Erich

Amundsen

Høvig

Født ca. 1756
Foreldre

Gift med Beret Anna Larsdatter Lindal
a. Lars
b. Anne Maria
c. Amund
d. Gunille Maria
e. Ingeborg
f.  Olina
g. Inger Anna
h. Karen
i.  gutt (04.05.1806 - 07.05.1806)

Begravd 22.02.1817 i Molde

Molde Skjøde og Pantebog I p. 341 : Molde 7/1 1788

Erich Amundsen Høvig
Hans Knudsen Nessie
Johannes Bamberg

Molde Skjøde og Pantebog I p. 341 : Molde 7/1 1788 har Erich Amundsen Høvig solgt og Skjødet til Matros Hans Knudsen Nessie sine herpaa Molde tilhørende Vaanehuse med Eiendoms Grund, for 87 Rdlr - som betalt, hvorforSr. Hans Knudsen Nessie samme Huse og Eiendoms Grund, saaledes som medføglende Skjøde af 19 Novb.1751 udviser, og nyttiggjøre og under samme Dato har Hans Knudsen Nessie af Johannes Bamberg, kjøbmand paa Molde for laante 43 Rdlr, pantsat hans 1 Prioritet disse tilkjøbte Huse og Grund.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 351 Molde 12/1 1789

P. F. Koren
Erich Amjundsen

Molde Skjøde og Pantebog I p. 351 Molde 12/1 1789 har P. F. Koren solgt og skjødet til Erich Amundsen sine eiende Huse paa Husmandpladsen Søndre Houen under Rechnes Gaard beliggende, bestaaende af 1 Stue med Jernovn, 1 mindre Kammer ved Siden, Loft over Stuen, 1Kjøkken med Sval hos og Vedskot paa andre hjørnet for 36 Rd.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 360 : Molde 21/11 1789

P. F. Koren
Erich Amjundsen Høvig
Etatsraad Hammer
Lars Dahl
Lars Lindahl
Mads Bing

Molde Skjøde og Pantebog I p. 360 : Molde 21/11 1789 har P. F. Koren solgt og Skjødet til Erich Amundsen sit forhen eiende Hus med Brygge og Søhus beliggende mellem Hr. Etatsraad Hammer paa den ene Side og Skipper Hr. Dahls Hus paa den anden Side - og overdrager ham Frihed samme at Tiltrede .. Fj......egen efterat den nuværende beboer derfor lovlig er udsagt og om han med Pantobl. i hans Huser og Eiendeler for Kjøbesummen 250 Rdlr og Bøxelen af Grunden 10 Rd.... summen 260 Rdlr har forsynet mig, saa frasiger jeg mig al Ret til dette Hus og tilhørende Bygninger etc.
og udnder Dato 21/11 1789 har Erich Amundsen Høvig (med paaholden Pen) udstedt Panteobligation til General Auditør Koren for tilsammen 260 Rd. med 1. Prioritet i hanstilkjøbte Hus beliggende paa Rechnes Gaards Grund imellem Etatsraad Hammer og Lars Dahls Huse; ligesaa 1. Prioritet Ret i mit nylig i Kirkegaden opbygde Hus, beliggende paa Rechnes Grund imellem Glasmager Sr. Lars Lindahl og Comsumptionsbethent Mads Bings Huse, samt 1. Prioritet i alt af Guld, Sølv, Sængeklæder, Husgeraad og Møbler m. videre jeg eier eller eiende bliver. Underskrevet til Vitterlighed af Hr. Lyche og Knud  Walle. : 5/8 1793 aflyst 110 Rd; 12/1 1795 - 150 Rd.. 

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 233 : 1796 7/5

Lars Larsen Lindahl
Anne Lindahl
Ole Larsen Lindal
Peder Larsen
Niels Larsen
Karen Larsdatter
Niels Anthonisen
Berethe Anna
Erik Amundsen Høeviig
Cornelius Lindal

Molde Skifteprt. 2 p. 233 : 1796 7/5 Registrering i Stervbohuset efter Ægtefolk Glarmester Lars Larsen Lindahl og Anne Lindahl - deres Børn vare 
   1/ Sønnen Ole Larsen Lindal, myndig, bortreist og ikke vides, hvor han for nærværende opholder sig.
   2/ Sønnen Peder Larsen, myndig og reiser tilsøes fra Island.(?).
   3/ Sønnen Niels Larsen, myndig opholder sig paa Molde.
   4/ Datteren Karen Larsdatter, gift med Niels Anthonisen i Bergen
   5/ Datteren Berethe Anna gift med Erik Amundsen Høeviig i Molde
Cornelius Lindal fordrer i Boet. ~ "I henseende til Stervboe Husebygninger med Eiendoms Grund saaledes som Skjødet af 13/4 1711 bestemmer."
Boets Midler 255-3-18; Gjeld og Udgift 180-2-12; ~ hver Søn arvede 18 - 7 - 7 1/" og hver Datter 9 - 1 - 15 3/4;
Glasmager Sr. Lars Lindahls Hus laa i Kirkebakken. 

