Frederich 

Christian

Nicolaysen

Davgaard


Foreldre Nicolay Davgaard og Karen Helena Bredal
 
Romsdals Skifteprt.  8 p. 681 : 1753 14/10

Karen Helene Bredal
Nicolai Dawgaard
Frederich Christian
Chatarina Susanna
Prosten Wingaard
Fogden Eeg
Canceliraad Holst
Erica Bredal

Romsdals Skifteprt.  8 p. 681 : 1753 14/10 Skifte efter afg. Madame Karen Helene Bredal mellem hendes efterladte Mand Nicolay Dawgaard og hendes Børn: 1/ Frederich Christian   2/ Chatarina Susanna.
Registreret udj de smaa Huser udi Boe ... 150 Rdlr.; de andre Huser udj Boe uden Grund - 150 Rdlr.
Gaarden Rød i Sunds Otting skyldende 2 Voger fiskes leje - 100 Rdlr; Gaarden Sunde i Sunds Otting 1 Vog - 40 Rdlr.
Boets Midler 598 Rdlr. - 12 sk. : Gjelden 959 Rdlr. 3 ort 19 sk.
Prosten Wingaard fordrede efter Obligation af 30/12 1752 hvorudi er pantsat med 1ste Prioritet Husene og Eiendele - 298 Rdlr. samt Renter udlagt i Auktionpenge 327 - 3.
Fogden Eeg - efter Obligation af 30/12 1750 til Pant Gaarden Røe i Sunds Otting - 100 Rd. Renter 5 - ; udlagdes den pantsatte Gaard der skylder 2 Voger fiskes Leye. Bøe Kirke efter Obligation af 30/10 1752  hvorudj er pantsat 1 Vog i Sunde i Waage Otting - 40 Rd.- ligesaa der skylder 1 Vog fiskes leje.
Canceliraad Holst - efter Obligation 24/3 1753 hvorudi er anden Prioritet i  Husene den Summa - 198 - 2 - 21- erholdt kun 7 Rd 2 ort 5 sk..
Afgl. Erica Bredals indestaaende Arv medpaaløbende Renter - 96.

Kilde: Collin