Mette

Margrethe

Sørensdatter

Eschen

Født 1698
Foreldre: Søren Eschen

Gift med Hans Frederik Fietzens
a.
Søfren
b. Josaias
c. Ane Margrete
d. Maria Margretha
e.Wiviche

 

Død i Molde 28.11.1774

Veø Kirkebog  1723 14/4

Obristelieutnt. Vouuert
Madam Fietzens
Lieutenant Fietzens

Veø Kirkebog  1723 14/4 døbt i Molde Kirke Obristelieutnt. Vouuerts Søn, hvor Madam Fietzens og Lieutenant Fietzens Faddere.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1724 Tirsdag 2/3

Visiteuren Fyhn
Maren
Madame Fietzenzis
Madame Bendixsons
Mette Cimber
Lieutenant Fietzenz
Pristed

Veø Kirkebog 1724 Tirsdag 2/3 Døbt i Molde Kirke Visiteuren Fyhns Datter: Maren. Tils. Madame Fietzenzis, Madame Bendixsons, Mette Cimber, Lieutenant Fietzenz, Pristed.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1732 4/11

Morten Lyng
Ingeborrig
Frue Fietzens
Mad. Fyhns
Grethe Munthe
Amtmand Soelgaard
Aage Pedersen

Veø Kirkebog 1732 4/11 Døbt i Molde Kirke Morten Lyngs Dttr. Ingeborrig. Tls. Frue Fietzens, Mad. Fyhns, Grethe Munthe, Amtmand Soelgaard, Aage Pedersen.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 46 : Under Dato Molde 14/6 1752 

M. M. Eschen sal. Fietzens
Erich Røring

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 46 : Under Dato Molde 14/6 1752 har Fru M. M. Eschen sal. Fietzens for af Provst Erich Røring laant 900 Rdlr udstedt Obl. med Pant i hendes Anpart af en Røraas Bergværk, saaledes som den mig paa Skiftet efter min sal. mand er udlagt og hendes andre Eiendomme. ~Aflæst 5/9 1763.
Molde Skjøde- og Pantebog I p. 32 : Under Dato Molde 18/9 1752 

Mette Margrete Eschen sal. Fietzens
Søvren Fietzens
Obrerstinde Storm

Reknæs

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 32 : Under Dato Molde 18/9 1752 har Mette Margrete Eschen sal. Fietzens "solgt til min kjære Søn Søvren Fietzens min ejende Gaard Reknes skylder 4 Voger Fiskesleje, og da bemelte min Søn meg derfor har betalt den Summa 1500 Rdlr. saa skjødes hannem og hans Arvinger Gaarden Reknæs 4 Voger Fiskesleie saaledes som den min sal. Mand af Obrerstinde Storm har tilskjødet med alle Huser, Mark, Ager, Eng samt alt tilliggende som dertil fra Arilds Tid tilligget ham og ikke af forrige Eiere paa Gaarden er bortskjødet, ligeledes alt Inventarium som Garden fult haver saaledes som gj det ved skiftet efter min sal. Mand antog. - Kjendes derfor " - etc.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 96 : Under Dato Molde 18/6 1757

Mette Margrethe Eschen
Helmer Meincke

Molde Skjøde og Pantebog I p. 96 : Under Dato Molde 18/6 1757 har Mette Margrethe Eschen (dvs. Fru Fietzens) for af Sr. Helmer Meincke i Trondhjem laante  2200 Rdlr. pantsat sin eiende Bergpart i Røraas Kobberverk ~ aflæst 1/6 1774.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. I p. 881 : 1775 12/1

Majorinde Fietzens
Peder Henrik Fasmer

Molde Skifteprt. I p. 881 : 1775 12/1 Auktion paa Molde efter afg. Majorinde Fietzens, hvor Fasmer kjøber; 1782 21/2 Sr. Fasmer kjøber; 1783 10/6 Sr. Peder Henrik Fasmer fordrer for leverte Varer i et Bo paa Molde.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 915 :  12/6 1776

Majorinde Fietzens
Gottlieb Fredric Lange

Molde Skifteprt. 1 p. 915 : i Fru Majorinde Fietzens Bo er af "Feltskjær Gottlieb Fredric Lange indgivet Regning dat. Molde 12(6 1776.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p.  881 : 1777 12/1

Fru Fietzentz
 Hr. Hind

Molde Skifteprt. 1 p.  881 : 1777 12/1 Auktion paa Molde efter sal. Fru Fietzentz, hvor Hr. Hind kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skjøde - og Pantebog 1 p. 882 - 1775 12/1

Majorinde Fietzens
Madme Abelseth
Monsr Abelset

Molde Skj. 1 p. 882 - 1775 12/1 Auktion paa Molde efter Majorinde Fietzens hvor  Madme Abelseth kjøber; kjpm.? Monsr Abelset

Kilde: Collin