Michel

Jørgensen

Øerholm

Smed

 

Romsdals Tingbog 3 p. 101: 1704 3/7

Niels Pederson Assens
J
ørgen Lamberts.
Ellen Sørensdtr.
Hendrich Poulsen
Michel Jørgenson Smed

Molde Eiendom 7

Romsdals Tingbog 3 p. 101: 1704 3/7 Ting for Fanne Otting hvoe publiseret et Skjøde udstedt af Niels Pederson Assens, Jørgen Lamberts., Ellen Sørensdtr, oc Hendrich Pofuelson - udgiven til Michel Jørgenson Smed paa en Grund under Rechnes - dat. Molde 28/5 1704. Molde Eiendom 7.

(KIlde: Collins notater)

 

1708 5/12

Jørgen Lambersen
Michel Jørgensen
Hans Nielsen Cimber

Jørgen Lambersen var Værfader til Michel Jørgensen, som 1708 5/12 skjøder en liden Grunde og Haveplads beliggende på Reknæs Leiermaal til Mons. Hans Nielsen Cimber - hvilket Hus Michel Jørgens. ifølgje Skjøde af 28/5 1704 havde tilforhandlet sig af sin sal. Værfader Jørgen Lamberts. og Medarvinger - - Molde Eiendomme 7.

Kilde: Collin

1716

Michel Jørgensen Øerholm
Lars Guttormsen Smed
Jørgen Lambersen

Molde Eiendomme 7b 1716 hvorefter Michel Jørgensen Øerholm var Stifsøn til Lars Guttormsen Smed, som mulig gift med Enken efter sal. Jørgen Lambersen.

Kilde: Collin