Nicolai

Davgaard

Født
Foreldre

Gift 1. i Molde Kirke 1736 med Catharina Johansdatter Johnston
a Margrethe Christine Daugaard, døbt i Molde Kirke 1738 10/1
b Elin Catharina Daugaard, døbt i Molde Kirke 1740 don jubilante
Gift 2. i Vestnes Kirke 1745 festo Epithan med Mette Susanne Tostrup
Gift 3. med Karen Helena Bredal
a. Fredrik Christian Daugaard
b. Catharina Susanne Daugaard

Død

Nicolai Davgaard 
Catharina Johansdatter Johnston
Erich Erichsøn
Margrethe Christine Daugaard
Elin Catharina Daugaard Mette Susanne Tostrup
Christian Tosterup
Hans Ulrik Tosterup
Edel Tosterup
Barbara Sophia Tosterup
Karen Helena Bredal
Erich Andersen Breda Elisabeth Hansdatter Puls
Fredrik Christian Daugaard
Catharina Susanne Daugaard

 

Nicolai Davgaard var gift 3 Gange.

1/ viet i Molde Kirke 1736 med Catharina Johansdatter Johnston
Skifte efter hende holdtes paa Molde Ladested 1741 16/5, hun var gift 1/ viet i Molde Kirke 1721 22/10 med Erich Erichsøn som var gravfestet 1722 27/2, 39 1/2 Aar gl.
Med hende Børnene:
a Margrethe Christine Daugaard, døbt i Molde Kirke 1738 10/1
b Elin Catharina Daugaard, døbt i Molde Kirke 1740 don jubilante

2/ trolovet paa Gjermenes 1744 3/11 og kopuleret i Vestnes Kirke 1745 festo Epithan med Mette Susanne Tostrup - i dette ægteskab ingen Børn.
Efter hende holdtes Skifte i Bue (Bod) Fiskevær 1747 12/6 og hendes Arvinger var hendes efterlevende Søskende:
a. Christian Tosterup
b. Hans Ulrik Tosterup
c. Edel Tosterup
d. Barbara Sophia Tosterup
I Skfitet anføres kun disse Søskendes Navn - intet andet om dem.

3/ ............. med Karen Helena Bredal (Datter af Pastor i Boe Erich Andersen Bredal, efter hvem Registrering holdtes paa Westad i Agerø Præstegjæld 1738 27/11 og Elisabeth Hansdatter Puls).
Skifte efter hende begyndte 1753 14/10 i Boe.
Med hende Børnene:
a. Fredrik Christian Daugaard
b. Catharina Susanne Daugaard

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 77 oc 93 : Molde 20/1 1736

Catrine sal. Erich Erichsen
Peter Stephen Schielderup
Nicolay Davgaard

Romsdal Pantebog 2 p. 77 oc 93 : Molde 20/1 1736 har Catrine sal. Erich Erichsen med flere cautioneret for Svogeren Capt. Peter Stephen Schielderup. Senere er 16)7 1737 bleven forlenget og nævnes da "Nicolay Davgaard boende paa Molde" isteden for hende - se Schjelderup.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1736 5/12

Nils Davgaard
Catharina Johansdttr. Jonston

Veø Kirkebog 1736 5/12 copuleret i Molde Kirke Nils Davgaard, Catharina Johansdttr. Jonston.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 105 : Boe fiskevær 20/12 1737

Tron Olsen NedreGule 
Nicolay Daugaard

Stephen Gaarden

 

Romsdal Pantebog 2 p. 105 : Boe fiskevær 20/12 1737 sælger Tron Olsen NedreGule til Msr. Nicolay Daugaard sine Huser i Boe Fiskevær kaldet Stephen Gaarden. Se Bo Fiskevær

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1738 10/1 

Nicolay Davgaard
Margrethe Cristine
Maren Ørbech
Maren Friis
Rebecca Schancke
Capt. Schielderup
Morten Lyng

Veø Kirkebog 1738 10/1 søbt i Molde Kirke Nicolay Davgaards Datter Margrethe Cristine. -Tils. Maren Ørbechs, Maren Friisis, Rebecca Schancke, Capt. Schielderup, Morten Lyng.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 Dom jubilante

