Jacob

Ludvig

Hoffmann

Født 1795 i Odal
Foreldre Justin Gottfried Hoffmann og Anne Margrethe Jørgensen

Gift med Hanne Gabriele Steenbuch
a. Gottfried Anton
b. Fredrik Christian
c. Maren Johanne
d. Johan Hedegaard
e. Reinholdt
f.  Abraham Wilhelm Støren

Død 1869 i København

Jacob Ludvig Hoffmann
Hanne Gabriele Steenbuch
Fredrik Christian Steenbuch
Ennå ikke 20 år gammel blev han (Jacob Ludvig Hoffmann)  ansatt som feltlæge ved de danske tropper i Holsten. Etter å ha tatt medisinsk eksamen ved univeritetet ved i Christiania., blev han i 1820 ansatt som distriktslæge for Søndmør med Romsdal, og var en tid samtidig konstituert som distriktslæge også for Nordmøre. I 1824 blev han forflyttet til Ringerike, med distrikt også omfattende Hallingdal. i 1837 kom han igjen tilbake til Romsdal, hvor han var distriktslæge og samtidig læge ved Reknes hospital for radesyke, med bopel på Molde. Han blev av keiser Napoleon 3 tildelt St. Helena-medaljen. I 1825 blev han gift på Molde med den 18 år gamle Hanne Gabriele Steenbuch, datter av prosten Fredrik Christian Steenbuch.

Kilde: NST XIII s. 421f. Hvem var mad. Anne Margrethe Hoffmanns foreldre? av Sven Moestue