Maren

Condors

 

Molde Skifteprt. 1 p. 713 : 1771 31/8

Lars Tejen
Marthe Lorentze
Hartvig Luytkis
Andreas Larsen
Else Condors
Maren Condors
Mads Sivertsen Sechenæs

Molde Skifteprt. 1 p. 713 : 1771 31/8 efter afg. Lars Tejen paa Molde mellem hans Enke Else Tejen og Datteren Marthe Lorentze 1 Aar gl., med Formynder Sr. Hartvig Luytkis. Enkens Lagværge Sr. Andreas Larsen.
Boets Midler udbragtes ved Auktion til 36-0-22. dertil kom en Arv som Enken Else Condors var tilfalden efter Sin Søster Maren Condors som efter Generalauditør P. F. Korens Missive af 22/9 1772 udgjorde 8-2-0.
Boets Formue 44-1-0; - Boets Gjeld og Omkostninger 44-1-0. Om Boets Vaanegaard s. Sergeant Mads Sivertsen Sechenæs.

Kilde: Collin