Jørgen

Høeg

 
1707 11/1

Andreas Rasmussen
Jørgen Høg

Ved Auktion paa Molde 1707 11/1 efter sal. Sorenskriver Andreas Rasmussen kjøbte Jørgen Høg en Kaarde med Messingfeste for 5-0-4.

Kilde: Collin

Romsdals Amts Kopibog 1715 - 1724 p. 12: 15/7 1714

Jørgen Høeg

Romsdals Amts Kopibog 1715 - 1724 p. 12:
J. Høeg efter vedk. Begjær skrevet et Andragende for Ørskoug Almue ang. Præsteførenskabet, dat. Abelsæt 15/7 1714.
Jørgen Høeg har under Dato Vegsund 3/1 1716 skrevet et andragende for en Bonde i Hundalen, Søndmøre.

Kilde: Collin

Romsdals Amts Kopibog 1715 - 1724 p. 53 : Under Dato Wogsund 20/12 1715

J. Høg
Ibe Rafnsberg

Romsdals Amts Kopibog 1715 - 1724 p. 53 : Under Dato Wogsund 20/12 1715 andrager J. Høg, som af Pastor til Ørskoug Ibe Rafnsberg har forpagtet Soehol Sogn Tiende, være sig Korn ost og fisk saa vit som med Rette ydes bør imod at visse aarl. Afgift, hvor udj gj og saa Menighederne samme stæds har nød god Rede og Rigtighed undtagen fiske tiende som da nu ikke haver ydet og betalt mig det ringeste for - utbeder Resolution at de som bevisligen bruger fiskeri maatte tilholdes baade for ovenmelte forbigangne og tilskunde Regninger at erlegge mig rigtig Fisketidende efter Loven og Matriculeneftersaa de ene og betaler noget til Forpagteren paa Kongens Part, men slet intet til mig, som haver Præstens Part. : som ogsaa resolveredes.

Kilde: Collin

Romsdals Amts Kopibog 1715 - 1724 p. 78 :  22/2 1716

Jørgen Høg

Romsdals Amts Kopibog 1715 - 1724 p. 78 : I Klage af 22/2 1716 fra Almuen i Voldens Skibrede nævnes "den konstituerede Dommer Jørgen Høg". Kfr. Blad Lensmænd paa Søndmøre. Cfr. Blad Sorenskrivere Søndmør hvorefter Jørgen Høgh allernaadigst var Sorenskriver Castberg paa Søndmør adjungeret.

Kilde: Collin

1722 9/1

Jørgen Høg
Hans Møller
Nicolay Astrup
Niels Schielderup

1722 9/1 har Amtmanden beskikket Msr. Jørgen Høg og Hans Møller at foretage Opgjør mellem Fogden Nicolay Astrup og hans forrige Fuldmægtig Niels Schielderup.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1736 fer 3 Paach.

Jomfru Eeg
Jørgen Høg.

Veø Kirkebog 1736 fer 3 Paach. døbt i Vesnæs -kirke et Barn fra Gjermenes - blandt fadderne Jomfru Eeg. Jørgen Høg.

Kilde: Collin