Christen

Jensby

 

Gift med Anne Margrethe f ca. 1740
a. Berethe
b. Bibianna  (ca. 1776 - 1857)
c. Knuda
d. Lars
e. Anne Sølvi

Død i oktober 1797. Skifte 01.02.1798.

Skipper og innenlandshandler.
Ved skiftet i 1798 levde 5 barn.
Hans kone Anne Margrethe var 61 år ved folketellingen i 1801.

Barn av Chriten og Anne Margrethe:
a. Berethe (ca. 1774. - februar 1816). Gift 1796 med Jens Dahl, Molde, 42 år i 1801. 7 barn.
b. Bibianna  (ca. 1776 - 1857). 81 år gammel. Gift 1 1796 med skipskaptein Thomas Atlefsen. 2 døtre. G. 2 1802 m. Peter Henrik Øwre.
   1 datter og 1 sønn.
c. Knud. 19 1/2 år i farens skifte. Matros. Omkom ved briggen "Ebeneser"s forlis våren 1800 ved den engelske kysten.
d. Lars 17 1/2 år i farens skifte. Verge Svogeren Jens Dahl.
e. Anne Sølvi, 15 1/2 år i farens skifte. Verge Thomas Atlefsen. Ved folketelling 1801 for Qværnes, Bremnes er hun nevnt som "tienestefolk", 20 år gammel, ugift hos Hans Grøn og Sara Leslie.

Molde Skjøde og Pantebog I p. 219 : Under Dato Molde 28/7 1771

Byfoged Jalles
Paul Berentz
Mr. Jensbye
Svend Olsen
Peder Knudsens Enke
Ole A. Løche
Madame Berentz
Hans Wingaard Finne
Poul Michael Finne
H. W. Paust
G. F. Lange

Molde Skjøde og Pantebog I p. 219 : Under Dato Molde 28/7 1771 har Byfoged Jalles - efter 5/6 1771 avholdt Auction udj afg. Tolder Paul Berentz afg. Enkes Hus bemelte hendes efterladte Stervboets Huus bestaaende af Vaane og Søhuse saaledes som samme nu forefindes med frie Eiendoms Grund samt trende under Gaarden beboede Hus mands Grunde der beboes 1/ af Mr. Jensbye, som svarer aarlig Grundleje 7 ort  2/ af Svend Olsen og svarer aarlig 5 ort, og 3/ af afg. Peder Knudsens Enke, som og svarer aarlige 5 ort og svares af disse Grunde aarlig kjendelse til Rechnæs Eier 3 ort - Skjødet til Mr. Ole Løche for 351-3-0 og har Ole A. Løche samme Dag pantsat Eiendommen til Madame Berentz' Arvinger Hans Wingaard Finne og Poul Michael Finne for af dem laante 350 Rdlr. - og har H. W. Paust og G. F. Lange .... cautioneret.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 252 : Molde 16/2 1773

Ole A. Løche
Peder Omsen
Christen Jensbye
Lars Olsen
Peder Knudsens Enke 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 252 : Molde 16/2 1773 har Ole A. Løche med sin Hustrus vitende solgt og skjødet til Sr. Peder Omsen sin hidtil eiende og  boende Vaanegaard med tilhørende frie Eiendpoms Grund samt 3 andre Grunden liggende Grunder, der for nærværende Tid beboes af Christen Jensbye der svarer aarlig Grundleje 7 ort 2/ af Lars Olsen svarer 5 ort og 3 af afg. Peder Knudsens Enke svarer 5 ort - og svarer af samtlige Grunder til Rechnæs Eier udj kjendelse aarlig 0o-3-12 - for 380 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 759 : 1772 5/10 

Karen Olsdttr.
Søren Wiiberg
Søster Helena Olsdttr.
Alv Ellingsen
Christen Jensbye

Molde Skifteprt. 1 p. 759 : 1772 5/10 Skifte paa Molde efter Karen Olsdttr. - gift med Søren Wiiberg - for hvis Søster Helena Olsdttr. Enke efter afg. Alv Ellingsen Christen Jensbye var Curator.

