Nils 

Aagesen

Finne

Født ca. 1677
Foreldre: Aage Nielsen Find og Bodil Laugesdatter 

Gift 1. gang ca. 1699 med Johanne Clausdatter Friis 
a. Michel (1701 - 19.08.1733)
b. Aage (1703 - 1736)
Gift 2. gang 1704 med Sara Henrichsdatter Hagerup.
c. Heinrich f. ca. 1705
d. Lauge (1712 - 30.05.1734)
e. Anna Johanne d. 1750
f.  Bodille

Død ca. 1715

Folketelling 1701 Molde Ladested

Nils Aagesen
Claus Michelsen

Folketelling 1701 Molde Ladested
Niels Aagesen 24 Claus Michelsen 5

Kilde: Herlof Grüner

Folketelling 1701 Molde Ladested

Nils Aagesen
Claus Michelsen
Michel Jonson Johnston
Johanne Clausdatter Friis

Folketelling 1701 Molde Ladested
Nils Aagesen var 24 år og bodde i Molde ved folketellingen 1701. Står da oppført med sønnen Claus Michelsen, som må være hans stesønn. Foreldrene til Claus var Michel Jonson Johnston og Johanne Clausdatter Friis.

Kilde:
Norsk Slektshistorisk Tidsskrif Bind XI hefte 3 - Slektsnavnet Finne og slekter med dette navn ved Olaus Schmidt
Norsk Slektshistorisk Tidsskrif Bind XI hefte 4 - Drønnesund, Aage Finne og hans familie ved M. Rogne

Romsdal Skifteprt. 4 p. 63 : 1703 30/4

Nils Nielsen Marstrand
Knud Bendixen
Nils Aagesøn
Johanna Clausdatter Friis
Claus Michelsøn Jonston
Margrete Michelsdatter Jonston
Maren Michelsdatter Jonston 
Michel Nielson 
Aage Nielson
Iver Mechelborg
Jørgen Castenbrock
Johan Jonston
Margrete Laugesdttr
Claus Michelsen 
Amtmand v. Ahnen

Romsdal Skifteprt. 4 p. 63 : 1703 30/4 med Nils Nielsen Marstrand og Knud Bendixen, vonhaftig paa Molde Ladested i Romsdalen i Fanne Otting sammested inden Elven forsamlet i Nils Aagesøns Hus til at holde et rigtig Arveskifte efter hans sal. afdøde Hustru Johanna Clausdatter Friis i mellem Manden og ermeldte Nils Aagessøn paa den ene Side og den Sal. Kvindes Børn med første Mand avlet med Namn Claus Michelsøn Jonston og Margrete og Maren Michelsdatter Jonston samt med denne Mand avlet ved Navn Michel og Aage Nielsønner paa den anden Side : Overværende paa de første Børns Vegne deres Formynder og Fader Broder Johan Jonson Jonston ; de yngste Børns formynder er deres Fader Niels Aagessøn efter Loven.
Registreret Guld: 1 Guld Signet Ring - 3 - , 1liten ammeleret med en gram Sten - 1 -;
Sølv: 1 Sølvkande vejer 48 Lod - 40 : 20 - - etc hos Margrete Laugesdatter 1 pd 6 merker Sillenod - 1 - 2 : 
Registreret Kjøbmandsvarer af Salt, Korn, fiskevarer, tobak etc
Halvparten udj iboende Huser med Grund med hosliggengde Hageplatser med høie mur og nagelfast findes efter fors. skiftebrev af 28/10 1697 videre Indhold med et derforuten rikt ..... Nøst tilsammen vurderet for 55 Rd.. Bjørnsund med bestaaende Huser med Sjaa og fiskejeller 20 Rd. 1(8 Part i Gaarden Mjelve i Fanne Otting med 1/8 part Bøxelrettighed 10 Rd. 3 vog med Bøxel i Bachen 1 - 2. 3 .. Fiskeleje med Bøxel i Istad 1 - 3. og 7 vog med Bøxel i Yttre Sirset 9 Rdl
Boets Midler udgjorde 484 Rdlr. 3 ort 2 sk.,

