Petter

Andersen

Fyhn

Født ca. 1696
Foreldre: Anders Fyhn og Johanne Kofoed.

Gift 1. gang med Maren Hansdatter Langholt
a. Maren døbt 02.03.1724
Gift 2. gang 18.10.1726 med Barbra Cathrina Andreasdatter Arnsberg
b. Andreas
c. Johanna Maria
d. Johan Henrick døpt Skjærtorsdag 1731
e. Johanna Catharina Døpt 13.04.1733
f.   Nicolay Anthon Døpt 28.08.1734
g.  Petter Døpt Dom Jud 1736
h.  Anna Sophia Døpt 11.05.1737
i.  Margretha Eliza døpt 27.08.1739

Skifte 30.06.1755

Veø Kirkebog 1724 Tirsdag 2/3

Visiteuren Fyhn
Maren
Madame Fietzenzis
Madame Bendixsons
Mette Cimber
Lieutenant Fietzenz
Pristed

Veø Kirkebog 1724 Tirsdag 2/3 Døbt i Molde Kirke Visiteuren Fyhns Datter: Maren. Tils. Madame Fietzenzis, Madame Bendixsons, Mette Cimber, Lieutenant Fietzenz, Pristed.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1724 7/3

Visiteuren Fyhn
Maren Hansdatter Langholt

Veø Kirkebog 1724 7/3 blev nedsat i Molde Kirke Visiteuren Fyhns sal. Kjæreste Maren Hansdatter Langholt, gl. 28 Aar 9 mndr. 3 uger.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1725 30/5 

Visiteur Fyhn
Michael Pristed
Claus Lund

Veø Kirkebog 1725 30/5 Visiteur Fyhn Fadder  i Molde Kirke til Michael Pristeds Barn - 1726 27/4 Fadder til Claus Lunds Barn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1726 18/10

Oberste Storm
Petter Andersen Fyhn
Barbra Cathrina Andreasdatter Arnsberg

Veø Kirkebog 1726 18/10 copul. i Oberste Storms Hus (paa Molde) Visiteuren Petter Andersen Fyhn og Demoiselle1) Barbra Cathrina Andreasdttr. Arnsberg.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727 dom 7 p. Trinit

Visiteuren Fyhn
Johanna Maria 
Fru Vovvartz
Mad. Munthe
Mad. Ørbech
Obr. Lieutn. Vouvard
Regimentsquartermester Lein

Veø Kirkebog 1727 dom 7 p. Trinit i Molde Kirke døbt Visiteuren Fyhns Datter: Johanna Maria. Tils. Fru Vovvartz, Mad. Munthe, Mad. Ørbech, Obr. Lieutn. Vouvard, Regimentsquartermester Lein.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1731 Skjærtorsdag

Visiteuren Fyhn
Johan Henrick
Fru Fietsezis
Hildeborg Thue
Lieutnt. Schielderup
Claus Lund
Michael Nielsøn.

Veø Kirkebog 1731 Skjærtorsdag i Molde Kirke døbt Visiteuren Fyhns Søn: Johan Henrick tils. Fru Fietsezis, Hildeborg Thue, Lieutnt. Schielderup, Claus Lund, Michael Nielsøn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1733 13/4

Visiteuren Fyhn
Johanna Catharina

Veø Kirkebog 1733 13/4 døbt (kirke udeladt) Visiteuren Fyhns D: Johanna Catharina : Faddere udeladt.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1734 28/8

Visiteuren Fyhn
Nicolay Anthon
Anna Cimber
Bodilde Finne
Jocum Hansøn
Morten Lyng
Iver Odensen

Veø Kirkebog 1734 28/8 døbt i Molde Kirke Visiteuren Fyhns Søn ; Nicolay Anthon. tils.Anna Cimber, Bodilde Finne, Jocum Hansøn, Morten Lyng, Iver Odensen.