Kilde: Collin

Molde 26/3 1773

J. Bye
S. B. Harboe

Molde 26/3 1773 har J. Bye for skyldig Gjeld til S. B. Harboe pantsat Møbler og Indbo, Klæder - 10 Rd 2 ort 6 sk.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 243 : Molde 29/4 1773 

C. J. N. Bye
Gotlieb Fredrik Lange

Molde Skjøde og Pantebog I p. 243 : Molde 29/4 1773 C. J. N. Bye for af Rechnes Hospital laante 40 Rdlr. pantsat sine her paa Molde staaende og iboende Huse næst ved Toldboden tilligemed sine øvrige Eiendele - og hos Gotlieb Fredrik Lange yderligere Cautioneret for Christen jensbye ianl. dette Laan.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 752 : 1774 10/9

Malena Schanche
Jens Bye

Molde Skifteprt. 1 p. 752 : 1774 10/9 Auktion paa Molde efter Malena Schanche hvor Mons. Jens Bye var antagen Indkassatør og hvor Mons. Jensbye bød paa Stervboets Hus.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 936 : 1779 17/10 

Ole Pedersen Fuglset
Anna Aslachsdttr.
Christen Jensbye

Molde Skifteprt. 1 p. 936 : 1779 17/10 Skifte efter afg. Ole Pedersen Fuglset - hvis Enke Anna Aslachsdttr. have til Lagværge Msr. Jensbye : Mr. Christen Jensbye var Indkassatør i dette Boe og fordrer tillige for Caffe, Brændevin til Begravelsen.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 343 : Molde 6/2 1788

Christen Jens Bye
Petter Møller

Molde Skjøde og Pantebog I p. 343 : Molde 6/2 1788 har Christen Jens Bye, Borger (Bager?) i Molde, - for af Kjøbmanden Petter Møller  laante 90 Rdlr., pantsat følgende mine Eiendele, hvoriblandt Sølv: 3 Spiseskeer, 4 Theskeer, og 1 Knibe vejer tils. 11 Lod - og hvis det ikke skulde tilstrække 2. Prioritet Panteret udj mine iboende Huse nst efter 1. Prioritet til Hospitalet - Aflæst 10/11 1800.

Kilde: Collin

1789 16/12

Christen Jensbye
Petter Omsen

Sr. Christen Jensbye boede 1789 16/12 paa Petter Omsens Grund.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskab 1797 31/10

Christen Jensby

Molde Kirkes Regnskab 1797 31/10 for Skipper Christen Jensbys Jord, Klokker etc. betalt 1 Rd. 3 ort.

Kilde: Collin

Skifte 1798 2/2.

Thomas Atlefsen
Bibianna Jensbye
Chr. Jensbye

Skipper Thomas Atlefsen gift med Bibianna Jensbye : kfr. Skipper Chr. Jensbyes Skifte .

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. N. 2 p. 266 : 1798 2/2

Christen Jensbye
Anne Margrethe Jensbye
Knud Jensbye
Thomas Atlefsen
Lars Jensbye
Jens Dahl
Berethe Jensbye
Bibanna Jensbye
Anne Sølvia
Gjertru Christophersdttr.
Lars Pedersen Landre

Molde Skifteprt. N. 2 p. 266 : 1798 2/2 blev Stervboet efter afg. Skipper Christen Jensbye registreret og videre Skifte mellem hans Enke Anne Margrethe Jensbye og deres sammenavlede Barn:
1/ Sønnen Knud Jensbye, 19 1/2 Aar gl. - til curator for ham opnævnt Skipper Thomas Atlefsen.
2/ Sønnen Lars Jensbye, 17 1/2 Aar gl. - til formynder beskikket Styrmand Jens Dahl.
3/ Datteren Berethe Jensbye, gift med Styrmand Jens Dahl
4/ Datteren Bibanna Jensbye, gift med Skipper Thomas Atlefsen.
5/ 'Anne Sølvia, 15 1/2 Aar gl. - til Formynder for hende beskikket Capt. Atlefsen.
Boets Midler 68 Rd. 2 ort 18 sk.   Gjeld og Omkostninger 243 Rd. 3 ort 8 sk.
Enke Anne Margrethe Jensbye var eneste Datter af Gjertru Christophersdttr., som var gift med Lars Pedersen Landre i Sunde(?). Kfr. Skifte 1798 2/2.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 249 : Molde 26/3

J. Bye
Samuel Bugge Harboe

Molde Skjøde og Pantebog I p. 249 : Molde 26/3 har J. Bye til Samuel Bugge Harboe for skyldige 10 Rdlr 2 ort 6 sk. pantsat sine Møbler, Klæder etc.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1804 22/3

Malena Jensbye

Molde Kirkebog 1804 22/3 begravet Pigen Malena Jensbye, 36 Aar gl.

Kilde: Collin