Hans

Christian

Gartner

 

 

Romsdal Amts Kopibg I p. 323 : den 16/10 1717

Nils Pedersen Assens
Hans Christian Gartner 
Henning Thygesen Castberg
Paul Schønning

Romsdal Amts Kopibg I p. 323 : Nils Pedersen Assens som var af Amtmanden den 16/10 1717 ordineret som Dommer at antage sig en Tvistighed mellem Byskriveren i Bergen Sr. Hans Christian Gartner og Sorenskriveren i Søndmøre Henning Thygesen Castberg : en Part i Gaarden Rogne i Vatne Skibr,, "er paa Havet ved en Hjemreise fra Bergen foruløkket og druknet", og var 1718 28/12 Sorenskriveren i Nordfjord Paul Schønning af  Stiftbefalingsmanden i Bergen ordineret til samme Sag at dømme. -

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibg I p. 323 : Under Dato Bierchevog 21/3 1719

Hans Møller
Hans Christian Gartner 
Andreas Undahl

Romsdal Amts Kopibg I p. 323 : Under Dato Bierchevog 21/3 1719 siger Hans Møller: Som Byskriveren udj Bergen Sr. Hans Christian Gartner haver 28/12 1718 formaaet høiædle Stiftsbefalingsmand og Justitsraad Andreas Undahls Resolution - etc. 

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I  p. 323 : Under Dato Birchevog 21/3 1719

Hans Møller
Hans Christian Gartner
Sorenskriver Castberg

Romsdal Amts Kopibog I  p. 323 : Under Dato Birchevog 21/3 1719 andrager Hans Møller som Byskriver i Bergen Hans Christian Gartners Fuldmægtig om Indvilgning af en  Extraret ianl. en Tvistighed mellem  Gartner og Sorenskriver Søndmøre Castberg ang. en Part i Gaarden Rogne i Wattne Skibreide.

Kilde: Collin