Maren

Hansdatter

Brejer


Foreldre Hans Breyer og Anne Christensdttr. Bernhoft.

Gift med Frants Lorentzen Lund

1706 16/5

Hans Olufsen Breyer
Anne Christensdttr. Bernhoft 
Maren Breyer
Frantz Lund

1706 16/5 Skifte paa Agerøen efter sal. Hr. Hans Olufsen Breyers Hustru Anne Christensdttr. Bernhoft - havde Datteren Maren Breyer Sgr. Frantz Lunds Kjereste.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 467 : 1747 16/4

Christopher Andersen Lem
Elisabeth Maria Erichsdtr. Bredahl 
Madame Frantz Lunds

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 467 : 1747 16/4 Skifte paa Vestad i Volds Ott. efter Christopher Andersen Lem, hvor Myndlingen Elisabeth Maria Erichsdtr. Bredahl havde indestaaende hende tilstaaende Arv efter Madame Frantz Lunds ialt - 61 Rd.

Kilde: Collin

Skifteprt 7 p. 465 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Elisabeth Maria Erichsdtr. Bredahl 
Anders Borch Munthe
Madame Frantz Lunds

Skifteprt 7 p. 465 : 1747 26/4 Skifte paa Vestad i Volds Otting efter Christopher Andersen Lem. I dette Bo havde Myndlingen Elisabeth Maria Erichsdatter Bredahl indestaaende arv:
Fædrene arv: 1 Sølvkande og 1 par Pudesvar solgt ved Auktion 17/9 1741 bedrager naar Auktion Salarium er fradraget - 54 - 2 - 22. Renter heraf fra Romsdals Marked 1746 til Markeds Tid 1747. 2 - 3 - tilsammen 57 - 1 - 22.
Herforuden er udestaaende hos Hr. Anders Borch Munthe efter Obligation for den 4de Part udj Indre Harøen 6 Rdlr. hvorfore Intet findes af Hr. Borch at være betalt, men hos hannem er at søge.
Bemelte Myndling Elisabeth Bredahl er ogsaa tilfalden efter Madam Frantz Lunds i alt 61 Rdlr,
Rente deraf for et Aar til næstkommende Romsdal Market at betale. 3 Rdlr 5 sk. tilsammen 64 - - 5,

Kilde: Collin