Gjeld angivet : Johan Jonston paa sin Broderbørns Vegne for indestaaende Arf af til faldne Løsøre efter deres Sal. Fader fader og fader fordrer Penge 90 Rd. 2o 14 sk. : Iver Mechelborg fordrer 22 - - 16; Jørgen Castenbrock - 10 - ; Johan Jonston 6 - 1 - - 
Manden til Vederlag for den Sal. Hustrues Begravelse - 20 - - ; 
Manden Niels Aageson udlagde paa en Part : Halvparten i sine iboende Huse med et Nyt Nøst efter Registreringen Udgiven - 55 Rd. - : Husene i Biørnsund med Sjaa og Fiskejeller 20 Rd. ; 
En Halvøy med Bøxel i Yttre Sirset - 9 - og hos Margrete Laugesdttr 1 pd 6 mrk.Sildenod - 1 Rd 2 ort - etc.
Claus Michelsen udlagdesi Arv: 1/8 part i Sal.. Joen Jonstons huser og Grunder efter Vurderingen - 21 Rd 1 ort - 
Margrethe Michelsdatter udlagdes i Arv 1/8 par i den Gaard Mjelve i Fanne Otting med en ottende Part Bøxelraadighed for - 10 Rd.
Maren Michelsdatter udlagd i Arv : 1/8 Part i det Nøst med Schaat tiere Boed og tilligende Grund ved Hr. Amtmand v. Ahnens Gaard paa Molde - 3 Rd. - 12 sk. Trej Marcher fisk Jordegods med Bøxel i den Gaard Nacken- 1 - 2. Trej Marcher fisk Jordegods med Bøxel i den Gaard Istad - 1 Rd. 2.
Den sal. kvindes Gangklæder, som Døttrene efter Begjær alene skal tilkomme bestoed i efterfølgende etc. Tilsammen 34 Rd. 3 ort.
Boets Formue 484 Rdlr. 3 ort 2 sk. Summa bortskyldig Gjeld 149 - 6 sk.. Til Deling 335 Rd 2 ort 20 sk. ; deraf Manden 167 - 3 - 10 ; hver Søn 41 - 3 - 20 sk. ; hver Datter 26 - 3 - 22 1/4. 
(Husene og Jordegodset sees at være udlagt til Enkemanden og afdødes Barn i 1. Ægteskab)

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 3 p. 79 1703 3/7

Jacob Rafn
Johan Jonston
Niels Aagesen
Aage Odenssen
Joen Jenssen

Yttre Sirset (Ellingsgaarden)

Romsdal Tingbog 3 p. 79 1703 3/7 Ting for Fanne Ott. hvor publisert Jacob Rafns Skjøde given Johan Jonston og Niels Aagesen paa Molde boende paa den Gaard Yttre Sirset eller  Ellingsgaarden kaldet, skylder aarlig Een vog fisk med Bøxel, oc af Aage Odenssen oc Joen Jenssen til vitterlighed underskrevet - dat. Molde 5/3 1701.

Kilde: Collin

 

Molde kirkes Regnskabsbog : 1704 26/11 

Nils Aagesen

Molde kirkes Regnskabsbog : 1704 26/11 betalt Molde Kirke "for de store Voxlys, som brente paa Nils Aagesens Bryllupsdag 1 ort.

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt. 4 p. 185 : 1705 28/3

Niels Aagesøn

Romsdal skifteprt. 4 p. 185 : 1705 28/3 (Sorenskriveren) med Niels Aagesøn af Molde forsamlet i Nørre Bjørnsund i Waage Otting.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 4 p. 2 1706 18/1

Nils Aagesen
Sara Hendrichsdatter

Romsdal Tingbog 4 p. 2 1706 18/1Ting paa Echren for Fanne Ott. hvor Fogden stevner Nils Aagesen paa Molde for fortidlig Samleie med en Quinde Sara Hendrichsdatter - paa hans Vegne svarede Lensmannen at han vedgjik Forseelsen og derfor tilkjendt ? 6 3/4 for ?

