Ole

Pedersen

Fuglset

 

 

Branntakst for Molde 1767 -1787 Ud paa Gaden

Ole Fugelset
Johan Lossius

Branntakst for Molde 1767 -1787 Ud paa Gaden

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

88

Ole Fugelset

1 vaane Huus

N1

80

 
     

1 Side Huus 

N2

20

 
     

1 Nøst

N3

20

120

1777

84

Ole Fugelset

1 vaane Huus

N1

60

 
     

1 Side Huus 

N2

20

 
     

1 Nøst

N3

20

100

1780

84

Ole Fugelset død, huset kjøpt og beboes av Johan Lossius

       

1787

77

Johan Lossius

Et Vaane Huus af tømmer, 2 Etager med Kielder og steen Tag

N1

100

 
     

Et side Huus indrettet til Bager-Huus med steen Tag

N2

50

150

Molde Skifteprt. 1 p. 932 1779 17/10

Henrich Løche 
Ole Fuglseth

Molde Skifteprt. 1 p. 932 : Sr. Henrich Løche fordre i Ole Fuglseths Bo 1779 17/10 for Bandstager, Byg, Brændevin bekommet 1778, 1782 21/1 Sr. Henrik Lykke kjøber ved Auktion ; Sr. Hendrich Lycke  Kjøber ved Auktion  1786 10/2.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 934  1780 9/6

Ole Fugelset
Johan Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 934  1780 9/6 Auktion over Ole Fugelsets Huse med Grund paa Molde, hvilke kjøbtes af Monsr. Johan Lossius for 142-1-0.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 336 : Under Dato Molde 16/8 1780

Ole Pedersen Fugelseth
Johan Lossius

Molde Skjøde og Pantebog I p. 336 : Under Dato Molde 16/8 1780 har Byfogden  vitterliggjort at 1780 9/6 blev Auction fremholdt over afg. Ole Pedersen Fugelseths efterladte Vaanehuse med frie Eiendomsgrund her paa Molde, hvor de af Msr. Johan Lossius buden 142 Rdl. - og ham tislksødet. 

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 335 : Under Dato Molde 8/1 1787

Johan Christopher Lossius
Petter Møller
Ole Pedersen Fugelseth

Molde Skjøde og Pantebog I p. 335 : Under Dato Molde 8/1 1787 har Johan Christopher Lossius for af Kjøbmand Petter Møller i Molde laante 199 Rdlr. pantsat med 1. Prioritet sine iboende Huser kjøbt paa Auktion efter afg. Ole Pedersen Fugelseths Enke ved offentl. Auktion og efter Auktionsskjøde af 16/8 1780 bestaaende af en Stue med Jernkakkelovn, et Sengkammer, Spiskammer og Kjøkken ned Baghus og Brødovn, Overværelser et Loft med Kammer og Kakkelvn, en muret Kjelder under Baghuset, bestaaende af en Stue med en Stenkakkelovn og et Melloft, en stor Bagerovn og indmuret Kobberkjedel omtrent paa et Kvarter, samt ved Svelen Loft, og dertil hørende 2de Hauger med Frugt-Treer tilligemed alle Husene altsammen med frie Eiendomsgrund ~Aflæst 10/1 1792 samt i hans øvrige Eiendele Løsøre (Aflæst 16/1 1692).

Kilde: Collin