Nicolay

Engelhart

 

Gift med Sara Hansdatter Tausan
a. Hans
b. Andreas
c. Bastian
d. Jacob
e.Thomas
f.  Elisabeth
g. Bergitha
h. Gidschen (1712 - 1727)
i.  Anna

Død før 03.11.1719

Lars Nannestad
Christoffer Jensen Nannestad
Karen Tønnesdatter Onrow
Elisabeth Engelhart
Nicolai Engelhart
Sara Tausan
Nannestad, Lars - F. 1692 i Eidsberg. - Sønn av sogneprest i Eidsberg Christoffer Jensen Nannestad og Karen Tønnesdatter Onrow. - Uoff. ved 2. S.fjeldske drag.regt. 1712.- Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf. regt.s  1714. - Sek.lnt. ved samme regt.s Eritsfjordske komp. 15(8 1718.
   Redusert 1/11 1720 og satt på vartpenger. - Atter ansatt, nu som pr. ltnt. ved samme regt.s Vikske komp. 13/9 1723. - Kpt.lnt. ved Sverdalske livkomp. 8/12 1727. - Kpt.s kar. 14/10 1733. - Virk. kpt. ved samme regt. og chef for Gagnatske komp. 4/11 1733. -  Sek.maj. 31/7 1744. - Virkl. maj. 22/3 1747. - Obl.s kar. 14/3  1753. - Virk. obl. 12/5 1750.- Hadde fremdeles Gagnatske komp. -
   Ved kgl. res. 17/10 1759 meddelt avskjed med bibehold av sin "Stabs-Gage 250 Rdl." - Død 21/4 1766 i Ørland, Storforsen. - Gift 18/10 1724 med Elisabeth Engelhart, f. 1704, død 24/4 1766 i Ørland, Storfosen, datter av sogneprest til Veøy Nicolai Engelhart og hustru Sara Tausan. - 11 barn.

Kilde: Olai Ovenstad: Miltærbiografier den norske hærs officderer. 

1701 21/1

Nikolay Engelhart
Anne sal. Hr. Niels Parelj

1701 21/1 havde Hr. Nikolay Engelhart indstefnet Anne sal. Hr. Niels Parelj ang. hendes Udgifter fra Næsset. Se Næsset Præstegaard.

Kilde: Collin

1701 20/12

Anna Bejer
Niels Parelj
Nicolaus Engelhart

1701 20/12 sælger Anna Bejer sal. Hr. Niels Parelj til Hr. Nicolaus Engelhart Huse og Værelser etc. Se Næsset Præstegaard.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 159 : 1704 22/8

Nicolaus Engelhart 

Romsdals Skifteprt. 4 p. 159 : 1704 22/8 Skifte på Biørnæs i Eresfjord Otting hvor Hr. Nicolaus Engelhart fordrer 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Skiftepr prt. p 142 : 1709 26/5

Nikolay Engelhart

Romsdals Skifteprt 5. p 142 : 1709 26/5  Skifte paa Indre Bogge i Erisfjord Otting hvor Hr. Nikolay Engelhart fordrer 2 ort.

Kilde: Collin

8/4 1717

Ane Jensd. sal Peder Nielsen Størens
Jens Tausan
Hans Tausan
Henrich Henrichsen
Anders Tausan
Hans
Markus
Bergithe
Gisken Jensd.
Jacob Thorstensen Withe
Kirsten Hansd. Tausan
Jørgen Fremmer
Doretha Catharina sal. Henrich Rytters
Sara Tausan
Nicolay Engeljart
Mad. With

8/4 1717, avdød Ane Jensd. sal Peder Nielsen Størens. Halvbror herr Jens Tausans sønn Hans Tausan myndig, farer med comi.s kaptein Henrich Henrichsen, her, Anders Tausans Barn Hans 15, Markus 14 og Bergithe 12 år, her, fullsøster Gisken Jensd. sal. Jacob Thorstensen Withes, her, halvsøster Kirsten Hansd. Tausan g. Jørgen Fremmer, Nordmøre, Doretha Catharina sal. Henrich Rytters, Stangvik og Sara Tausan g. Herr Nicolay Engeljart til Vedø. 1 sølvskje, 2 skjorteknapper, 2 geiter, 2 høner, ialt 28-21 rd. Gitt skjøte i 1715 til Mad. With på bygården og i 1716 på gården Klæt på Leinstrand.

KIlde: Norsk slektshistorisk tidsskrift XXVII - Kjeld Bugge:Utdrag av Trondheims skifetprotokoller s. 297

Romsdals Skifteprt 6. p. 13 : 1718 3/11

Anne Olsdttr. Molde
Nicolay Engelhardt

Romsdals Skifteprt 6. p. 13 : 1718 3/11 Skifte efter Anne Olsdttr. Molde hvor Hr. Nicolay Engelhart udj Graffæstning fordrer 2 rdlr.

