Iver

Iversen

Født ca. 1687
Foreldre Iver Jensen

Gift 03.02.1727 med Margrete Michelsdatter Jonston
a. Anna Margarethe
b. Anna Helsing

 

Det er mange med navn Iver Iversen og mye er usikkert her.
10/12 1720

Jacob Mortensen Schultz
Iver Iversen
Tesmand
Zander Pfeif
Johan Kipper

 

Jacob Mortensen Schultzis Søebod var "beliggende nedenfor Iver Iversens Huse" -  - kfr. J. M. Schultzes Hustru Skifte 1742 og Tesmand - Skjøde 10/12 1720. omhandlende denne Eiendom -"som strækker sig fra Zander Pfeifs Hus Nov og lige til Iver Jensøns Søbod som kaldes Johan Kippers gaarden."

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 285 : 1723 18/9

Knud Bendixsen
Bastian Erichsen
Jens  Iversen
Iver Iversen
Anders Iversen
Mette Iversdtr.
Anne Iversdtr.
Anne Maria Iversdtr.
Jørgen Stabel
Jens Thorsen
Oberste Storm

 

J.J.S.
O.K.S.B.P.D.
O.K.S.J.H.D.
J.N.F.M.I.D.
Jens Iversens Navn i en Trech
J.J.S.A.P.D.
B.P.D. 1692

Romsdal Skifteprt. 6 p. 285 : 1723 18/9 Skifte med Vurderingsmændene Sr. Knud Bendixsen og Sr. Bastian Erichsen paa Molde Ladested efter sal. Jens  Iversen mellem hans efterladte Enke og hans Søskende 1/ Iver  og 2/ Anders Iversønner, 3/ Mette, 4/ Anne og 5/ Anne Maria Iversdøttre. Som Lagværge for Enken mødte Jørgen Stabel. Til Formynder for Anne istedetfor sal. Jens Thorsen sættes hendes Broder Iver Iversen.
Registreret Sølv: 10 Sølvskeer inskr. J.J.S vegt 31 Lod - 15-2-0; 1 do inskr. O.K.S.B.P.D. v. 8 3/4 - 3-3-7; 1 fladskaftet Do. inskr. O.K.S.J.H.D. -1-0-2; 1 do. inskr. J.N.F.M.I.D. v. 2 Lod 3 qt. - 1-1-1; 1 Beger med Jens Iversens Navn i en Trech  v. 9 Lod - 4-2-3; 1 mindre Do inskr. J.J.S.A.P.D v. 6 Lod 2-3-16; 1 do. inskr.  B.P.D. 1692 a 4 1/2 Lod - 1-3-18;
- I Sambøring med Segl og behørig Redskab - 10- ~; 1 stort fjørnfar med Segl og Redskab - 8 ~ ; 1 do. med Segl og Redslkab  - 4 - ~; 4 Par Sildenod med Baad - 30 - ~; 1 Kastenodt - 2- ~;
- Fiskevarer 2 1/2 Læst Sild - 30 Rd.;
- Kjøbmandsvare: 20 fl. Spansksalt a 7 ort - 35 ~;; 2 vog Blatobach - 8 - 2 - ; 6 nye Torskegarn - 4-2-; nogle gamle do. - 1-2-;
- Kornvare : 40 td. Havre - 30 Rd.; 30 st. Byg 30 Rd.; 6 fl. Malt - 7 - 2 -; 4 Sække 6-1-.
- Jordegods: 1/2 vog fiskes Leje med Bøxel udj Svenøen - 12 Rdlr.
Hvad sig den Part angaar som han efter hans sal. Fader udj hans iboende Huse var tilfalden til Summa 29-1-12. vilde Enken ikke nyde nogen Del udj mens efter sin sal. Mands Villie hans Søskende at være tilfalden.
- ! Haveplads beliggende syndenfor Molde Kirke hvoraf svares aarlig i Grundleje til velb. Hr. Oberste Storm - 20 Sk. - 8-0-0;
- Den sal. Mands iboende Huser med Søboer samt hvis mur og nagelfast findes - 160 Rd.
- Hvad sig den Part angaar som sal. Jens Iversen udj Søre Bjørnsund er eiende og de saasom den sal. Mand i levende live for den Umage hans Broder Iver Iversen har haft er hannem foreret det Enken med Lagverge consenterede, dog paa den Condition at hun efterdags som forhen nyder sit Brug og en Handel i bemelte Bjørnsund - som hendes sal. Mand forhen nødt og brugt haver men efter hendes frafald Iver Iversen alene at være tilhørig.
   Boets Formue 554-2-17; Gjeld: Vederlag for den sal. Mands Begravelse 40 Rd. og Skiftesalarium 14 Rd. Til Deling 500-2-17. Enkens Lod 250 - 1 - 8 1/2; 1 Broderlod 55-2-12 5/9; 1 Søsterlod 27-3-6.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727 3/2

Iver Iversøn
Margrete Michelsdtr. Jonston

Veø Kirkebog 1727 3/2 i Molde Kirke copul. Iver Iversøn og Margrete Michelsdtr. Jonston

