Marchie

Johansdatter

Hysing

Født 1727
Foreldre Johan Hysing og Maren Micheldatter Johnston

Gift med Hartvig Luiktis

Veø Kirkebog 1727 dom 11 p. Trinit

Johan Hysing
Marchia

Veø Kirkebog 1727 dom 11 p. Trinit (døbt i Bulsø -kirke) Johan Hysings Dttr. Marchia : faddere udeladt.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 575 : 1768 19/10

Tolder Aschenberg
Svendborg Wendel
Jomfru Hysing

Molde Skifteprt. 1 p. 575 : 1768 19/10 Skifte efter Tolder Aschenbergs hustru Svendborg Wendel, hvor han indleverede Specification over Gjeld der ved hendes Dødsdag 8/6 1765 heftede paa Boet - og var deriblandt resterende Skoleløn for min Steddatter til daværende Jomfru Hysing.

Kilde: Collin

Molde Pante- og Skjødebog I p. 373 : Molde 28/5 1791

Hartvig Luytkis
Markie Hysing
Anders Olsen Male
Johannes Bamberg
Henrich Øwre
Niels Dorph Heide

Molde Pante- og Skjødebog I p. 373 : Molde 28/5 1791 skjøder og afhænder Hartvig Luytkis Kgl. Toldbetjent ved Molde Toldsted med sin Kiære Hustru Markie Hysing villie og vidende til Skibsstyrmand Anders Olsen Male en mig tilhørende Vaanegrund beliggende nedenfor Gaden her i Byen mellem Kjøbmand Sr. Johannes Bambergs Vaanegrund paa den østre Side og min egen nederste Vaane- og Søgrund paa den vestre Side hvis Strekning er i Bredde fra Øst til Vest 12 Al og i længde fra Nord til Synder 21 Al. Sjælland, tillige sælger gj alle de paa denne Grund staaende Vaane og Søhuser af hvad Navn nævnes kan ingen undtage af denne til søes nedenfor udenfor den bemeldte Længde paa 21 Alen fra Gaden til Søen Strækkende Grund benytte han sig saaledes med Eiendomsrettighed af gj ei hindres fra mit fornødne Brug ved vine Søbrygger som ere paa den Grunds vestre Sider, det være sig i hvad Tilfælde mig meste fornødige Bekvemmelighed. - Kjøbesummen 170 Rdlr. betalt. - Kjøberen betaler af Grunden til Rechnes Eier Grund Kjendelse aarlig 16 sk. Kjøberen medfeltet 2de Grunder vedkommende Skjøde, det første udgivet 18/1 1675 det Andet 25/4 1716. - Den udj ovenstaaende Skjøde anførte frie Adgang til mine Søuse skal være saaledes at forstaa at Kjøberen Styrmand Anders Olsen Male kan fra det bestemte Alnemaal herefter til Søem bygge ud indtil 27 Alen og i Bredden fra Hr. Bambergs nuværende langbrygge 7 Alen hvilket Alt herved tilstaaes med denne Paategning. - H. Luytkis. Underskrevet til Vitterlighed af Hospitalforstander Henrich Øwre og Toldbetjent Niels Dorph Heide.

Kilde: Collin

Molde 28/6 1791

Hartvig Luytkis
Markie Hysing
Anders Olsen Male

Molde 28/6 1791 skjøder Hartvig Luytkis kongl. Toldbetjent ved Molde Toldsted med sin Hustru Markie Hysings Villie - en Grund m.m. til Anders Olsen Male.

Kilde: Collin