Hans

Nielsen

Cimber


Foreldre Niels Hanssen Cimber og Cirsten Steensdatter Svanum

Gift 1) med   Dorthe Christensdatter (      - 1708) og 2) med Mette.
Barn: Ovidia Christine og Cirsten

Ovidia Christine har jeg ikke funnet i kildene men Per Gjendem opplyser at hun var født i Molde ca. 1705 og gift ca. 1730 med Ludvig Fredrik Broch. Døde på Fosna, Nordmøre.
Romsdals Tingbog 4 p. 64 : 1707 1/7

Niels Christensøn
Hans Nielsen Cimber

Molde Eiendomme 7b

Romsdals Tingbog 4 p. 64 : 1707 1/7 Ting paa Molde hvor publiseret et Skjøde paa et Stykke Grund og Huser uden for Elven, Udgifen af Sr. Nils Christensen udj Trondhjem til Msr. Hans Nielsen Cimber dateret 30/3 1707 : Se Molde Eiendomme 7b.

Kilde:Collin

Molde kirkes Regnskabsbog p. 32 : 1708 20/3

Hans Cimber

Molde kirkes Regnskabsbog p. 32 : 1708 20/3 (betalt) for Kirkegaarden Klokkerne og Ligklæderne til Hans Cimbers Kone - 3 ort 8 sk.

Kilde: Collin

1708 5/12

Jørgen Lambersen
Michel Jørgensen
Hans Nielsen Cimber

Jørgen Lambersen var Værfader til Michel Jørgensen, som 1708 5/12 skjøder en liden Grunde og Haveplads beliggende på Reknæs Leiermaal til Mons. Hans Nielsen Cimber - hvilket Hus Michel Jørgens. ifølgje Skjøde af 28/5 1704 havde tilforhandlet sig af sin sal. Værfader Jørgen Lamberts. og Medarvinger - - Molde Eiendomme 7.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 132 : 1709 5/2

Hans Nielsøn Cimber
Dorthe Christensdatter
Maren Christensdatter
Niels Christensøn
Amtmand Nobel
Bendix Bendixson

Romsdals Skifteprt. 5 p. 132 : 1709 5/2 forsamlede paa Molde Ladeplads udj. Sr. Hans Nielsøn Cimbers Hus for at skifte efter hans afdøde sal. Hustru Dorthe Christensdatter og det imellem forbemelte hendes Mand og hendes Søster Maren Christensdttr. 
Registrert Sølv: 1 Beger vigt 6 1/2 Lod a 2 ort = 3 Rd. 1 ort; 1mindre Do. vejer 5 3/4 lod a 2 ort = 2 - 3 - 12 sk; 6 sølvskeer v. 17 Lod a 2 ort : 8 Rd. 2 ort.
-Udj Søeboen : 14 Tdr.  skock Byg a td. 5 ort - 17 Rd. 2 ort.; 2 Td. Malt a 6 ort - 3 - ; 1 Tønde spansk Salt - 2 - 1 -.
Hans Nielsens iboende Hus med en Søebod, Brygge og egen Grund efter Sr. Niels Christensens Skjøde Brevs Udvisning af Dato Trondhjem  d. 30 Marts 1707 saaledes som nu forefindes reparert og opbygget med hvis Mur og Nagelfast er tilsammen vurderet for - 100 Rdlr.
Noch angaf Hans Niels. tilstaaende Gjeld for tvende Thinghold hos en Dehl Bønder som ellers burde holde Tingene udj Fanne Otting.
Formue 205 Rd 2 ort 9 sk.  Gjeld 164 - 2 - 12. Igjen 40 - 3 - 21 sk. hver Arving 20 Rd.  1 ort 22 1/2 sk.
Hr. Amtmand Nobel fordrede for laante Penge og Varer - 135 Rd. 1 ort 20 sk. : Bendix Bendixson - 4 - 2 - 16.

Kilde: Collin

1709 5/2

Dorthe Christensdatter
Hans Nielsen Cimber
Maren Christensdatter

Dorthe Christensdatter var gift med Sr. Hans Nielsen Cimber. Kfr. Skifte efter hende 1709 5/2 paa Molde - hendes arving var søsteren Maren Christophersdatter.

