Niels 

Christensen


Far: Christen Pofuelsen

 
Romsdals Tingbog 4 p. 16 : 1706 28/6 

Nils Christensen
Christen Poulsen

Rødal
Gjendem

Romsdals Tingbog 4 p. 16 : 1706 28/6 Ting for Vaagø Otting hvor Sr. Nils Christensen af Trondhjem lod oplyse sin Odelsrett til sin sal. Faders Odelsgods udj Rødal og Gjendemefter hans Skrift dat. Trondhjem 16/3  1706 (Faderen var Christen Poulsen - se dennes Seddel)

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 4 p. 64 : 1707 1/7

Nils Christensen
Hans Nielsen Cimber

Molde Eiendomme 7b.

Romsdals Tingbog 4 p. 64 : 1707 1/7 Ting paa Molde hvor publiseret et Skjøde pss et Stykke Grund og Huser uden for Elven, Udgifen af Sr. Nils Christensen udj Tronhjem til Msr. Hans Nielsen Cimber dateret 30/3 1707 : Se Molde Eiendomme 7b.

Kilde:Collin

Ao. 1709 5/2

Hans Nielsen Cimber
Dorthe Christensdtr.
Maren Christensdtr.:
Niels Christensøn

Ao. 1709 5/2 Skifte paa Molde efter Sr. Hans Nielsen Cimbers hustru sal. Dorthe Christensdtr. : hendes arving var  Søsteren Maren Christensdtr.: Boet eiede Hus paa Molde efter Sr. Niels Christensøns Skjøde Brevs Udvisning af Dato Thrundhjem den 30 Marti 1707 : kfr. Cimber

Kilde: Collin