Alethe

Maria

Grøn

Født ca. 1745

Barn med Peter Fredrik Koren
a. Anna Lovise
Gift med Peder Lykke
a. Karen

Grøn, Alethe Marie
Peder Lyche
Anne Christine
Erich Dahl
Isabella
Grøn, Alethe Marie G. m. billedhugger Peder Lyche. Bastian Dahl kaller ham snekker Løkke. Ekteparet skal ha hatt to barn. Anne Christine som ble gift med Erich Dahl og Isabella som døde ugift.

Kilde: Con. Mowinchel.

Molde Skifteprt.  2 p. 176 28/1 1789

P. F. Koren
Alethe Maria Grøn
Peder Lyche

 

Molde Skifteprt.  2 p. 176 : General Auditør P. F. Koren havde i sit Testamente, dat. Molde 28/1 1789 bestemt at hans Arvinger saalænge de oppebar Rundø : Fyrpenge skulde aarlig betale til Madame Alethe Maria Grøn gift med Billedhugger Peder Lyche og som i nogle Aar har tjent mig 15 Rdlr.  . Dette Legat betalte for 1795 (p. 202)

Kilde: Collin

Folketelling 1801 for Qværnes i Romsdal Amt, Christiansund, Kirkelandet 46

Peder Lykke
Alet Grøn
Karen Lyke

Folketelling 1801 for Qværnes i Romsdal Amt, Christiansund, Kirkelandet 46:
Peder Lykke, Huusbonde, 61 år, Snikker og hans kone Alet Grøn, 56 år, begge i 1ste gifte.
Karen Lyke deres datter, 15 år, ugift.

Kilde: Digitalarkivet