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727 fer 2. nat Xhi

Iver Iverson
Anne Helsing

Veø Kirkebog 1727 fer 2. nat Xhi døbt i Molde Kirke Iver Iversons Datter Anna Margrethe. Faddere udeladt.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1731 dom 15. trinit

Iver Iverson
Anne Helsing
Regina Thue
Maren Margrethe Jonston
Malena Viderø
Aage Pedersen
Lars Guldsmed

Veø Kirkebog 1731 dom 15. trinit døbt i Molde Kirke Iver Iversons Datter Anna Helsing. Tils. Regina Thue, Maren Margrethe Jonston, Malena Viderø, Aage Pedersen, Lars Guldsmed.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 528 : 1728 26/6

Iver Iversen

Romsdal Skifteprt. 6 p. 528 : 1728 26/6 Skifte i Bjørnsund Fiskevær hvor Sr. Iver Iversen fordrer 4-2-2.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 566 : 1729 28/2

Stephen Erichsen
Iver Iversen
Erich Jensen

Romsdal Skifteprt. 6 p. 566 : 1729 28/2 Skifte i Bjørnsund fiskevær efter Stephen Erichsens Hustru .hvor Sr. Iver Iversen og Erich Jensen Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1738 16/6

Iver Iverson
Capt. Schjelderup

Veø Kirkebog 1738 16/6 Iver Iverson Fadder i Molde Kirke til Capt. Schjelderups Dttr.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1739 30/4

Iver Iverson
Daniel Stephensen
N. Daugaard

Veø Kirkebog 1739 30/4 Mad. Iver Iversons fadder til Daniel Stephensens Barn i Molde Kirke; 1740 dom jubilate til N. Daugaards Barn i Molde Kirke.

Kilde: Collin

Molde 8/1 1740

Paul Behrentz
Aage Peders.
Iver iversen

Molde 8/1 1740 Efter Begjær af Kgl. Mayst. Tolder Sr. Paul Behrentz har vi undertegnede tvende Mænd som Borgere til Trondhjem Aage Peders. og Iver iversen taxeret og vurderet hans Gaard.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 21 : 1740 9/9

Iver Iversen

Romsdal Skifteprt. 7 p. 21 : 1740 9/9 Skifte i Nesje i Fanne Otting, hvor Iver Iversen fordrer - 1-3-4.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 137 : 1742 30/5

Iver Iversen

Romsdals Skifteprt. 7 p. 137 : 1742 30/5 Skifte paa Sylte i Vaagø Otting, hvor Iver Iversen paa Molde fordrer 0-2-2; 1742 4/9 Skifte paa YttreAarø i Fanne Otting hvor Iver Iversen paa Molde fordrer 0-1-20.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p.196 : 1742 8/6

Erich Andersen Aure
Gurdrun Hansdatter
Hans Hansen
Iver Iversøn 
Mads Knudsen Sylte

Molde Eiendom 76

Romsdals Pantebog 2 p.196 : Vi underskrevne og under Bekreftende, nemlig Jeg Erich Andersen Aure og gj Gudrun Hansdatter fornevnte Erich Andersens Hustru Bekjender at Ao. 1742 8/6 da vi i Herrens Navn med dinanden udj den Hellig Ægteskabs Stand vare sammenende haver vi af indbyrdes Kjærlighed og efter gammel Skik og Brug udj den saakallede Morgengaves Sted lovet og tilsagt hinanden 10 Rdlr som skal blive bestaende og først udtages i vores iboende Hus til den af os efterlevende forinden noget videre til Skifte og Deling imellem samme gjenlevende og Stervboets øvrige Arvinge vorder foretaget. Dette imellem os gjorde Løfte og Forening er udj min Erich Andersen Oures Svoger Hans Hansens og min Datters samt Datters (Collins egen kommentar: staar saa); saavel som Øvrige Bryllups folkets overværelse og paahør saaledes som meldt bleven gjort og slutted. Dette til Stadfestelse inder begge vore Hender og ville det behage Sr. Iver Iversøn og Maths Knudson Klokker dette med os til dette større Sikkerhed at undertegne. -
Molde 29 Juni 1743     Erich Andersen Oure      Gurj Hansdatter
Til Vitterlighed  Iver Iversen       Mads Knudsen Sylte                              (Se Molde Eiendom 76)

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 187 : Molde 22/11 1742

Jacob Friis
Iver Iversen
Jens Jenson

Romsdals Pantebog 2 p. 187 : Molde 22/11 1742 Skjøder Jacob Friis til Sr. Iver Iversen Gard og Grund paa Molde kaldet Jens Jensons Gaard for 235 Rdlr. Molde Eiendomme 4.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 249 : 1743 17/1

Iver Iversen

Romsdals Skifteprt. 7 p. 249 : 1743 17/1 Skifte paa Bue fiskevær hvor Iver Iversen paa Molde fordrer 3 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 320 : 1744 29/1

Iver Iversen

Romsdals Skifteprt. 7 p. 320 : 1744 29/1 Skifte paa Skevigen  hvor Iver Iversen paa Molde fordrer 6 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 328 : 1744 15/2

