Johan

Frimand

 
Romsdal Skifteprt. 1 p. 9 : 1677 3/5

Johan Frimand

Romsdal Skifteprt. 1 p. 9 : 1677 3/5 holdt skifte i Ockleberg i Vaagø Otting hvor til Johan Frimand er gjort Udlæg med 4 Rd. 2 ort 6.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 1 p. 9 : 1678 6/2

Johan Frimand Hustad
Hans Jørgensen Husta 

Romsdal Skifteprt. 1 p. 9 : 1678 6/2 Skifte i Erisfjord hvor Johan Frimand udlagt; ligesaa 1679 5/6 ved Skifte i Vaagø Otting; 1680 i Romsdal Otting hvor der er givet Udlæg til Johan Frimand Hustad; 1684 21/3 Skifte i Vaagø Otting hvor givet Udlæg til Hans Jørgensen Husta og Johan Frimand.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 1 p. 13 : 1688 5/12 

Jacob Lassesen
Johan Frimandt
Hans Jørgensen

Romsdal Tingprt. 1 p. 13 : 1688 5/12 Ting paa Indre Hoem for Vaagø Otting, hvor læst Jacob Lassesens Bøxelseddel paa halvanden Vaag fiskesleje udj Echeren gifuen af Sr. Johan Frimandtz fuldmægtig Hans Jørgensen, dateret Hustad Gaard 24/2 1688.

Kilde: Collin

1690 30/4

Nils Aagaard
Hans Frimandt

1690 30/4 Ting paa Gullen i Vaagø Otting hvor Fuldmægtigen Niels Agaard paa sin Principals Hans Frimandtz Vegne - etc. - se Aagaard.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 1 p. 55 1690 30/9 

Nils Aagaard
Hans Frimand
Anders Hanssen Aas

Romsdals Tingbok 1 p. 55 1690 30/9 Ting paa Gullen i Vaagø, hvor Fuldmegtigen Nils Aagaard paa sin Pinsepal Hans Frimands Vegne havde ladet kalde for Retten forrige Landbund? Anders Hanssen Aas

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 24 : 1691 1/10 

Christen Sørensen
Johan Frimand
Hans Jørgensen Castens

Romsdals Tingbog 1b p. 24 : 1691 1/10 Ting for Vaage Otting hvortil Christen Sørensen Sneede efter Fuldmagt fra sin Prinsipal Sr. Johan Frimand indstefnet Hans Jørgensen Castens at indfrie hans 2de Obligationer, den 1. af Dato 4/7 1683 paa Capital - 400 Rdlr., hvorpaa findes betalt og afskrevet 50 Rdlr. oc den 2den af Dato Halsnø Closter d. 17/8 1689 paa Capital - 100 Rdlr. - Hans Jørgensen mødte udj Rette oc vedgik Gjelden, oc  erbød at betale med hvis han ejer. Christen Snede paastod, at han sine Obligationer oc deraf faldne Rente med ibragte Omkostninger bør betale - Afsagt : Saasom Hans Jørgensen vedgaar sine 2de Obligationer at være rigtige, bør hand dennem med forfaldne Rente efter det eigentlige Indhold at betale inden 15 Dage under Execution efter Loven,

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 2 p.1 Hustad 30/9 1693

Nils Aagaard
Johan Frimand

Romsdals Tingbok 2 p.1 Hustad 30/9 1693 var Nils Aagaard ? ? på Johan Frimands Vegne - ? 1690 15/10. Se Hustadgodset.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 2 p. 36 1695 15/4

Johan Frimand
Niels Aagaard

Romsdals Tingbok 2 p. 36 1695 15/4 Skovbrugsforretning mellem Mallongaards Leilendinge og Kalsvig, Gule, Berset og Sundegaarder hvorpaa sidste Parts Vegne mødte deres Ombudsmand eller Jorddrotter - deriblant paa Sr. Johan Frimands Vegne hans fuldmegtig over Hustad Gaard og Gods Niels Aagaard.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt.4 p. 44 : 1703 26/3

Gjertru Richertsdttr.
Daniel Joensen
Johan Frimand
Joen Lassesen
Hans Jørgensen

Romsdal Skifteprt.4 p. 44 : 1703 26/3 Skifte i Bjørnsund i Vaagø Otting efter sal. Gjertru Richertsdttr. Daniel Joensens - hvor Johan Frimand fordrer for resterende Grundlejer 14 Rd. og p. 103 paa Skorgen i Vesnæs Otting hvor Johan Frimand fordrer 8 Rdlr. : 1705 9/11 Skifte paa Harøen efter sal. Lensmand Joen Lassesen hvor Hans Jørgensen paa Johan Frimands Vegne for resterende Landskyld pro Ao. 95, 96 - 97 fordre 2 Rd. 1 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 3 p. 95 1704 30/1

Hans Jørgensen Castens
Sevald Skorgen
Johan Frimand
Niels Aagaard

Romsdals Tingbok 3 p. 95 1704 30/1 Ting for Vestnes Ott. hvortil Hans Jørgensen Castens indstevnet Sevald Skorgen for resterende Gjeld til Sr. Johan Frimand efter Niels Aagaard.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 4 p. 17 : 1706 3/7

Hans Jørgensen
Johan Frimand
Jens Erichsen Gran

Romsdal Tingbog 4 p. 17 : 1706 3/7 publ. Hans Jørgensens frelse og bevillings Seddel paa tuende Stuer, 1 Nøst og 1 Skjaa, udj Norøen udj Bjørnsund Sr. Johan Frimand tilhørig, som Sr. Jens Erichsen Gran paa Molde imod grundl. aarl. En Halv Vog Tørfisks erleg - Dato 21/5 1706.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 5 p. 11 : 1708 15/3

Johan Frimand

Romsdal Skifteprt. 5 p. 11 : 1708 15/3 Skifte paa Skudesholmen i Vaagø Otting hvor Sr. Johan Frimand fordrer for resterende Grundleje - 3 - ; 1708 7/9 paa Løvigen i Vaagø Otting hvor Sr. Frimand fordrer for Landskyld od 3die Tage - 1 - 1 - 20.

Kilde: Collin