Christen

Jacobsen

Hof

 
Romsdal Tingbog 3 p. 4 : 1700 23/1

Lauritz Mortensen Lercke
Morten Schultz
Evert Mejer
Christen Jacobsen

Romsdal Tingbog 3 p. 4 : 1700 23/1 Ting paa Jorfald i Erisfjord Ott. hvor publiseret Lauritz Mortensen Lercke, vonhaftig paa Nervig i Børsens Thingl. i Strinden Fogderi hans udgifne Skjøde paa thoe pund fisk med Bøxel i den Gaard Neerland beliggende i Visdal Thingl. i Romsdalen, til foged Sr. Morten Schultz samme Skjøde er af hannem selv underskreven og forseglet, saa og til vitterlighed af Hr. Evert Mejer Pastor til Ørkedals præstegjeld oc Christen Jacobsen paa Hof til Vitterlighed underskreven, dat. Neervig, dj. 24 April 1698.

Kilde: Collin