Christian

Eide

 

Gift med Anna Iversdatter Hejde

Molde Skjøde.- og Pantebog I. P 304 : Under Dato Molde 18/9 1780

Synev Jacobsdatter
Christian Ejde
C. Lindal

Molde Skjøde.- og Pantebog I. p 304 : Under Dato Molde 18/9 1780 har Synev Jacobsdatter solgt sine eijende Huse uden Grund her paa Molde til Christian Ejde for 20 *Rdlr. paa den Maade at alt gj nyder frie Huseværelse, Lys og Brænde daalænge gj lever, hvilket Sr. Christian Eyde biver  forbunden at fremskaffe mig mod at gj aarlig leverer ham en Favn Brændeved ligesom han og efter min Død skal beholde mine ringe Ting der findes efter mig, imod at foreskaffe det udfordrende til min Begravelse - Medunderskrevet af hendes Lagværge C. Lindal.

Kilde: Collin

Molde Skjøde.- og Pantebog I. p 326 : Under Dato Molde 1785 18/1

Peder Hansen
Christian Eide
Bastian Friis
Erich i Stalden
Peder Lien
Tron Berg
Johan Lossius

Molde Skjøde.- og Pantebog I. p 326 : Under Dato Molde 1785 18/1 har Peder Hansen solgt og skjødet til Mester Skomager Christian Eide sine her paa Molde hidtil eiede og beboede Huse med underliggende frie Eiendoms Grund, saaledes som gj denne Grund mig af Hr. Bastian Friis tilkjøbt haver og strækker sig i Længden 33 Sjællandske Alen 2 1/2 Quentin i Nord og Sør begge sider, og i Brædden fra Erich i Staldens Nov og til Peder Lien 16 1/" Alen, og fra Tron Berg til Johan Lossiuses Bagerhus 13 1/4 Alen - for 33 Rdlr.

Kilde: Collin

7/8 1785

Christian Eide

Ligbærerlauget

Christian Eide har været at oprette - og tillige underskrevet Reglerne for Ligbærerlauget - Under Dato Molde 7/8 1785. Kfr. Ligbærerlauget.

Kilde: Collin. 

Molde Skifteprt. 2 p. 53 : 1788 11/5

Christian Eide
Generalauditeur Koren

Molde Skifteprt. 2 p. 53 : 1788 11/5 Auktion i Molde hvor skomager Christian Eide kjøber ; udj Generalauditeur Korens Bo var Skomager Sr. Christian Eide skyldig Grundleje for 1793 -  1 Rdlr.

Kilde: Collin

1789 16/12

Christian Eide
Petter Omsen

Mester Skomager Christian Eide boede 1789 16/12 paa Petter Omsens Grund. Kfr. Omsen

Kilde: Collin

Molde Skjøde.- og Pantebog I. p. 372 : Molde 4/6 1791

Christian Eide
Jens Jacobsen Lund
Erich i Stalden
Peder Lien
Tron Berg
Johan Lossius

Molde Skjøde.- og Pantebog I. p. 372 : Molde 4/6 1791 har Christian Eide Mester Skomager udj Molde skjødet og afhændet til sin Stedsøn Jens Jacobsen Lund og hans Arvinger en mig tilhørende Gaard heri Molde bestaaende af 2de Stuer og Kammer med jern Kalkkelovn i Verkstedet en Pottemagerovn med vedhus alt paa frie Eiendomsgrund der strækker sig i Længden 33 5/8 siællandske Alen i Sør og Nor begge Sider og i Bredden fra Erich i Staldens Nov til Peder Lien 16 1/" al og fra Tron Berg til Johan Lossius's Bagerhus 13 1/4 Al - herfor Stedsønnen betalt 120 Rdlr.
Kfr. Seddel Jens og Peder Jacobsen Lund 1791 - disses Moder heder Anne Iversdatter og deres afg. Fader  Jacob Peder - hun gift 2/ Christian Eide.

Kilde: Collin

Folketelling 1801 - Bolsø, Romsdals Amt, Molde, Udpaa Gaden No 56

Christian Ejde
Anne Hejde
Jacob Lund
Johan Knudsen
Tosten Pedersen

Folketelling 1801 - Bolsø, Romsdals Amt, Molde, Udpaa Gaden No 56.
Christian Ejde, husbonde, 58 år, Skomager og hans kone Anne Hejde, 63 år, begge i første ekteskap, og har Jacob Lund, fosterbarn, 9 år hos seg.
Johan Knudsen, 26 år, ugift læredreng og Tosten Pedersen ugift læredreng, 26 år.

Kilde: Digitalarkivet

Molde Kirkebog 1802  17/11

Christian Eide
Anna
Karen Schmidt
Peder Olsen (Korsem) Grovens Barn

Molde Kirkebog 1802  17/11 begravet Christian Eides hustru Anna, 65 Aar gl.; 1802 27/1 Christian Eide og Karen Schmidt faddere til  Peder Olsen (Korsem) Grovens Barn.

Kilde: Collin 

Molde Kirkebog 1811 22/1

Knud Rekdal
Karen Smidt Eide
Christian Eide
Anders Knudsen

Molde Kirkebog 1811 22/1 copulerede efter Kgl. Bevilling Skibscapitaine Knud Rekdal og Jomfru Karen Smidt Eide. Sp. Christian Eide og  Sr. Anders Knudsen.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1815 3/12

Christian Ejde

Molde Kirkebog 1815 3/12 Christian Ejde fadder.

Kilde: Collin