Helene

Dorothea

Høyer

Født 18.08.1708
Foreldre Petter Høyer og Bodil Nissen Angell

Gift 1. gang med borgermester Rasmus Lindgaard
a. Henrikke
Gift 2. gang 17.02.1739 i Nedre Ranum med Christian Ulrich Tønder
b. Anna Møllman
c.
Bolette

Død 16.01.1786

 Helene Dorothea Høyer, enke etter borgermester Lindgaard.

Veø Kirkebog 1751 17/7

Amtmand Tønder
Helena Dorothea Høyer
A. M. Hagerup
Søren Dass
Amtmand Hagerup
Anna Møllman Tønder

Veø Kirkebog 1751 17/7 begyndte Skifte efter sal. Amtmand Tønder, der efterlod Enken Helena Dorothea Høyer; hun havde Søsteren Fru Amtmand Hagerups.  som i en kvittering af 13/6 1752 kalder sig A. M. Hagerup og Assessor Søren Dass sin Svoger. Amtmand Hagerup blev opnævnt til formynder for Amtmand Tønders Datter Anna Møllman Tønder. Kfr. Tønders Skifte.

Kilde: Collin

Branntakst for Molde 1767 med endringer matr. nr. 34 Udpaa Gaden

Fru Amtmand Tønders

Branntakst for Molde 1767 med endringer matr. nr. 34 Udpaa Gaden

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

34

Frue Avgl. Amtmand Tønders

1 vaane Huus

N1

600

 

 

 

 

1 Side Huus  

N2

80

 

 

 

 

1 Brygge 

N3

100

 

 

 

 

1 Fæe Huus

N4

20

800

 

 

 

 

 

 

 

1772

34

Fru Amtmand Tønder flyttet i huset nr. 22, altså står denne gård for tiden øde.

 

 

 

 

Beskrivelse av eiendommen i branntakst 1787: "et Vaane Huus af tømmer, 2 Etager med Kielder under og torve Tag", "et side Huus med dito Tag", "en Brygge af tømmer en Etage med torve Tag" og "et Fæe Huus med Dito Tag".

Branntakst for Molde 1767 med endringer  matr. nr. 22 Udpaa Gaden

John Ord
frue Tønders

Branntakst for Molde 1767 med endringer  matr. nr. 22 Udpaa Gaden
1772:  22 - John Ord flyttet på landet, huset leies og bebos av fru Amtmand Tønder, fra nr. 34  
1773:  22 - Står nu øde da frue Tønders flyttet til nr. 35  
Branntakst for Molde 1767 med endringer  matr. nr. 35  Udpaa Gaden

Frue Amtmand Tønders
Maren Hammer

Branntakst for Molde 1767 med endringer  matr. nr. 35  Udpaa Gaden

1773

35

Fru Tønders flyttet hertil fra nr. 22

 

 

 

 

1777

35

Frue Amtmand Tønders

et vaane Huus 

N1

130

 

 

 

 

en Søeboed

N2

60

 

 

 

 

toe Side Huus

N3

10

200

1786

35

Frue amtmand Tønders død, Maren Hammer indfl. fra nr. 118

et Vaane Huus af tømmer 2 Etager med Kielder og torve Tag

N1

130

Molde Skjøde og Pantebog I p. 297 : Under Dato Moldegaard 5/1 1779

Abr. Schielderup
Even Hammer
Amtmandinde Tønder

Molde Skjøde og Pantebog I p. 297 : Under Dato Moldegaard 5/1 1779 har Abr. Schielderup solgt og Skjødet til Hr. Justisraad og Amtmand Even Hammer en Gaard med frie Eiendomsgrund her paa udj Molde Bye, som Fru Amtmandinde Tønder forhen har eiet og beboet, men for nærværende Tid af ham selv beboet og da bemelte Justisraad Hammer har betalt den fulde kjøbesummen 398 Rdlr. skal bemelte Gaard og Grund herefter tilhøre ham til Eiendom med al den Ret og Berettigelse som gj Gaarden og Grunden eier haver ifølge .... overleverende Auctionsskjøde af Dato 15/4 1775.