Kilde: Collin

1708 

Nils Aagesen (Finne)

Nils Aagesen (Finne) 1708 se Finne. Han boede 1708 "inden Elven" paa Molde Ladested.Nils Aagesen (Finne) 1708 se Finne

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 33 : 1709 12/6

Johan Robbersen
Niels Aagesen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 33 : 1709 12/6 av Johan Robbersen og Niels Aagesen for et Gravsted dennem udj Korset bevilged at lade mure betalt - 4 Rd.

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt. 5 - 1709 3/7

Niels Aagesen 

Romsdal skifteprt. 5 - 1709 3/7 Skifte i Waage Otting hvor Sr. Niels Aagesen fordrer.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 5 p. 102 : 1709 18/3

Rasmus Rasmussen
Hans Frandsøn
Niels Aagesøn
Madme Munthe
Ludvig Iversøn
Peder Kober Slager
Anne Sørensdatter
Madame Eeg
Madame Mühlenphort
Anne Elisabeth Rafn

Romsdal Skifteprt. 5 p. 102 : 1709 18/3 Skifte i Røvigen i Fanne Otting efter sal. Rasmus Rasmussen. Af Arvingerne indfandt sig ingen saasom de vel vidste at Mandens efterladte Midler ej til den bortskyldige Gjeld kunde tilstrække - Mens paa Creditor Sr. Hans Frandsøn af Søndmørs Vegne |: som til ægte haver den sal. Mands Stifdatter:| indfandt sig Sr. Niels Aagesøn af Molde.
Registreret: 1 Sølfkande vejer 29 1/2 Lod a 2 ort = 19-3-0, den udlagdes til Sr. Ludvig Iversen.
Sr. Hans Frandsøn lod ved Sr. Niels Aagesøn spørge efter følgende Gjenstande:
* En Brøgger Kiedell paa 1 1/2 pd.? dertil svarede Mdme Sr. Ludvig Ivers. at hendes Mand haver kiøbt den for leden Sommer og derfor betalt til sal. Rasmus Rasmussen - 8 rdlr. og at de saadant ved Peder Kober Slager kunde bevise.
* Item om et Sølvstøp og 1 Sølvske, som paa det forrige Skifte efter sal. Anne Sørensdatter er bleven vurderet for 5-0-9? Bemeldte 2de Poster sagde Sr. Ludvig Ivers. Kiereste, at sal. Rasmus Røvigen hende til Anvendelse havde foræret for hafde Møye og Omsorg for hannem udj 6 Aars Tid, han hos dennem har haft fri værelse og Underhold, sagde sig saadant at kunde bevise med Madame Eeg, Madame Mühlenphort og flere.
* Endnu tilspurd om 2de  Sølvskeer, som skulde befindes? Madame Munthe svarede, Sig kort før Gjuel  hannem den ene at have tilkjøbt og Anne Elisabeth Rafn Ligemaade dend anden nestleden Høst.
* En gammel Kakkelofn som er meget..ycher og tilforne udj den store Stue befandtis er anseet for 5 orts Værdi samt 2de Kar og en stor Bomme tilsammen vurderet for 2 rdlr., hvilket Madmae Munte Sr.  Ludvig Iversøns sagde, at skal kunde bevise, om fornødengjøres ar saaledes var aftalt mellem sal. Rasmus Rasmussen og hendes Mand, ved Gaardens afstaaelse og Tiltrædelse af de samme, skulde følge dem som et lidet Vederlag for Aabods den Tid befindlige store Brøstfeldighed.
Sr. Ludvig Iversøn lod indgife Specification forklarede, at den sal. Mands Begravelse har kostet hannem over 24 Rdlr., men formedelst Boets slette Tilstand og Enigheds Skyld lader sig nøje med 16 rdlr.
Tjenestefolkene fordrede et Aars indestaaende Løn som prioritet. Betalt til 4 Mand som Grov Graven og for at Ringe - 1-;.
Sr. Hans Frandsøn fordrede 54 Rdlr.. Sr. Niels Nielsen ved Afregning - 9-2-12