Kilde: Collin

Romsdal Panteb 2 p. 53 : Molde 24/12 1734

Paul Berntz
Peter Fyhn
Claus Lund
Jacob Friis

Romsdal Panteb 2 p. 53 : Molde 24/12 1734 - saasom deres Kgl. Majst. allernaad, har behaget at beskikke Paul Berntz til at være Tolder ved Romsdals Toldsted altsaa lover og tilsiger jg underskrevne Peter Fyhn til aller....--- hans  kongl. Majst. Sikkerhed for same Toldintrædere Qppebørsel 100 Rdlr. af den allernaadigst determinerede Cautionssumma og det fra anstundende Nytaarsdagen 1735 og fremdeles saalænge han forbliver ved Betjeningen og ved denne og ved denne kgl. Oppebørsel - etc.
En ditto ligelydende udstedt af Claus Lund paa 50 og Jacob Friis på 50 Rd.
Denne Caution er indfriet hvorfor den og for Retten er bliven udslættet den 4/7 1738.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1736 Dom Jud.

Visiteuren Fyhn
Petter
Fru Schielderups
Gunille Munthe
Lieutenant Pettersøn
Tolder Berentz

Veø Kirkebog 1736 Dom Jud. i Molde Kirke døbt Visiteuren Fyhns Søn ; Petter. tils. Fru Schielderups, Gunille Munthe, Lieutenant Pettersøn, Tolder Berentz.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1736 17/9

Petter Fyhn
Christian Grøn
Malene Jensdttr. Widerøe

Veø Kirkebog 1736 17/9 Petter Fyhn sponses ved capt. d. Arm. Christian Grøn og Malene Jensdttr. Widerøes Trolovelse.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1737 11/5

Visiteuren Fyhn
Anna Sophia
Regina Berentzis
Maren Hysings
Svendborg
Jacob Mortensen
Jacob Friis

Veø Kirkebog 1737 11/5 døbt i Molde Kirke Visiteuren Fyhns Dttr. Anna Sophia. tils. Regina Berentzis, Maren Hysings, Svendborg, Jacob Mortensen, Jacob Friis.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1739 27/8

Controllør Fyhns
Margretha Eliza
Cathrine Daugaard
Maren Friisis
Bergitte Cathrina Friis fra Fosund
Anders Borch
Jacob Andreas Eeg

Veø Kirkebog 1739 27/8 døbt i Molde Kirke Controllør Fyhns Barn; Margretha Eliza. tils. Cathrine Daugaard, Maren Friisis, Bergitte Cathrina Friis fra Fosund, Anders Borch, Jacob Andreas Eeg.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 152 : Moldegaard 8/10 1740

Hans Hols
Peter Fyhn

Romsdal Pantebog 2 p. 152 : Moldegaard 8/10 1740 overdrager Hans Holst Proprietair til Vestnes Gods til Controllør paa Molde Sr. Peter Fyhn for dennes ogHustrues Levetid en ved Bjørset Gaard (Fanne Ott.) liggende Mye eller udørket Mark. Se Seddel Fyhn: Myren.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 47: 1741 19/1

Hans Holst
Dorothea Must
Peter Fyhn

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 47: 1741 19/1 Skifte paa Moldegaard efter Hans Holsts sal. Kjæreste Dorothea Must, hvor Sr. Peter Fyhn og Sr. Jacob Andreas Eeg Vurderingsmænd : 1741 16/5 Skifte paa Molde efter Davgaards Hustru hvor Sr. Jacob Johansen Schultz og Sr. Peter Fyhn - Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

1741 16/5 

Davgaard
Jacob Johansen Schultz
Peter Fyhn

1741 16/5 Skifte paa Molde efter Davgaards Hustru hvor Sr. Jacob Johansen Schultz og Sr. Peter Fyhn - Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

Romsdals Pante- og Skjødebog 2 p. 174 : 1741 10/11

P. Fyhn

Romsdals Pante- og Skjødebog 2 p. 174 : 1741 10/11 pantsætter P. Fyhn til Rechnæs Hospital sine Huse og Grund. - se Molde Eiendomme 65.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 1 : Under Dato Molde 4/11 1748

P. Fyen
Paul Behrentz

Molde Skjøde og Pantebog I p. 1 : Under Dato Molde 4/11 1748 har Controllør P. Fyen pantsat til Tolder Paul Behrentz for laante 60 Rd. sin her i Byen beliggende og iboende Gaard og Grund. Aflyst 18/8 1749.  