N. Davgaard
Elen Catharina
Mad. Behrentz
Mad. Steffens., 
Madem. A. M. Widerø Contollør Fyhn
Iver Iversen-

Veø Kirkebog 1740 Dom jubilante døbt i Molde Kirke N. Davgaards B.: Elen Catharina. Tils. Mad. Behrentz, Mad. Steffens., Madem. A. M. Widerø, Contollør Fyhn, Iver Iversen.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 7 p. 77 : 1741 16/5

N. Davgaard
Lars Leganger

Molde Skifteprt. 7 p. 77 : 1741 16/5 Skifte paa Molde efter N. Davgaards Kjæreste hvor Hr. Lars Leganger fordrer 10 Rd.

Kilde: Collin

1741 16/5 

Davgaard
Jacob Johansen Schultz
Peter Fyhn

1741 16/5 Skifte paa Molde efter Davgaards Hustru hvor Sr. Jacob Johansen Schultz og Sr. Peter Fyhn - Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 75  1741 16/5

Nicolai Davgaard
Morten Lyng

Romsdal Skifteprt. 7 p. 75  1741 16/5 Skifte efter Nicolai Davgaards Kiæreste paa Molde - Boet havde pantsat til Morten Lyng 1 Sølvkande 73 Lod a 2 ort - 36-2-0 samt et Bæger 2-1-0; Monsr. Morten Lyng indleverede en Regning af Dato Molde 16/5 1741 - lydende paa 77-3-0 og hvori det siges: 1738 4/10 laant af Hospitalets Midler, som er sat Pant for den Summa - 40 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 73 : 1741 16/5 

Jacob Johansen Schultz
Peter Fyhn
Nicolay Davgaard
Cahtarina Johnston
Bastian Erichsøn
Margrete Cirstina Davgaard
Elen Catharina Davgaard
Morten Lyng
Tolder Berents
Joris Schjelderup
Hans Brandahl
Ole Helt
Bastian Friis
Claus Krohn

 

