Gjertrud

Frederica

Green


Foreldre nn Green og Elisabeth Rasmusdatter

Gift 1. gang med Claus Claussen Lund
a. Fredric
Gift 2. gang 1757 med Gottlieb Friederich Lange

Skifte 16.01.1760

1756 15/7

Gjertrud Frederica Green
Claus Lund
Gottlieb Friedrich Lange
Elisabeth sal. Jacob Reeners

Gjertrud Frederica Green var gift med Sr. Claus Lund, efter hvem Skifte  paa Molde 1756 15/7, og som det synes i Tiden mellem 20/11 1757 og 5/12 1757 opgiftet med Hospitalchirurgus og Handelsmand Gottlieb Friedrich Lange - hendes Moder vsr Elisabeth sal. Jacob Reeners, der var hendes 2den Mand - kfr. Claus Lund

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 1 p. 335 18. Mai 1758 

O. Alsing
Claus Lund
Mad. Lange

Kammerraad O. Alsing har i sal. Claus Lunds Stervbo paa Molde indleveret et Indlg  Dato Birkevogen d. 18. Mai 1758 paa Stervboenken Mad. Langes (tidligere Lund) Vegne som hendes Lagverge.

(Kilde: Collins notater)

Molde Skifteprt. 1 p. 621 : 1760 16/1

Gjertrud Green
Gotlieb Frederich Lange
Fredric Lund
Svend Lind

Molde Skifteprt. 1 p. 621 : 1760 16/1 efter foreg. Bekjendtsgjrelse foretaget Registr. og Vurd. efter afg. Madame Gjertrud Green til Skifte mellem Enkemanden Sr. Gotlieb Frederich Lange og hennes eneste gjenlevende Sn Fredric Lund, 10 Aar gl. - til hans formynder ansattes Stiffaderen Sr. Lange.
= Registreret i Kramboden Alm- Krambodvarer, Tobak, Fihtril, Kornlim, spansgrnt, Sbe, Isenfarve, Fiile, Blyanter, Hand..., Rammer, Baand, Knappenaale, Angler, Tier, m.m.
Registreret Boet Vaanegaard som her paa Molde befindes, bestaaende af Vaane og Shuse med Stabur og Borgestue paa frie Eiendomsgrund med dertil liggende Have for 800 Rdlr.
Registrerte Eiendele i Boe Fiskevr, deriblandt de Stervboet tilhrende Huse 150 Rdlr. og 1 Stue 20 Rdlr.
Registreredes 3 Braceletter indlagt i Guld med Stene samt en do. af Guld med Guldpender 16 Rdr , + en del mer gull og slvti.
Msr. Svend Lind fordrer Capital 500 Rdlr
Boets Midler 2942 - 0 - 18 : Gjeld og Omkostn. 3928-1-11.
Enkemanden Sr. Lange deklarerede at saafremt Creditorerne ...... vilde lade ham beholde alle forhen i Forretningen tilfrte lse og faste Eiendomme og derover udj en og alle Tilflde at have frie disposition og Raadighed vil hsan derimod efterhaanden avbetale enhver Creditor sin fulde her i Stervboet fordrende Summa - og da ingen har havt noget herimod at indvende bliver ingen proquota Udregning at forfatte .,

Kilde: Collin