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt. 5 p, 102 - 1709 16/9

Rasmus Rasmussen
Hans Frandsøn
Niels Aagesøn

Romsdal skifteprt. 5 p, 102 - 1709 16/9 Skifte paa Røvig i Fanne Otting efter Sal. Rasmus Rasmussen hvor paa Creditor Sr. Hans Frandsens Vegne | som til ægte haver der sal. Mand Stifdatter | indfandt sig Sr. Niels Aagesøn af Molde, 1709 3/7 Skifte i Vaagø otting hvot Sr. Niels Aagesen fordrer og  1710 5/7 ligesaa paa Skifte paa Røset i Vaagø Otting 1 - - 15 sk.

Kilde: Collin

1710  25/2

A. Lem
Ingeborg Munthe
Niels Aagesøn
Hr. Claus

1710  25/2 Skifte paa Grytten Prestegaard efter Prosten Magis. A. Lems Hustru Ingeborg Munthe, hvor Sr. Niels Aagesøn fordrer paa Hr. Clausis Arvingers Vegne 9 td. Havre? men som icke noget udj Skifteforretningen efter sal. Hr. Claus findes derom mentioneret Og Arvingerne sige sig icke at vide deraf, kan han derfor her i Stervboen ikke til noget Udlæg have ....

Kilde: Collin

1714 10/9

Karen Nilsdtr
Olle Borgesen
Ellen sal. Erich Knudsens
N. Aagesen

Molde Eiendomm 17

(En annen Nils Aagesen?)
1714 10/9 skjøder Karen Nilsdtr. sal. Olle Borgesen etterlevende til Ellen sal. Erich Knudsens sine Huse og Grund paa Molde og er Skjødet underskrevet tilligemed min fader N. Aagesen (se Molde Eiendomme 17)

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog : 1715 11/12

Niels Aagesen

Molde Kirkes Regnskabsbog : 1715 11/12 betalt til Molde kirke "for sal. Niels Aagesens Nedsettelse inde i Kirken, med Klokken og de store Voxlys" 1 Rdlr. 3 ort. 16 sk.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 46 : 1715 11/12

Sara sal. Niels Aagesøn 

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 46 : 1715 11/12 Et par voxlius kjøbt af Sara sal. Niels Aagesøn veiede 11 1/2 p. - 4 Rd. 1o 6 sk.

Kilde: Collin

10/11 1716

Nils Aagesen

Skiftebrevet efter Nils Aagesen var skrevet 10/11 1716, det haves ikke.

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt. 6 p, 70 - 1719 21/11

Sara Hendriksdatter

Romsdal skifteprt. 6 p, 70 - 1719 21/11 Skifte paa Kleve i Fanne Otting hvor Sara Hendriksdatter fordrer - 2 -

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt. 6 p, 225 : 1723 31/5

Sara Hendriksdatter

Romsdal skifteprt. 6 p, 225 : 1723 31/5 Skifte i Fanne Otting hvor udlæg skeet til Sara Hendriksdatter for 3 Rd 4 1/2 sk.

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt. 6 p. 477 : 1728 12/6

Jens Aagesen Find
Sara Hendrichsdattrs

Romsdal skifteprt. 6 p. 477 : 1728 12/6 Skifte efter Jens Aagesen Find i Bue hvor registreredes Sara Hendrichsdattrs Grund i Bjørnsund vurderet for 6 Rdlr.

Kilde: Collin

1733 3/6

Sara sal. Nils Aagesens 
Hans Brun

1733 3/6 Sara sal. Nils Aagesens Børn fordrer 2 - 1 - 19 7/19 i Controlleur Hans Bruns Bo

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog  2 p. 76 : Molde 26/4 1736 

Sara Hendriksdatteer
Nils Aagesen
Ole Anders, Ellinggaarden
Hendrik Nielsen Finne

Romsdals Pantebog  2 p. 76 : Molde 26/4 1736 selger Sara Hendriksdatter sal. Nils Aagesen til Ole Anders, Ellinggaarden den hende tilhørende halve Vog fiskes leje i Ellingsg. i Fanne Ott. - og er Skjødet medunderskrevet af hendes Søn Hendrik Nielsen Finne.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog  2 p. 89 : Molde 17/12 1736

Hendrik Nielsen Finne
Knud Bendixen
Jens Aagesen
Morten Lyng
Nicolay Davgaard.