Inskripsjoner:
C.E.S.C.J.T
J.J.S.T.M.M.D
M.M.D
K. O.S.K.E.D

Romsdals Skifteprt. 7 p. 73 : 1741 16/5 tilligemed Sr. Jacob Johansen Schultz og Sr. Peter Fyhn forsamlede paa Molde Ladested i Sr. Nicolay Davgaards Hus for at registrere og vurdere de midler og Eiendomme hans Hustru Cahtarina Johnston sig kan have efterladt og til paafølgende Skifte emllom  ham og hendes Børn, nemlig Bastian Erichsøn og Margrete Cirstina samt Elen Catharina Nicolay Daugaards Døttre.
Registreret: 1 Sølvkande med en liden forgylt Penge i Laaget vejer 61 Lod a 2 ort - 25 Rdlr. 2 ort; 6 Sølvskieder inskr. C.E.S.C.J.T - 27 Lod - 13 Rd 2 ort ; 4 Skeder inskr.  J.J.S.T.M.M.D v. 11 Lod -1g qnt - 5 - 2 - 12sk.; 7 do differente Merker 23 1/" Lod - 11- 3; 1 Sukker Børse 13 Lod - 6 - 2 ; 1 dreven Sukkerfad vægtig 7 1/2 Lod 3 - 3; 1 Tomling 3 Lod 3 1/2 Qt. 1 - 3 - 18; 1 Bæger Ao 1676 v. 5 Lod - 2 Rd. 2 ort ; 1 do inskr. i Kanten M.M.D. 5 Lod 1/2 Qt. - 2 - 2 - 6 sk.; 1 Sølvkande pantsat hos Morten Lyng vægt 73 Lod a 2 ort - 36 - 2 -; 1 do vægtig 20 1/2 Lod pantsat til Hr. Tolder Berents 10 - 1 - ; Item et Bæger K.O.S.K.E.D  vejer 4 1/2 Lod pantsat til Morten Lyng - 2 Rd. 1 ort.
I ny Egedragskiste med Messing Beslag - 10 Rdlr. 4 røde Klædestole med hvid Søm - 2 -; 6 nye med flamsk Søm - 3 -; 1 lenestol af samme slag - 3 ort; 1 Rydslæders lænestol - 1 .
Søredskab; 18 Torskegarn a 1 Rd - 18 Rdlr.; 6 nye Sildegarn - 6 -, 12 gl. forslidt a 1 ort - 3 -; 1 i Fjørmandsfar med Redskab - 10; 1 ny Sexrøring med Redskab - 6 - 16  . rød Færing med Segl - 3 -; 1/4 Part i en Sildenod og 1/4 Deel i Nod Baaden med tilbehør samt 2de nye Bølkar - 36 -; Halvparten i en Jægt og Nøst med behørig Redskab 80 -; 1 Sambørring - 25- ;
Kjøbmandsvahre: 4 Tdr Fransk Salt - 12 - ; 1 Anker Gransk Viin - 5 -; 1 Anker fransk Brændevin 8 -; 350 Kjøbmandsbor a 6 - 22 - 3 -; 3 Voger Hamp a 10 ort - 7 - 2;
I Bue - 100 Voger Tørfisk a 20 sk. - 20 - 3 - 8; 9 td. saltet Torsk a 1 Rd - 9; 15 Tdr. Sild a 1 Rdlr 1 ort - 18 Rdlr 3 ort-
Enkemandens iboende Huser med Grund, som bestaar af en Stue med Jernkakelovn, 1 Sengested, 1 Kielderskab og et andet Vraaskab, et Slag Uhr, 1 Loft over Stuen, hvor der er 2de Sengesteder, Nok tilbygd til Stuen 2de nye Cammer med Loft over og udj det ene Kammer en Jern Ved Kakkelovn; Bryggerhus med en indmuret Bryggepande og behøvende Bryggekar, 2de Søboder ved Gaarden - den halve part udj et Nøst staar paa Moldegaards Grund, alt efter Skjødernes formeld - taxeret for 250 Rdlr.
Oc i Bue staaende Huser med tilbehørige Gjelder og Nøster - 70 Rdlr., 2 Markedsboder - 10; -
Et Dusin Ølglas a 6 sk - 3 ort; 8 Vinglas a 6 sk. - 2 ort; 1 rømmert Glas 8 sk.
Boets Midler 948 Rdlr 2 ort 13 sk.
Joris Schjelderup under Dato Molde 8/2 1741 fordrer Consumption for 174+0 nemlig: "Han og Kjæresten 6 Rd.; 1 Tjenestedreng Conf. og fSk - 3 - 1 - 8; 1 Dreng 1. Termin - 1 - 2 - 16; 1 Amme 2. Termin - 1 - 2 - 16;
Under Dato Indre Brandahl d. 21/1 1741 fordrer Hans Brandahl ca..: "Ao 1737 21/3 er Svoger Davgaard til mig bleven pligtig efter hans egen Hand og Fortienielse paa den min han og Medinteressent overdragne og solgte Jægt - 108 Rd. " til Afdrag paa denne Regning er i 1740 26/4 efter Missive er betalt udj Væverlin for min Sviger Moder godtgjort med 6 Rd 1 ort"
I en Skrivelse til Skifteforvalteren af Ind. Brandahl 7/8 1741 siger H. Brandahl: "af hans meget ærede Skrivelse til min Fætter Ole Helt under Dato 7/6 næstleden". Denne Ole Helt har under Dato Molde 26/1 1741  paa Sr. Brandahls Vegne kvitteret for af Davgaard betalte Penger.
Under Dato Bergen 10/8 1740 fordrer Claus Krohn: Regning Sr. Davgaard over det mig med sin Jægt tilsendte Gods som er 130 Vog .... Rundfisk a 2 mrk 4 sk. - 48 Rd. mrk.8; sk.; 1 vog ganske ond uskoldt - 1 -; tilsammen 48 -5-8 sender Dem tilbage 5 Td. spansk Salt a 14 mrk - 11 Rdl. 4 mrk.; 5 Tdr. fransk Salt a 11. - 9 - 1; 10 tette Tønder dertil net - 1 - 4 - ;Deres forrige Debet er 96 - 1 - 10; tilsammen 118 Rd. 4 ort 10 sk. Foruden den Skade paa den forrige Fisk og Processens Bekostning som kan gives Regning paa en anden Gang."
Til Formynder for Davgaards Stifsøn Bastian Erichsøn var Sr. Bastian Friis antaget til Formynder. Friis indgav Regning og fordrede Renter for hvilke D. paastod sig fri, "men dersom han ingenlunde kan være forskaanet, saa nødsages han at gjøre Regning for de Aaringer siden hans 7de Aar for Barnets Bekostning". oplyses videre "at bemelte Barn Bastian Erichsen siden hans sal. Erich Erichsens Frafald stedse har været udj sin sal. Moders og Stiffaders Hus og der nødt Opdragelse, Klæder og Underholdning uden derfor nogen Erstatning at fordre.
p. 77: Sorenskriver Johannes Friis har under Dato Friisvold 27/5 1741 udstedt Proklama i Boet og kaldes deri "Catharina Johansdttr Jonston Msr Nicolay Davgaards.
p. 77: Efter Aftale mellem Nicolay Davgaard og Bastian Erichsens Formynder Sr. Jacob Friis blev saaledes fastsat at Som Jacob Friis vil dndelig  han sin Myndling hos sig selv og for  de af hans Capital fordrede Renter forsyne bemelte sin Myndling med .....Kosthold, Kleder, Skolegang og anden Nødvendighed indtil han kommer saavidt, at han hos gode Folk kan erholde tjeneste og selv erholdt sin Kost og Kleder uden nogen Avkastning eller forminkelse av hans Capital, alene af Renterne som af Capitalen falder tilligemed hvad hans Moder førlods har givet ham nemlig 4 Kledning hvoraf 2de ere solgte for 14 Rdlr. Svaret af Stervboen tilligemed hans Faddergave som var et Sølvbæger inskr. B. E. S. M.M.D og Sølvsnusdaase og 2de æmeillerede Guldknapper.
Boets Gjeld : 774 Rd 1 ort 18 sk. til Deling 174 Rd 19 sk. deraf Manden 87 Rd 9 1/2 sk. Sønnen 43 - 2 - 4 3/4; Datter 21 - 3 - 2 2/3.
Ved Udlægget kaldes Døttrene: Margrethe Cirstine Davgaard, Elen Catharina Davgaard.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 182 : Molde 24/11 1741