KIlde: Collin

Romsdals Skifteprt 6. p. 57 : 1719 14/4

Nicolay Engelhart

Romsdals Skifteprt 6. p. 57 : 1719 14/4 Skifte paa Søre Nesjie i Fanne Otting hvor Hr. Nicolay Engelharts Enke - 6 Rd.

Kilde: Collin 

Romsdals Skifteprt 6. p.122 : 1719 20/6

Sara sal. Hr. Nicolay 

Romsdals Skifteprt 6. p.122 : 1719 20/6 Skifte paa Eidsvaagen i Erisfjord Otting hvor "Sara sal. Hr. Nicolay fordrer for 1718 2 ort 16 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt 6. p.140 : 1719 12/10

Sara sal. Nicolai Engelhart

Romsdals Skifteprt 6. p.140 : 1719 12/10 paa Molde Ladestred hvor Sara sal. Nicolai Engelhart fordrer 1 - ; 1719 10/12 Skifte i Røven Otting hvor Prest Enken i Wedøe fordrer 1 - -;

Kilde: Collin

Romsdals Prostis Geistlige Skifteprt. p. 74 (1789 beroende i Vedø Præstearchiv)
Ao 1721 19/8

Anders Lem
Peder Olsen Strøm
Iver Myhlenphort
Nicolai Engelhart
Sara Hansdatter Tausan 
Hans Engelshart
Andreas Engelhart
Bastian Engelhart
Jacob Engelhart
Thomas Engelhart
Elisabeth Engelhart
Bergitha Engelhart
Gidske Engelhart
Anna Engelhart
Mentz Ascanius
Otto Friis
Lektor von Westen
Gjert Mumme
Erik Leganger
Jørgen Mejer
Eilert Hagerup
Eilert Hagerup
Børge Eeg

 

Insxkripsjoner:
A.E.H.L.S.D
A.E.H
L.D.S
D.L.W
P.S.S.S
A.T
C.M.D
D.A.EH.J.I.S.H.E.B.S.A.M.J.D

