Hilleborg

Tanche

Høyer

Født ca. 1704
Foreldre Ehm Pedersson Høyer og Margaretha Livsdatter Borch

Gift 1. gang 1722  i Molde med futen Jacob Mortensen Schultz
a.
Hillebor  Margarethe Jacobsdatter Schultz 
Gift 2. gang september 1757 med enkemann Hans Hansen Wingaard. d.e. (ca. 1686 - 12.03.1758)

Død 26.03.1792

Hun overlevde Hans lenge og døde i Namdalen hos sin datter. Hilleborg.som ble gift med Peter Sverdrup i Namdalen og mor til professor Georg Sverdrup og grandtante til Johan Sverdrup.

Ingen kjente barn i andre ekteskap.

Jacob Schultz
Hilleborg Thue 
Risse Margrete
Hilleborg Høyer
Hilleborg
Peder Sverdrup
Georg Sverdrup
Jacob Livius Sverdrup
Johan Sverdrup
Ulrik Sverdrup
Børge Eeg
Nils Lossius
Anna Katarina 
Anna Kristine Eeg
Om Jacob Schultz er at fortelle, at han var forretningsmand og Godseier og boede i den senere saakaldte "Schultzhagen". Han var visstnok som de øvrige af Slægten en formuende Mand og eiede en Del Jordegods. Han var gift 2 Gange. 1, med Hilleborg Thue, som døde i 1742. Ved skiftet etter hende udgjorde Boet 2670 Rdl. en betydelig Sum i de Dage. Med Denne sin første Kone havde han Datteren Risse Margrete. 2, med Hilleborg Høyer, med hvem han havde Datteren Hilleborg g. med Godseier Peder Sverdrup paa Langen i Namdalen. De havde blandt flere Børn  Georg Sverdrup, som blev Professor ved Univeritetet i Kristiania og var Medlem af Rigsforsamlingen paa Eidsvold, og Jacob Livius Sverdrup, som var Overlærer og Landbruksskolebestyrer i Jarlsberg, Fader til Johan og Ulrik Sverdrup, hun var saaledes de to sidst nævnte Mænds Bedstemor (ikke Grandtante som Schneider siger.) Jacob Schultz døde i 1752, han var Svoger af Fogden Børge Eeg og Morbroder til Kaptein Nils Lossius paa Vestad, som var gift med Anna Katarinas Datter Anna Kristine. (altså ikke svoger som Schneider siger.)

Kilde:  Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. Olafsen

1752 17/7

Jacob Mortensen Schultz
Hilleborg Margarethe Schultz
Peter Høyer
Liv Borch Høyer

Hilleborg Høyer var Jacob Mortensen Schultzes 2. Hustru - kfr. Hans Skifte 1752 17/7 - til Formynder for Deres Datter Hilleborg Margarethe Schultz blev beskikket Provsten Hr. Peter Høyer paa Nærøen, paa hvis Vegne var nærværende hans Broder Hr. Tolder Liv Borch Høyer.

Kilde: Collin