Bendix

Bendixen

 
Romsdal Tingbog 1b p. 55 : 1692 5/10

Zacharias Holch
Bendix Bendixen

Romsdal Tingbog 1b p. 55 : 1692 5/10 Ting for Fanne Otting hvor Zacharias Holch udj Flovigen boende, fremkom udj Retten og erbad endel Arvegods som hans Myndling Bendix Bendixen arveligen er tilfalden, om nogen finder samme at ville afhandle, hvilket blev oplæst og udj Retten paaskrevet oc var samme underskrevet og dateret 3/10 1692

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 3 p. 131 . 1705

Niels Pedersen Assens
Bendix Bendixen

Romsdal Tingbog 3 p. 131 . 1705 8/6 bortsolgtes i Molde endel for Niels Peders. Assens konfiskeret Viin , - hvor Bendix Bendixen kjøber 3 Anker fransk Viin for 10 Rd. 3 ort 12 sk. og 1 Anker fransk Brændevin for 8 Rd. 1 ort 8 sk.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1707 13/11

Bendix Bendixen

Molde Kirkes Regnskabsbog 1707 13/11 af Bendix Bendixen givet til Kirken - 1 - -.

Kilde: Collin

1708 6/11.

Bendix Bendixen
Niels Nielsen

Bendix Bendixen - kfr. Seddel Niels Nielsen - 1708 6/11.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 5 p. 139 - 1709 5/2

Cimbers Hustru
Bendix Bendixen

Romsdal Skifteprt. 5 p. 139 - 1709 5/2 Skifte paa Molde efter Cimbers Hustru - hvor Bendix Bendixen fordrer 4 Rdlr.2 ort 16 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 132 : 1709 5/2

Hans Nielsøn Cimber
Dorthe Christensdatter
Maren Christophersdatter
Niels Christensøn
Amtmand Nobel
Bendix Bendixson

Romsdals Skifteprt. 5 p. 132 : 1709 5/2 forsamlede paa Molde Ladeplads udj. Sr. Hans Nielsøn Cimbers Hus for at skifte efter hans afdøde sal. Hustru Dorthe Christensdatter og det imellem forbemelte hendes Mand og hendes Søster Maren Christensdttr.
Registrert Sølv: 1 Beger vigt 6 1/2 Lod a 2 ort = 3 Rd. 1 ort; 1mindre Do. vejer 5 3/4 lod a 2 ort = 2 - 3 - 12 sk; 6 sølvskeer v. 17 Lod a 2 ort : 8 Rd. 2 ort.
-Udj Søeboen : 14 Tdr.  skock Byg a td. 5 ort - 17 Rd. 2 ort.; 2 Td. Malt a 6 ort - 3 - ; 1 Tønde spansk Salt - 2 - 1 -.
Hans Nielsens iboende Hus med en Søebod, Brygge og egen Grund efter Sr. Niels Christensens Skjøde Brevs Udvisning af Dato Trondhjem  d. 30 Marts 1707 saaledes som nu forefindes reparert og opbygget med hvis Mur og Nagelfast er tilsammen vurderet for - 100 Rdlr.
Noch angaf Hans Niels. tilstaaende Gjeld for tvende Thinghold hos en Dehl Bønder som ellers burde holde Tingene udj Fanne Otting.
Formue 205 Rd 2 ort 9 sk.  Gjeld 164 - 2 - 12. Igjen 40 - 3 - 21 sk. hver Arving 20 Rd.  1 ort 22 1/2 sk.
Hr. Amtmand Nobel fordrede for laante Penge og Varer - 135 Rd. 1 ort 20 sk. : Bendix Bendixson - 4 - 2 - 16.

Kilde: Collin