Romsdals Prostis Geistlige Skifteprt. p. 74 (1789 beroende i Vedø Præstearchiv)
Ao 1721 19/8 var vi underskrevne Anders Lem Provst ofver Romsdalen og Sogneprest til Gryttens Menighed, Hr. Peder Olsen Strøm Sogneprest til Borgens Menighed og Hr. Iver Myhlenphort Medtjener til Gryttens Menighed paa Rettens Vegne forsamlede udj Kaaberholmen at holde Skifte og Deling mellem Hr. Nicolai Engelharts efterladte Enke Mad. Sara Hansdatter Tausan og Børn: Hans Engelshart, Andreas Engelhart, Bastian Engelhart, Jacob Engelhart, Thomas Engelhart, Elisabeth Engelhart, Bergitha Engelhart, Gidske Engelhart og Anna Engelhart. - Tilstede Hr. Mentz Ascanius Sogneprest til Nesset, som Enkens Lagværge.
Registreret Guld: en Guldkjede wgt. 2 1/2 Lod a 2 Rd. - 25 - ; nok 1 Do v 2 1/2 Lod a 10 Rd. - 25 -; Nok et Stykke Guldkjede og 2 Dukater 2 1/2 Lod - 25; 1 Rosenobel 4 pr. Guldnebber ? et Stykke og Een Guldknap som tilsammen vejer op 2 1/2 Lod - 25; 1 Signet GuldRing v. 1/2 Lod - 5; 1 Par Guldknapper som H. Engelhart har faaet - 5; 1 ægte Perlebaand  v. 1 Lod - 10; tils. 120;
Sølv: 1 Sølvkande vg, 60 Lod a 1 Sld - 40; 1 mindre Do. 32 Lod a 1 Sldr - 22; 1 do mindre 24 Lod a 1 Shldr - 16; 1 Sølvskaal vg. 32 1/2 Lod a 1 Shlr. - 21-2-16; 1 confect Fad 14 Lod a 1 Shldr.  9 - 18; 1 mindre do. 7 1/8 Lod a 1 Shldr.  4 - 3; 1 Sølfsaltkar 18 Lod a 1 Shldr. - 12 -;  1 dreven Sølvtallerken 7 1/4 Lod a 1 Shldr. 4-3-8;; 1 Sølvbeger 11 1/4 Lod - 1 Shldr. - 7 - 2; 1 mindre do wg. 8 3/4 L a 1 Sldr. . 5-3-8; 1 Do forgylt inden udj 5 3/4 Lod a 3 ort - 1-2-18; 1 liden Kalk og Disk 4 2/4 Lod a 1 Sldr. - 3 - ;1 Sølfskeder med A.E.H.L.S.D 1680 inskr. 13 Lod a 1 Sldr. - 8 - 2 - 16, nok 4 dito med A.E.H og L.D.S. 1670, 1671; 1675 vigt. 12 1/2 Lod a 1 Sldr. - 5-3-8; 2 do. inskr. A.W. : 7 1/4 Lod a 1 Sldr. -4-3-8; 2 do. med D.L.W. 7 1/2 Lod a 1 Sldr. - 4-3-8; 2 do med P.S.S.S 7 1/4 Lod a 1 Sldr. -4-3-8; 2 do med A.T. og C.M.D. 6 3/4 Lod a 1 Slr - 4-2; 3 do med D.A.EH.J.I.S.H.E.B.S.A.M.J.D vægt tilsammen 9 Lod a 1 Sldr. - 6 ; 1 Par Sølfskaftet Kniver ungefahr 4 Lod a 1 Sldr, - 3 - 2 - 16; 1 Sølflaget Krus - 4 - 2; Tilsammen 203 -- 8 sk.
Boets tilstaaende Gjeld: Resterende Løn for Hospitalkirkens Betjening i Naadens Aaret, hvor Capellanen Hr. Otto Friis nyder naar de indkommer 10 Rd. og kommer dette Stervbo til gode de øvrige 40 Rd. ; Restansen hos Bønderne paa Mensalgodset som kan formodis at være nogenlunde vis- 30 Rd.
Enken fremlagde en Regning efter Fortegnelse paa de til et Skolehus i Vedø Gjeld gifne og indsamlede Penge dateret Wedøen af 29 Juni 1717 og indestaaende af Lektor von Westen og Enkens sal. Mand Hr. Nicolai Engelhart udj hvilken Regning Sal. Hr. Engelhart tilstaar at have bemelte Dato af von Westen til sig annammet samme indsamlede Penge som giør in alles 101 - 2;
Ærverdige Hr. Gjert Mumme hafde Sønnen Bastian Engelhart i nogle Maaneder i sit Hus og informerede ham, for hvilket han ei resterende Betaling, uden at bekomme Afdødes Lovbog, som er vurderet til 4 Rdlr., som blev ham leveret og foræret.
udj Stervboet indlagde Hr, Erik Leganger en fordring stor 37 Rd. 3 ort 2 sk. som han efter Sorenskriveren og Mænds Besigtiglse paa Wedøe Præstegaard og den Gaard Vig pretenderer udj Aabodsfald, til hvilken Fordring Enken og hendes Lagværge svarer hun vergrer ikke at  svare til denne Aabodsfad, i hvorved der udj kan endel disputeres, særdeles den Aabod som er lagt på Rødstuen, hvilken ikke tilhører Præstegaarden og desforuden endel at være for høit sat, og saasom denne Besigtigelse var holden mer end et halvt Aar efter Naadens Aarets Forløb, kand vel et og andet smaatt paa Husene siden den Tid være forfaldet som Enken ikke tilkommer med rette at svare, hvorom vel i Mindelighed kan komme tilrette, men overalt paastaar Enken  at hun dermed har større Fordring udj de paa Wedøe Præstegaard staaende Overbygningshuse, saasom den røde Stuelaan, hvilken paa Skiftet efter Sal. Hr. Jørgen Mejer var wurderet for 120 Rdlr. i nok et ganske af ny opbygd Hus i Gaarden,: Et lidet Studere Cammer og spisecammer ved Dagligstuen,  udj hvilke Huse Enkens sal. Mand har betalt noget, og noget skulde komme i Aabod efter venlig forening mellem hendes sal. Mand og Lector von Westen og som Hr. Leganger vegrer at godtgjøre noget udj de Huse før han ser nogen Rigtighed eller Bevislighed derfor, at de Huse ei skal være Præstegaarden tilhørende og at de af Lector von Westen til hans Successor sal. Hr. Engelhart er overdragen, altsaa derfor faar man derom søge hos Vedkommende, hvorfor Skifteretten billigt erakter, at som Enken formente Ret og Eiendom udj formelte Huse, som hun og lover med forderligste skal ske paa det hun jo for herom kan komme til forening, saa paastaar Enken, at denne Aabodsfalds fordring maa imidlertid paa en......... og forpligte sig aldri at være til den ansvarlig i alle Tilfælde.
Boets Midler 1087 Rdlr. 3 ort 4 sk. : Gjeld 217 Rdlr. 2 ort 5 ak. Til Deling 870 Rdlr.15 sk. = Enkens Lod 453 Rd - 7 sk., hver Søn 62 Rd 15 sk., Søster 31 Rdlr. 7 sk.
For ældste Søn Hans Engelhart har Hr. Mentz Ascanius Pastor til Næsset og som hidtil har havt han hos sig, paataget sig at være Formynder
For andre ældste Søn Andreas Engelhart paatager sig  Hr. Peder Strøm Pastor til Borgens kald, som og har til denne Tid havt denne udj sit Hus.
For tredje ældste Søn Bastian Engelhart sættes Hr. Eilert Hagerup, Pastor til Calundborg, so alt for mer enn et Aar siden har taget samme Myndling udj sit Hus at forsørge - For 4de Søn Jacob Engelhart sættes Kgl. Majst. Foged Signr. Børge Eeg som og i Aprilis Tilstede annamede Barnet i sit Hus for at forsørge.
Moderen blev Formynder for Døttrene.
Skiftet er sluttet dateret i Kaaberholmen dj. 23 Septembris 1721