Romsdals Pantebog  2 p. 83 : Molde 17/12 1736 sælger Hendrik Nielsen Finne fra mig og mine Arv. til velagtbare Mand Msr. Knud Bendixen 1 pd fiskesleie  i Kalsnesset i Vaagø Ott. med Bøxel oc Herlighed - som mig efter min Farbroder sal. Jens Aagesen arvelig er tilfalden : Til Msres. Morten Lyng. Nicolay Davgaard.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog  2 p.100 : Molde 30/10 1737

Sara Hendrichsen
Nils Aagesen
Daniel Stephensen

Molde Eiendomme 52.

Romsdals Pantebog  2 p.100 : Molde 30/10 1737 sælger Sara Hendrichsen sal. Nils Aagesen til sin Svigersøn Daniel Stephensen og hendes Datters Mand - sin Gaard etc. paa Molde. se Molde Eiendomme 52.

Molde Eiendomme 52.

Romsdals Pantebog  2 p. 159 : Trondhjem 21/9 1740.

Henrik Nielsen Finne
Hans Hendriksen Ehm
Jens Aagesen
Hans Knag Aagesen Finne

Romsdals Pantebog  2 p. 159 : Trondhjem 21/9 1740... "Kjendis underskrevne Henrik Nielsen Finne at havt med sin Hustrus Samtykke til Sgr, Hans Hendriksen Ehm min tilfaldne og tilhørende Gaard Calsvigen i Waagøens Sogn og Agerø Prestegjeld, samme Gaard er mig tilfalden udj Arv efter min Farbroder Jens Aagesen i Bue 20 mrkl. fisk laug endnu tilfalden mig udj overbemeldt Gaard udj Arv, efter afgagne Hans Knag Aagesen Finne, som var min formynder for overbemeldte 20 mrkl. fiskes laug, og tillige min Farbroder sal. Hans Knag tilsammens med de overbemeldte 20 mrkl. fiskes laug indberegnet til 1 vog 8 mrkl. efter afgangne sal. Farbroder Hans Knag for overnevnte Gaard haver Sr, Hans Hendriksen Em betalt mig 27 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt. 7 p125 : 1742 25/5

Maritt Jonsdtr
Sara sal. Niels Aagesen

Romsdal skifteprt. 7 p125 : 1742 25/5 Skifte efter Sal.Maritt Jonsdtr. paa Molde hvor Madm Sara sal. Niels Aagesen fordrer - 1 - 18 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog  2 p 187 : Trondhjem 4/9 1742 

Christen Christensen Stabell
Carsten Skiøt
Sidselle Finne

Romsdals Pantebog  2 p 187 : Trondhjem 4/9 1742 pantsætter Christen Christensen Stabell for til sin kjøre Svoger Sr. Carsten Skiøt skyldige 260 Rdlr., som han mig av sin Myndling min Stifdatter Sidselle Finnes arvemidler laant haver- - sit Jordegods i Sunds Ott. i Romsdalen. se Stabell.

Kilde: Collin

Romsdals skifteprt. 8 p. 349 : 1755 22/5

Niels Aagesøn

(En annen Nils Aagesen)
Romsdals skifteprt. 8 p. 349 : 1755 22/5 Skifte paa Kalvtrøen i Sunds Otting hvor Sr. Niels Aagesøn paa Molde fordrer 10 sk.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1798 25/1

Nils Aagesen
Andreas Jørgensens

(En annen Nils Aagesen)
Molde Kirkebog 1798 25/1 Nils Aagesen fadder til Andreas Jørgensens barn

Kilde: Collin