Joen

Jensen

 

 

Dato Molde 4/10 1692 

Simen Carstensen
Joen Jensen
Johan Hendriksen

Molde Eiendom 125 

Dato Molde 4/10 1692 skj°der Simen Carstenson til Joen Jensen Feltbereder det Hus, som hand af sal. Johan Hendriksen Kipper har bekommet. Molde Eiendom 125.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 3 p. 79 1703 3/7

Jacob Rafn
Johan Jonston
Niels Aagesen
Aage Odenssen
Joen Jenssen

Yttre Sirset (Ellingsgaarden)

Romsdal Tingbog 3 p. 79 1703 3/7 Ting for Fanne Ott. hvor publisert Jacob Rafns Skj°de given Johan Jonston og Niels Aagesen paa Molde boende paa den Gaard Yttre Sirset eller  Ellingsgaarden kaldet, skylder aarlig Een vog fisk med B°xel, oc af Aage Odenssen oc Joen Jenssen til vitterlighed underskrevet - dat. Molde 5/3 1701.

Kilde: Collin