Niels

Rosing

Bull


Gift med Else Sophia Meldal
a. Tvilling (1803 - 1803)
b. Johan Michael Meldal døpt 11.10.1803 (tvilling)

 
Molde Kirkebog 1803 19/8

Niels Rosing Bull
Else Sophia Meldal

Molde Kirkebog 1803 19/8 (eller 6) fødtes et dødfød Tvilling Drengebarn forældre Capitaine og Landinspektør Niels Rosing Bull, Moderen Else Sophia Meldal : 1803 4/10 begravet Capitaine Bulls dødfødte Barn.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1803 11/10

Johan Michael Meldal
Niels Rosing Bull
Else Sophia Meldal
Elisabeth Øwre
Frøken Meldal
Kasserer Leth
Hr. Schladermund
Jeppe Øwre

Molde Kirkebog 1803 11/10 døbt Johan Michael Meldal - foreldre Capitaine Niels Rosing Bull og Fru Else Sophia Meldal. Tils. Madme Elisabeth Øwre, Frøken Meldal, Hr. Kasserer Leth, Hr. Schladermund, Hr. Jeppe Øwre.

Kilde: Collin