Kilde: Collin

Ao. 1709 5/2

Hans Nielsen Cimber
Dorthe Christensdatter
Maren Christensdatter
Niels Christensøn

Ao. 1709 5/2 Skifte paa Molde efter Sr. Hans Nielsen Cimbers hustru sal. Dorthe Christensdtr. : hendes arving var  Søsteren Maren Christensdtr.: Boet eiede Hus paa Molde efter Sr. Niels Christensøns Skjøde Brevs Udvisning af Dato Thrundhjem den 30 Marti 1707 : kfr. Cimber

Kilde: Collin .

Romsdal Tingbog 4 p. 113 : 1709 7/9

Christina 
Mester Ludvig
Hans Nielsen Cimber

Romsdal Tingbog 4 p. 113 : 1709 7/9 Extrating paa Molde, hvortil Christina sal. Mester Ludvigs Enke havde ladet indstefne Hans Nielsen Cimber og hans Kjæreste samt hans Søster til den 2d Septr. næstleden formedelst at Hans Cimbers Konne skal have gjort hende Overlast i hendes Huus, og slaget hende og hendes Søn  - de mødte ikke, Sagen udsat.

Kilde: Collin

Molde kirkes Regnskabsbog n. 2 p. 43 : 1714 4/9 

Hans Cimber

Molde kirkes Regnskabsbog n. 2 p. 43 : 1714 4/9  (betalt) Kirkegaard og Klocke til Hans Cimbers Barn 1 ort.  

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 112 : 30/1 1716

Hans Nielsen Cimber

Romsdal Pantebog 1 p. 112 : Hans Nielsen Cimber har som constitueret Sorenskriver 30/1 1716 attesteret publikasjon af et Skjøde paa Vaartinget for Sund Otting.

Kilde: Collin

Molde kirkes Regnskabsbog n. 2 p. 45 : 1716 5/7 

Hans Cimber

Molde kirkes Regnskabsbog n. 2 p. 45 : 1716 5/7  for Hans Cimbers Barns Nedsættelse i Kirkegaarden 1 ort.   

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1717 5/1

Hans Cimber

Molde Kirkes Regnskabsbog 1717 5/1 betalt til Hans Cimber for MesseserchensFerdiggjørelse saavelsom Alterdugerne - 2 -.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 281 : 1723 ?/6

Hans Brun
Hans Cimber

Romsdals Skifteprt. 6 p. 281 : 1723 ?/6 Skifte efter Controlleur Hans Brun, hvor Hans Cimber fordrer for Skoleløn 2 Rd. 1 ort.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1724 fer 2de Pen...

Hans Cimber
Anna Cimber
Jørgen Clausen Bogfører
Margrete Nilsdttr. (Cimber)

Veø Kirkebog 1724 fer 2de Pen... Hans Cimber kv., Anna Cimber faddere til Jørgen Clausens Bogførers Barn i Molde kirke - samt Margrete Nilsdttr.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1725 10/3

Hans Nilsøn Cimber
Axel Larsen Smed

Veø Kirkebog 1725 10/3 Hans Nilsøn Cimber Spones i Molde Kirke ved Axel Larsen Smeds Trolovelse.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt.  6 p. 625 : 1730 23/1

Johan Hysing
Anders Iversen
Methe Nilsdatter Cimber
Jørgen Nicolai Lemmel
Hans Nielsen Cimber
Sten Nielsen Cimber
Niels Nielsen Cimber
Johanna Knudsdatter
Ingeborg Nilsdatter Cimber
Maren Nilsdatter Cimber
Margrete Nilsdatter Cimber
Anna Nilsdatter Cimber
Else Greve
Iver Odensen
Claus Lund
Michel Nielsen
Henrik Mincke
Aage Pedersen.
Nicolay Stens.