KIlde: Collin

Skifte 1786 16/1

Helena Dorothea Høyer
Amtmand Tønder
Henritte Margaretha Lindgaard
Capt. von Brodtkorb

Paa Molde Skifte 1786 16/1 efter sal. Fru Helena Dorothea Høyer sal. Amtmand Tønders Efterleverske, hun havde Datteren Fru Henritte (Henrike?) Margaretha Lindgaard gift med Capt. von Brodtkorb.

Kilde: Collin

1786 i Februar

Amtmandinde Tønder
Christopher Meyer

1786 i Februar begravet Fru Amtmandinde Tønder paa Molde, hvor betalt for Ligvognens Anskaffelse og Brug til Hr. Christopher Meyer - 4 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4

Chirurgus og Handelsmand Lange
Jørgen Fürstenberg
Fru Amtmand Tønders

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4 Samling i Chirurgus og Handelsmand Langes Bo, hvortil Sr. Jørgen Fürstenberg skyldig 1 Rd. 3 ort - og kjøber ved Auktion i samme Bo 1786 15/5 : 1786 11/2 kjøber ved Auktion efter Fru Amtmand Tønders Sr. Jørgen Fürstenberg.

Kilde: Collin

1786 5/9

Helene Dorothea Høyer
Amtmand Tønder
Hanibald Nilsen

1786 5/9 Auktion i Fru Helene Dorothea Høyers Afg. Amtmand Tønders Bo paa Molde, hvor Hanibald Nilsen kjøbte Stervboets Vaanegaard med Søhuse for 224 Rd..

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 338 : Under Dato Molde 24/5 1787

Byfoged Jalles
Amtmandinde Tønders
Hannibald Nielsen

Molde Skjøde og Pantebog I p. 338 : Under Dato Molde 24/5 1787 har Byfoged Jalles - efter 1756 5/9 afholdt Auktion over afg. Frue Amtmandinde Tønders Stervboe tilhørende Vaaneggard med Søhus og Grund her i Byen bestaaende af en Bygning hvorudj en Stue, 1 Sengkammer, 1 Spiskammer, 1 Kjøkken, 1 Gang uden for og 1 Spisestue med Kjelder under og behørig Lofter over samt 2 Jernkakkelovner; videre et Ildhus med en indmuret Jern - Malm - Pande udj og 1 Fehus med Loft, samt endelig en Søhus (?) med stor Sval hos alt staaende paa frie Eiendomsgrund tilligemed en Haveplads, hvorfor det blev buden af Monsr. Hannibald Nielsen - 224 Rdlr. - han tilskjødet Eiendommen.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 367 : Molde 17/12 1789

Hannibal N. Zætter
Richard Nicolaj Schielderup
Amtmandinde Tønders

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 367 : Molde 17/12 1789 Hannibal N. Zætter (også skrevet Hannibald Nielsen Sæter) solgt og skjøddet til velædle Hr. Richard Nicolaj Schielderup og hans Arvinger min paa offentlig Auktion efter afg. Amtmandinde Tønders tilkjøbte Vaanegaard med Søhus og Grund her udj Molde Bye bestaaende af en Bygning indrettet til 1 Stue, 1 sengekammer, 1 Spies Kammer 1 Kjøkken, 1 Gang udenfor og 1 Spids Boede med Kjelder under og behørige Lofter over, samt 2de Jernkakkelovner, et Ildhus med en indmuret Jern-Malm-pande udj og et Fæhus med Loft, samt endelig en Søboed med en stor Sval hos alt staaende paa frie Eiendomsgrund, tilligemed en Haveplads tilsammen or den Summa 380 Rdlr. og extraderer det mig paa Gaarden udstedte Auctionsskjøde af 24/5 1787 etc.

Kilde: Collin