Peter

i

Edøy

 

Gift med Kristin Ivarsdatter
a. Margreta
b. Ingebjørg
c. Åsa

 

Regesta Norvegica før 1329 aug 2 Nr. 684 Bergen?

Hauk [Erlendsson]
Erling Vidkunnsson
Håkon Ormsson
Eindride Simonsson
Ivar Arneson
Halldor Sakseson
Gunnar råsvein
Jon Erlendsson
Jon Kolbeinsson
Torgeir på Stedje
Pål i Kannen
Håkon skatzsoeta
Margreta
Peter i Edøy
Kristin Ivarsdatter
Tidemann fra Lübeck
Ingebjørg
Åsa 

Regesta Norvegica før 1329 aug 2 Nr. 684 Bergen?

Regest:
Domsbrev fra herr Hauk [Erlendsson] lagmann, med råd og samtykke fra herr Erling Vidkunnsson, drottsete, herr Håkon Ormsson, herr Guttorm Helgeson, herr Eindride Simonsson, Ivar Arneson, Halldor Sakseson, Gunnar råsvein, Jon Erlendsson, Jon Kolbeinsson, Torgeir på Stedje, Pål i Kannen og Håkon skatzsoeta: Margreta, datter av herr Peter i Edøy og fru Kristin Ivarsdatter, giftet seg med Tidemann fra Lübeck uten noen frendes råd. Hennes søstre fru Ingebjørg og jomfru Åsa tildømmes landskyld og avkastning av godset hennes.

Kilde: okumentasjonsprosjektet

Diplomatarium Norvegicum bind II s. 147f   Nummer: 172. Dato: 2 August 1329. Sted: Bergen.

Eindrid Simonssön
Baard Peterssön
Finn Ogmundssön
Kristin Ivarsdatter
Jomfru Aasa
Tidemand af Lybek
Hustru Margareta
Peter i Ædö

Diplomatarium Norvegicum bind II s. 147f   Nummer: 172. Dato: 2 August 1329. Sted: Bergen.

Sammendrag:
Eindrid Simonssön, Gulathingslagmand, Baard Peterssön, og tre Andre kundgjöre et Forlig mellem Hr. Finn Ogmundssön og Fru Kristin Ivarsdatter paa dennes Datter Jomfru Aasas Vegne paa den ene Side, og Tidemand af Lybek og hans Hustru Margareta paa den anden, om Arven efter begge Kvinders Fader og Fru Kristines Mand Hr. Peter i Ædö.

Sist i mellomalderen finn vi at det store Nordmørafylke blir delt i to sysler, seinare len. .... Sysselmannen i den søre helvta budde på Edøya, og lenet hans vart kalla Edøy Len - eller stundom rett og slett Nordmøre. ..... Alt i 1329 er nemnt ein "herra Petr i Edøy", altså ein adelsmann, som visseleg har stått for den lokale administrasjonen på vegnar av kongen.

Kilde: Nils Halland - Hemneboka. Første halvband. Bygdesoga fram til år 1700.

Regesta Norvegica nr. 685 - 1329 aug 2 b. 4 s. 255f - Bergen

Eindride Simonsson
Berd Petersson
Gunnar resvein
Einar Torgilsson
Herbjørn Guttormsson
Finn Ogmundsson
Kristin Ivarsdatter
jomfru Esa
Peter i Edø
Tidemann fra L|beck
Margreta
Ingebjørg

 

Regesta Norvegica nr. 685 - 1329 aug 2 b. 4 s. 255f - Bergen
Regest:
Vitnebrev om forlik fra Eindride Simonsson, Berd Petersson gulatingslagmann, Gunnar resvein, Einar Torgilsson og Herbjørn Guttormsson: De var til stede i setstua i1 Hofdinu i Bergen, da herr Finn Ogmundsson og fru Kristin Ivarsdatter i ombud for jomfru Esa, datter av fru Kristin og herr Peter i Edøy, oppgav e kreve overholdt dommen over motparten, Tidemann fra L|beck og hans kone Margreta, jomfru Esas søster. De innrømmet Margreta rett til full morsarv (jevnstor med jomfru Esas) i jord og løsøre. Av farsarven gav de henne 27 1/2 sunnmørske spannsbol (21 1/2 i Sundal, Mele og Furu,2 og 6 i Sande pe Sandøya [Dolzøy]). Om Tidemann og Margreta selger jorden med gjenløsningsrett, skal denne ge over til jomfru Esa etter 3 er. Selger de uten gjenløsningsrett, har Esa forkjøpsrett. Dessuten skal Esa overlate dem 40 mark forngilde, som skal utbetales i kjøpmannsvarer pe Hustad [i Romsdal]. Men resten av farsarven skal Margreta ha forspilt. Den tredje søsterens, Ingebjørgs, rett berøres ikke av forliket, og jomfru Esas fremtidige ektemann skal kunne bryte det, om han kan prove at det er til skade for henne; i se fall skal arvespørsmålet avgjøres etter loven.
Beseglet av de fire kontrahentene og av utstederne.

Hofdinu dvs gerden Hofupit (Hovedet) i Bergen?
Dvs Fur i Rovde (forsv, belagt 1603)?


Kilde: Dokumentasjonsprosjektet