Nicolay Daugaard
Morten Lyng
 Aage Pedersen

Romsdals Pantebog 2 p. 182 : Molde 24/11 1741 sælger Nicolay Daugaard sin 1/2 Jægtepart, som gj med Sr. Morten Lyng haver mig tilkjøbt og det med al sin tilhørende Inventarium af 1/2 Jægte Nøst og anden medfølgende Redskab, som gj det selv forhen brugt haver til Msr. Aage Pedersen og hans Arvinger for 99 Rd.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1744 3/11

Nicolai Daugaard
Mette Susanna Tostrup
Johannes Friis
Jacob Andreas Eeg

Veø Kirkebog 1744 3/11 trolovet paa Gjermenes Enkemand Mons. Nicolai Daugaard med Madselle Mette Susanna Tostrup. Sp. Sorenskriveren Johannes Friis og Seignr. Jacob Andreas Eeg.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1745  Festo Epiph

Nicolai Daugaard
Mette Susanna Tostrup

Veø Kirkebog 1745  Festo Epiph i Vestnes Kirke copuleret Mons. Nicolai Daugaard med Madselle Mette Susanna Tostrup.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 451 : 1747 12/6

Ole Hansen
Iver Oudensen
Methe Susanne Tosterup
Nicolay Davgaard
Christian Tosterup
Hans Ulrich Tosterup
Edel Tosterup
Barbara Sophia Tosterup
Charlotte Tosterup