Romsdal Skifteprt.  6 p. 625 : 1730 23/1 med Johan Hysing og Anders Iversen forsamlede paa Molde Ladested for at registrere efter sal. afgangne Madam Methe Nilsdatter Cimber imellem hendes efterladt Mand Sr. Jørgen Nicolai Lemmel og den sal. Kvindes Arvinger: Nemlig hendes Moder Cirsten Steensdatter saa og Brødre: Hans, Sten og Niels Nielssønner item Johanna Knudsdatter paa sin Moder Ingeborg Nielsdttr.s Vegne; Maren, Margrete og Anna Nilsdøtre.
Registreret Guld: Blev angivet hos Enken Else Greve i Pant at være Bestaaende en liden Kiede, 1 Ring med Sten, 1 emailleret do ; 2 slette do og 1 ganske lidet Stk. smeltet Guld v. 3 3/4 Qv. - 6 - 2.
Ligesaa hos Capt. Fietzens: 1 Signet med Ring - 3 - ; 1 Ledring (?) - 1 - ;; 1 sort emaillet Guldsølje - 2 -; 1 Perlebaand med et Guldsmykke - 2 - 1 - ; 1 Kaars med Coulant (?) - 1 -.
Registreret Sølv : Nok hos Else Greve 4 Sølvskeer 1 Saltkar en liden forgyldt Sølvekse 9 - 3 ort. Hos Capt. Fietzens: 1 Sølvlaag til en Krus v. 26 Lod - 13 -; 4 Theskeer 1 Sukkerknibe 1 Sølveg, 1 Par Skospender En Kaabespende - 5 1/2 Lod - 2 Rd. 3 ort. - 1 Par Sølvkniver 1 - 2 -.
Iver Odensen Laante 6 pr. Tekopper af Porselin brun uden og blaa inden til som nu ikke i Stervboet er indleveret og efter Claus Lunds attest er betalt og er af Værdi - 2 -. 1 blaa hvid Spøl Com sammesteds laant, kjøbt af Michel Nielsen for 2 ort 8 sk. : Saa er og laant til Iver Odensen 1 Thebret Lacheret  1 Theflaske  og tilhørende lille Bret tils.  - 1 -.
Gangklæder: 1 Kjole og Skjørt av rød Shagerin med Sølv Galuner - 20 - ; 1 gul Bastis Stucken Kjole med Bordyring om Ermene - 9 -; 1 Skjørt af samme Tøj - 3 - 2 - ; 1 grøn Damaskis Trøie - 4 - : 1 rød Skarin Do - 1 - 3 - ; 1 rød Comod Trøye - 1 - 2 - ; 1 Skjørt og Trøye af rød Stof - 3 - ; 1 rød Fjær Mof - 1 - 1 - 12 sk. ; 1 Smek af Sølv barduret - 2 -;
Lemmel anviste Sorenskriveren over Nordmøre Fogderi Sr. Johan Harboes Missive dat. 22/8 1729 hvoraf bevises at hannem er tildømt hos Monsr. Henrik Mincke i Fosund - 15 - 1 - 12 sk. imod at tilbage skal leveres 1 pd.  Camelgarn som udj Stervboet findes udj hans iboende Gaard tilkommer han 5 Søsterlodder som beregnes tilsammen - 27 - - 23 sk.
Skiftet udsattes til 29 Marts; om Sten Nielsens sig ikke til den Tid skulde indfinde ansættes for dem til Curator deres Tarv at paase - Aage Pedersen.
Efter seneste Rettens Afskedigelse  blev Skifteretten igjen idag den 29de Marts foretaget hvor de tilstæde værende Arvinger comparerede undtagen Fogden Nils Cimber hvortil Proclama af 25 Januar 1730, som den 16de Februar næstafvigte er bleven forkyndt for hans Kjæreste paa hans egen Gaard.
p. 628: siges : "at Fogden Cimber som var saa langt fraværende er til Skiftets Slutning  lovlig indkaldt" - samt i at naar der er uden tenkte Arvinger som Nicolay Stens., da bør der til Registrering og Skifte af Rettens .........
Manden fordrede  i Vederlag for Hustruens Begravelse - 67 - - 16 sk.
Igjen til Deling 21 - 2 - 10; deraf Manden 10 - 3 - 5; 1 Broderlod 1 - 3 - 4 5/6; 1 Søsterlod - 3 - 14 5/12

Kilde: Collin.

Romsdals Pantebog 2 p. 200 Molde 4/2 1744

Mette
Hans Nielsen Cimber
Nicolay Olufsen

Romsdals Pantebog 2 p. 200 Molde 4/2 1744 selger Mette sal. Hans Nielsen Cimber til Nicolay Olufsen (også Olsøn) sine eiende huser og tilhørende Grund paa Molde m.m.. Molde Eiendomme 7

Kilde: Collin