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1721 Drie inter Circume oc Epiph

Mathias Raun
Elisabeth  Catherine

Veø Kirkebog 1721 Drie inter Circume oc Epiph er døbt i Bulsø Kirke Mathias Rauns Datter N: Elisabeth  Catherine hvor Madam Sl. Hr. Engelhart Fadder.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1722 13/5

Præsten Leganger
Hans Steenbuch
Elisabeth Engelhart.

Veø Kirkebog 1722 13/5 døbt Præsten Legangers Søn Hans Steenbuch blandt fadderne demoiselle Elisabeth Engelhart.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1723 dom septuag

Mentz Ascani
Berthe Engelhart

Veø Kirkebog 1723 dom septuag. - døbt i Røe Kirke Hr. Mentz Ascanis Dattr. - blandt fadderne Demoiselle Berthe Engelhart.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1724 10/4

Iver Steensaasen
Elisabeth Engelhart 

 

Veø Kirkebog 1724 10/4 døbt i Vedø Kirke Iver Steensaasens Søn - hvor Demoiselle Elisabeth Engelhart fadder.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1724 18/10

Lauridtz Christophersen Nannestad
Elizabeth Nicolaidatter Engelhart.

Veø Kirkebog 1724 18/10 copuleret i Vedø Kirke Lieutenant Lauridtz Christophersen Nannestad og Demole Elizabeth Nicolaidatter Engelhart.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727 1/2

Hans Engelhart.

Veø Kirkebog 1727 1/2 døbt i Vedø Kirke et Barn, blandt Fadderne Hans Engelhart.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727  19/12

Gidschen Engelhart

Veø Kirkebog 1727  19/12 gravfest Pigen Gidschen Engelhart gl. 15 Aar 4 Md. 9 Dage.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1730 Fer 2de Paach.

conc Engelh

Veø Kirkebog 1730 Fer 2de Paach. , Molde Kirke og Aftensang i Hospit. conc Engelh.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1730 dom 4. Adv

Provsten Leganger
Sebastian Engelhart

Veø Kirkebog 1730 dom 4. Adv. Jeg (Provsten Leganger) i Vedø Kirke conc, Sebastian Engelhart; 1731 festo Epip. Bastian Engelhart Fadder i Vestnes Kirke til Schielderups Bar,.

Kilde; Collin

Veø Kirkebog 173

Otto Ørbech
Bastian Engelhart
Claus Lund
Sara Maria Lund

Veø Kirkebog 1731 7/9 i Molde Kirke B. Engelhart Fadder til Otto Ørbechs Søn; 1731 5/9 i Molde Kirke Bastian Engelhart Fadder til Claus Lunds Barn Sara Maria.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1732

Otto Friis

Veø Kirkebog 1732 .......... i Molde Kirke Engelhart Fadder til Otto Friises Søn Otto.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1739 26/11

Anne Engelhart
Lars Leganger

Veø Kirkebog 1739 26/11 Anne Engelhart Fadder i Vedø Kirke til Hr. Lars Legangers Barn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1741 Skjærtorsdag

Hr. Engelharts Enke.

Veø Kirkebog 1741 Skjærtorsdag ved Vedø begravet Sal. Hr. Engelharts Enke.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1743 16/12

Bastian Engelhart
Rasmus Farquam
Knud Rasmussen Farquam

Veø Kirkebog 1743 16/12 døbt af Hr. Bastian Engelhart i Volds Kirke Rasmus Farquams Søn - Knud.

Kilde: Collin