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1800 17/1

Erich Høvig
Inger Anna
Mdm. Torwigen
Lorentze Øwre
Grethe Stephensen
Hr. Schladermund
Hr. Apotheker Blix
Hr. Gelmuyden.

Molde Kirkebog 1800 17/1 døbt Erich Høvigs Barn Inger Anna. tls. Mdm. Torwigen, Jfr. Lorentze Øwre, Jfr. Grethe Stephensen, Hr. Schladermund, Hr. Apotheker Blix, Hr. Gelmuyden.

Kilde: Collin

Folketelling 1801 Bolsø - Molde, Udpaa Gaden No 28:

Erich Høevug
Berethe Anna
Lars Erichsen
Amund Erichsen
Anne Maria
Gunille Maria
Ingeborg Erichsdtr
Olina Erichsdtr
Inger Anna Erichsdtr

Folketelling 1801 Bolsø - Molde, Udpaa Gaden No 28:
Erich Høevug, Huusbonde, 44 år, høker og hans kone Berethe Anna, 43 år, begge i første ekteskap. Deres barn: Lars, 18 år, Amund, 11 år, Anne Maria 13 år, Gunille Maria 7 år, Ingeborg 6 år, Olina 5 år og Inger Anna 2 år.

KIlde: Digitalarkivet

Molde Kirkebog 1803 23/8

Erich Høvig
Elisabeth Øwre
Mdme Heyde
Frøken Koren
Lars Dahl
Hr. Motzfeldt
Knud Andreas Torvig

Molde Kirkebog 1803 23/8 døbt Erich Høvigs Barn: Karen. tls. Mdme Elisabeth Øwre, Mdme Heyde, Frøken Koren, Hr. Lars Dahl, Hr. Motzfeldt, Hr.Knud Andreas Torvig

KIlde: Collin

Molde Kirkebog 1806 11/5 

Erich Amundsen Høvig
Beret Anna Larsdtr. Lindal

Molde Kirkebog 1806 4/5 fødtes et Drengebar - foreldre Høkert Erich Amundsen Høvig og Beret Anna Larsdtr. Lindal.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1806 7/5

Erich Høvig

Molde Kirkebog 1806 7/5 begravet Erich Høvigs nyfødte Drengebarn et Jevndøgn eller 24 t gl.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1807, 19 Sønd. efter Trint.

Gunilla Maria Høvig

Molde Kirkebog 1807, 19 Sønd. efter Trint. konfirmeret Molde Kirke Gunilla Maria Høvig, 16 Aar.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1809 20/7

Anne Maria Høvig
Peder Olsen i Groven
Ole Sotaaen

Molde Kirkebog 1809 20/7 Anne Maria Høvig fadder til Peder Olsen i Grovens Barn; 1810 27/5 til Ole Sotaaens B.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1811 15 Sønd. efter Trint

Ingeborg Eriksdatter Høvig
Olina Erichsdtr. Høvig

Molde Kirkebog 1811 15 Sønd. efter Trint. konfirmeret Ingeborg Eriksdatter Høvig, 16 Aar, Olina Erichsdtr. Høvig, 15 Aar.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1816 23/6

Gunille Høvig

Molde Kirkebog 1816 23/6 Gunille Høvig Fadder.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1816 16 Sønd. efter Trint. 

Inger Anna Høvig

Molde Kirkebog 1816 16 Sønd. efter Trint. Inger Anna Høvig Fadder.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1817 26/1

Frederich Olaus
Gunille Erichsdttr. Høvig
Ulrik Frederich Wilster Rosenvinge

Molde Kirkebog 1817 26/1 døbt nogle B: Frederich Olaus - Moder Gunille Erichsdttr. Høvig og Ulrik Frederich Wilster Rosenvinge - (u R).

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1817 22/2'

Erich Amundsen Høvig

Molde Kirkebog 1817 22/2 begravet Erich Amundsen Høvig, 61 Aar gl, død af Brok.

Kilde: Collin