Romsdals Skifteprt. 7 p. 451 : 1747 12/6 tilligemed Lensmanden Ole Hansen og Sr. Iver Oudensen forsamlede i Bue Fiskevær i Sr. Nicolay Davgaards Hus for at registrere de Midler og Eiendele hans sal. Kjæreste Methe Susanne Tosterup sig kan have efterladt til Skifte mellem hendes efterladte Mand Nicolay Davgaard og hendes efterladte Søskende: 1/ Christian Tosterup, 2/ Hans Ulrich Tosterup  3/ Edel Tosterup  4/ Barbara Sophia Tosterup og 5/ Charlotte Tosterup. -
Registrert: Mandens iboende Huser i Bue taxeret for 70 Rdlr - 2 Markedsboder - 12; 1 nyt Stavhus 9 -; 1 Fjørenfaf med Seil og Redskab - 12 ;1 sexrøring med Seil 4 - 2 ; 1 Færing med Sefl 2 - 2; 18 Torskegarnn- 18 Rdlr.; 2 Tdr-  Spansk Salt - 9 Rd. 4 Tdr. Fransk Salt a 1 Rd 3 ort - 7 Rd.
Boets Midler: -  180 Rdlr. 2 ort 20 sk.. Gjeld: 176 - 1 - 4; Til Deling 4 Rd. 1 ort 16 sk.
"Blandt Gjelden var " Mandens 2de Børns Indestaaende Arveparter efter Skiftebrevet Formeld - 55 - 3 - 4; Renter af disse Børnepenge fra 25/8 1741 til Skiftets Slutning som er 6 Aar omtrent - 17 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 45 1752 21/1

Nicolay Davgaard

Romsdals Skifteprt. 8 p. 45 1752 21/1 Skifte i Bod hvor Nicolay Davgaard fordrer - 2 - 22 sk.

Kilde: Collin.

Romsdals Skifteprt.  8 p. 681 : 1753 14/10

Karen Helene Bredal
Nikolai Dawgaard
Frederich Christian
Chatarina Susanna.
Prosten Wingaard
Fogden Eeg
Canceliraad Holst
Erica Bredal

Romsdals Skifteprt.  8 p. 681 : 1753 14/10 Skifte efter afg. Madame Karen Helene Bredal mellem hendes efterladte Mand Nicolay Dawgaard og hendes Børn: 1/ Frederich Christian   2/ Chatarina Susanna.
Registreret udj de smaa Huser udi Boe ... 150 Rdlr.; de andre Huser udj Boe uden Grund - 150 Rdlr.
Gaarden Rød i Sunds Otting skyldende 2 Voger fiskes leje - 100 Rdlr; Gaarden Sunde i Sunds Otting 1 Vog - 40 Rdlr.
Boets Midler 598 Rdlr. - 12 sk. : Gjelden 959 Rdlr. 3 ort 19 sk.
Prosten Wingaard fordrede efter Obligation af 30/12 1752 hvorudi er pantsat med 1ste Prioritet Husene og Eiendele - 298 Rdlr. samt Renter udlagt i Auktionpenge 327 - 3.
Fogden Eeg - efter Obligation af 30/12 1750 til Pant Gaarden Røe i Sunds Otting - 100 Rd. Renter 5 - ; udlagdes den pantsatte Gaard der skylder 2 Voger fiskes Leye. Bøe Kirke efter Obligation af 30/10 1752  hvorudj er pantsat 1 Vog i Sunde i Waage Otting - 40 Rd.- ligesaa der skylder 1 Vog fiskes leje.
Canceliraad Holst - efter Obligation 24/3 1753 hvorudi er anden Prioritet i  Husene den Summa - 198 - 2 - 21- erholdt kun 7 Rd 2 ort 5 sk..
Afgl. Erica Bredals indestaaende Arv medpaaløbende Renter - 96.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 72 24/4

Morten Lyng
Nicolay Davgaard
Erich Erichsen
Catharina Jonston
Karen Helene Bredal
Elisabeth Maren Bredal
Lorentz Lobes
Fredrik Christian Davgaard
Catharina Susanna Davgaard

Inskripsjoner
E.E.S.C.J.T
N.M.D

Molde Skifteprt. 1 p. 72 24/4 Registrering i Morten Lyngs Stervboe hvor registreret endel Sølv som af Nicolay Davgaard var pantsat for 44 Rd. og deriblandt  en Sølvkande vægtig 52 1/2 Lod inskr. Erich Erichsen Catharina Jonston; 6 sølvskeder v. 52 1/2 Lod inskr.  E.E.S.C.J.T; 1 Sølvbæger inskr. 1671 v.  9 5/8 Lod; i do. Inskr. N.M.D. v. 5 1/8 Lod.
- Nicolay Daugaard var gift med  Karen Helene Bredal, som i sin Søster  Elisabeth Maren Bredal (gift med Lorentz Lobes) Skifte 1762 12/11 var død og efterlod sig Børnene
1/ Fredrik Christian Davgaard       2/ Catharina Susanna Davgaard

Kilde: Collin