Inger

Iversdatter

 

Gift 13.08.1721 med Gunner Olsen

 

1710 25/2

Anders Lem
Ingeborg Munte
Inger Iversdatter

1710 25/2 begyndte Skifte paa Grytten Præstegaard efter Magr. Anders Lems sal. Kjæreste Ingeborg Munte, hvor blandt Gjelden Inger Iversdatter indestaaende Arv som Prosten tilsvarer 11 Rd 16 sk. hos hannem tilkommende Løn - 8 -."

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1721 festo Askens Christie

Gunner Olsen
Inger Ifuersdttr

Veø Kirkebog 1721 festo Askens Christie trolovet i Molde udj Huset Gunner Olsen og Inger Ifuersdttr. - copul. Onsdag 13/8.

Kilde: Collin