Jacob 

Friis

 
Romsdal Panteb. I p.177: 1719 26/10

Sorenskriver Friis
Niels Christian Aboe
Anders Gaas

Romsdal Panteb. I p.177: 1719 26/10 skjøder Sorenskriver Friis til Niels Christian Aboe Gaarden Skorgen med Skorgedalen - 1 vog fiskeleie med Bøxel - i Rødven Ott. Sal. Anders Gaas ? ? - cfr. afholdt off. Auktion hvor Aboe bød 55 Rd. - Se Rødven Otting

Kilde: Collin

Malene Odensdttr. Widerø
Jens Pedersen Ruberg
Jacob Friis
Christian Gulbransen
Anders Henrik Wolff
Malene Odensdttr. Widerø
gift 1734 Mandag 22/2 med Smed Jens Pedersen Ruberg. Sp. Jacob Friis, Christian Gulbransen.
Skifte efter hende holdtes paa Molde 1777 10/7 mellem Enkemanden Jens Ruberg og den Afdødes gjenlevende Søstersøn Hr. Kammer sekretaer Anders Henrik Wolff i Kjøbenhavn, som var  med Enkemanden i at han for sin fulde Arvelod bliver udbetalt 28 Rdlr foruden de Bekostninger som er medgaaet for Porto  Commisionærer og videre.
Boet eiede Vaane og Søhuse med frie Grund taxeret 60 Rdlr; Boets Midler 140-0-19; Gjeld ........ Igjen 77-2-15; Det overskydende som Enkemanden fik - 45-3-13.

Kilde: Collin