Kilde: Collin (Datoene er her vanskelig å tyde og dermed usikre)

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 6 : Under Dato Molde 17/9 1749

Peter Fyhn
Jacob Andreas Eeg
Jørgen Rennie

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 6 : Under Dato Molde 17/9 1749 har Controllør Peter Fyhn for af Mons. Jacob Andreas Eeg laante 400 Rdlr. pantsat sin paa Molde staaende og iboende Gaard med alle min befindende Vaanehuser og Grunder som Gaarden tilhøres: Denne Panteobl. er aflyst i Retten 26/8 1754. - 16/? har Controllør Fyhn solgt sin Gaard til Jørgen Rennie. Cfr. Rennie.

Kilde: Collin 

Molde Skifteprt. 1 p. 37 : 1751 3/7

Arne Olsen Skomager
Siri Knudsdatter
Peter Fyhn

Molde Skifteprt. 1 p. 37 : 1751 3/7 Skifte paa Molde efter sal. Arne Olsen Skomager, for hvis Enke Siri Knudsdatter velædle Hr. Controlleur Peter Fyhn var Laugverge.

Kilde: Collin

1754 16/9

Rennie
Fyhn
J. E. Ausig

Conf. Rennie 1754 16/9 : et af controllør Fyhn til Rennie udstedt Skjøde som underskrevet til Vitterlighed af Tolder J. E. Ausig, som synes at have været Nabo til den i Skjødet afhendede Eiendom.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 259 : 1755 30/6

Ole Absalonsen 
Anders Tørresen
Barbra Cathrina Arensberg 
Andreas Peter Fyen
Johan Henrich Fyen
Nikolai Anton Fyen.
Peter Fyen
Johan Thue Finne.
Maren Fyen - gift.
Johanne Catharine Fyen
Anna Sophie Fyen
Frederich Schielderup
Niels Pierson.

 N.C.A.B

Molde Skifteprt. 1 p. 259 : 1755 30/6 indfandt gj mig tilligemed de opnevnte Vurderingsmænd Ole Absalonsen og Anders Tørresen udj Stervboet efter sal. Hr. Controllør Peter Fyen - for at registrere etc. til Skifte mellem hans efterl. Enke Mad. Barbra Cathrina Arensberg paa den ene og følgende Børn paa den anden Side:
1/  Andreas Peter Fyen, myndig.
2/  Johan Henrich Fyen
3/  Nikolai Anton Fyen, 22 Aar gl.
4/  Peter Fyen gl. 21 - som Curator for desse tvende (3 og 4) blev indsat Sr. Johan Thue Finne. 
5/  Maren Fyen - gift.
6/  Johanne Catharine Fyen, gl. 22 Aar
7/  Anna Sophie Fyen gl. 18 Aar til formynder for dem begge blev indsat Sr. Frederich Schielderup..
Enkens Lagværge paatog sig at være Sr. Niels Pierson.
Registreret Sølv: 3 Dusin Sølvknapper vigt 19 Lod 1 1/2 Qn.  a 2 ort : 9-2-18; 48 st Sølvvestknapper 12 1/2 Lod a 2 ort - 6 - 1- ; 1 Sølv Potageske v. 13 Lod - 6 - 2. 2 Sølvskeer fladskaftede ins. N.C.A.B. 6 Lod - 3~; - 2 do uden Merke 7 Lod a 2 ort = - 3 - 2; 2 gammeldags runde do. v. 7 3/4 Lod a 2 ort = 3 - 3 - 12; 1 Sølv Tandstikkerhus v. 2 3/8 Lod a 2 ort = 1- - 18 sk. - 1 Salmebog med Sølvbeslag - 2 -; 1 Sølv Hirtsfanger med Gehang - 4 - ; 1 rødt Krus med Sølvlaag - 4;
Boets Midler - 218 Rd. 2 ort 20 sk. - Boets Gjeld: og Udgift. 215 - 3 - 8. Til Deling 2 Rd. 3 ort 12 sk.
Madam Schultz fordrer for Husleie 16 Rdlr., for en sort kjole - 4~.

Kilde: Collin

1)Demotui = død. Egentlig "døende", dativ singular av partisippet "demortuus" som igjen er danna av "demorior." Prefikset "de-" + verbet "morior" er da"å dø bort" i motsetning til "morior" (å døy).