Karen

Brems

Født på Kvikne.

Gift med Abraham Scielderup.
a. Elen Maria (brordatter av Abraham)

Død på Moldegaard, Molde 02.05.1796 kl. 5 p.m.

27/6 1789

Karen Brems
Abraham Schielderup

Karen Brems - gift med Abraham Schielderup; død paa Moldegaard 2/5 1796 kl. 5 Em. - Hun var født paa Kvichne - oprettede Testamente dat. 27/6 1789 med Cocicil - Kfr. Under Schelderup.

Kilde: Collin

 27/6 1789

Karen Brems
Abraham Schielderup
Karen Schielderup Hals
Fru Hals
A. W. Støren
Knud Hals
Christopher Ingier

Karen Brems sal. Abraham Schielderup havde i sit Testamente af 27/6 1789 bestemt at Jomfru Karen Schielderup Hals, so formodentlig er hos sin Moder Fru Hals i Soller skulde have min bedste Klædeskiste - me de deri værende Klæder og naar min udestaaende Gjeld er indfordret - deraf nyde 600 Rdlr.
Senere i Skiftet oplyses ved Præsten A. W. Størens Attest dat. Ullensager Præstegaard 24/10 1795 at Jomfru Karen Schielderup Hals var yngste Datter efter afgangne PremierLieutnt. ved Skiløberkorpset Knud Hals, fød i Aamot i Østerdalen, konfirmeret i Grue Sogn, er nu gift med Ritmester Christopher Ingier af Aggerhusiske Dragon Regiment og at disse Ægtefolk leve og boe paa Gaarden Maastad i Ullensager Sogn.
Kisten med Gangklæderne taxeredes i Skiftet for 167 Rdlr. 1 ort 12 sk. Beløbet 600 Rdlr. udlagdes hende ved Boets Slutning 1797 6/3 i den udstaaende Gjeld, naar den først er indkommen. Kfr. Schielderup.

Kilde: Collin

1797 6/3

Karen Brems
Abraham Schielderup
Henrich Lyche
Grethe

Karen Brems sal. Abraham Schielderup (død paa Moldegaard 2/5 1795) har under 12/10 1793 Testamenteeret "Henrich Lyches ældste Datter Grethe som gj selv har baaret til Daaben, skjænker gj til Klæder 50 Rdlr. som kan ved Skiftets Slutning 1797 6/3 udlagdes. Boets Gjeld indestaaende: kaldes ved Udlægget Jomfru Grethe..

Kilde: Collin