Elsebe

Johanne

Eriksdatter

Bredal

Født 
Foreldre Anders Eriksen Bredal og Karen Pedersdatter Jul

Gift med Johan Jonston

Død før 1734

 

Molde Kirkes Regnskabsbog 1699 20/11

Elsebe Johanne Bredal
Johan Jonsen

Molde Kirkes Regnskabsbog 1699 20/11 - betalt for Elsebe Johanne Bredals Johan Jonsens Kjærestes Nedsættelse i Kirken - 1-2-0; Klocherne  0-1-8; Ligklædet 16 sk.

Kilde: Collin