hus bemelte hendes efterladte Stervboets Huus bestaaende af Vaane og Søhuse saaledes som samme nu forefindes med frie Eiendoms Grund samt trende under Gaarden beboede Hus mands Grunde der beboes 1/ af Mr. Jensbye, som svarer aarlig Grundleje 7 ort  2/ af Svend Olsen og svarer aarlig 5 ort, og 3/ af afg. Peder Knudsens Enke, som og svarer aarlige 5 ort og svares af disse Grunde aarlig kjendelse til Rechnæs Eier 3 ort - Skjødet til Mr. Ole Løche for 351-3-0 og har Ole A. Løche samme Dag pantsat Eiendommen til Madame Berentz' Arvinger Hans Wingaard Finne og Poul Michael Finne for af dem laante 350 Rdlr. - og har H. W. Paust og G. F. Lange .... cautioneret.

Kilde: Collin