Iver Iversen

Romsdals Skifteprt. 7 p. 328 : 1744 15/2 Skifte i Erisfjord hvor Msr. Iver Iversen paa Molde fordrer 3 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 288 : Molde 25/5 1744 

Iver Iversen
Jørgen Erichsen Løvigen
Anders Iversøn

Romsdals Pantebog 2 p. 288 : Molde 25/5 1744 sælger Iver Iversen til Jørgen Erichsen Løvigen sin sal. Broder Anders Iversøns Huse i Nøre Bjørnsund.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 451 : 1747 12/6

Iver Iversen

Romsdals Skifteprt. 7 p. 451 : 1747 12/6 Skifte i Bue hvor Iver Iversen fordrer - 2- ~ ;

Kilde: Collin

26/2 1748

Anders Eriksen Vrager
Iver Iversen

 

Molde 26/2 1748 pantsætter Anders Eriksen Vrager til Sr. Iver Iversen for laante 70 Rdlr. sine Huse etc. Molde Eiendomme 49.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 24 : Molde 15/12 1751

Iver Iversen
Jacob Mortens. Schultz
Endre Tostenson

Molde Skjøde og Pantebog I p. 24 : Molde 15/12 1751 har Byfogden tilskødet Sr. Iver Iversen en Sr. Jacob Mortens. Schultz tilhørende og efter hans begjering  ............. Grund paa Molde - som fortiden beboes af Endre Tostenson. Grundens Strækning bliver efter Beboerens hidtentil havende Indplankning, Brug og Besiddelse samt erholdte Bøxelseddel for 30 Rdr.

KIlde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 28 : 1752 23/9

Iver Iversen

Romsdals Skifteprt. 8 p. 28 : 1752 23/9 Skifte paa Elsnes i Frenen hvor Sr. Iver Iversen paa Molde fordrer efter Regning - 3-2-.; ligesaa 1753 11/1 i Bjørnsund.

Kilde: Collin

1752 25/4

Iver Iversen

1752 25/4 Skifte i Molde hvor Sr. Iver Iversen fordrer 1-0-5.

Kilde: Collin

1752 20/11

Jacob Mortens. Schultz
Iver Iversen

1752 20/11 Auktion paa Molde i sal. Jacob Mortens. Schultzes Bo hvor Iver Iversen kjøber en Søbod med til og underliggende frie Grund for 381 Rd. Schultzes Vaanegaard laa imellem Sr. Iver Iversens Huse.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 35 : Molde 30/!2 1752

Iver Iversen
Jacob Mortensen Schultz

Molde Skjøde og Pantebog I p. 35 : Molde 30/!2 1752 har Byfogden tilskjødet Sr. Iver Iversen et Nøst med paastaende og tilliggende Frie Eiendomsgrund afg. Jacob Mortensen Schultz's Stervbo tilhørende, som 1752 24/!1 ved off. Auktoion blev høistbydende med 381 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 478 : 1756 11/10

Iver Iversen

Romsdals Skifteprt. 8 p. 478 : 1756 11/10 Skifte i Bjørnsund i Vaagø Ott. hvor Sr. Iver Iversen fordrer 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 491 : 1757 15/1

Iver Iversen

Romsdals Skifteprt. 8 p. 491 : 1757 15/1 Skifte i Schiersaaer i Fanne Otting hvor Sr. Iver Iversen paa Molde  fordrer - 2 ~;

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 556 : 1758 10/6

Daniel Johnsen
Machtil Olsdttr.
Daniel Danielsen
Anders Danielsen
Jesten Danielsen
Beret Danielsen
Erich Hoel
Erich Pedersen
Iver Iversen

Romsdal Skifteprt. 8 p. 556 : 1758 10/6 Skifte i Søre-Bjørnsund i Vaagø Otting efter afg. Daniel Johnsen mellem hans gjenlevende Enke Machtil Olsdttr. og hans Barn ......... anielsen, myndig 2/ Daniel Danielsen myndig, 3/ Anders Danielsen til formynder blev Broderen Jesten Danielsen 4/ Beret Danielsen .....ndes formynder Erich Hoel:
   lagværge paatog sig efter forlangende at være Erich Pedersen.
...eret 1 Stue med Bord Benke og Sengested - 6 - ~; 1 Ildhus - 2 - ~; 1 Sengebod - 3 - 2; 1 Svinehus -1-12 sk.
...vboet formue 21 Rd 2 sk. - Gjeld 39-1-8;
Iver Iversen fordrer 3 Aars resterende Grundleje for 1755, 1756 og 1757 a 3 ort aarlig 2 Rd. 1 ort.og efter Regning 3-2-15 tils. 5-3-15.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 640 : 1759 27/2

Iver Iversen

Romsdals Skifteprt. 8 p. 640 : 1759 27/2 Skifte paa Bulsø i Fanne Otting hvor Sr. Iver Iversen paa Molde fordrer 2 Rd. 2 ort.

Kilde: Collin