Catharina

Johansdatter

Johnston

Født
Foreldre Johan Jonston Scot og Margrete Madsdatter Holst

Gift 1. gang med Erich Erichsen
a. Johan (døpt 03.09.1722 - begravd 16.12.1727)
b. Erich (1726 - 1727)
c. Bastian
Gift i Molde Kirke 05.12.1736 med Nicolay Davgaard
a Margrethe Christine Daugaard, døbt i Molde Kirke 1738 10/1
b Elin Catharina Daugaard, døbt i Molde Kirke 1740 don jubilante

Skifte på Molde 16.05.1741

 

Nicolai Davgaard 
Catharina Johansdatter Johnston
Erich Erichsøn
Margrethe Christine Daugaard
Elin Catharina Daugaard Mette Susanne Tostrup
Christian Tosterup
Hans Ulrik Tosterup
Edel Tosterup
Barbara Sophia Tosterup
Karen Helena Bredal
Erich Andersen Breda Elisabeth Hansdatter Puls
Fredrik Christian Daugaard
Catharina Susanne Daugaard

 

Nicolai Davgaard var gift 3 Gange.

1/ viet i Molde Kirke 1736 med Catharina Johansdatter Johnston
Skifte efter hende holdtes paa Molde Ladested 1741 16/5, hun var gift 1/ viet i Molde Kirke 1721 22/10 med Erich Erichsøn som var gravfestet 1722 27/2, 39 1/2 Aar gl.
Med hende Børnene:
a Margrethe Christine Daugaard, døbt i Molde Kirke 1738 10/1
b Elin Catharina Daugaard, døbt i Molde Kirke 1740 don jubilante

2/ trolovet paa Gjermenes 1744 3/11 og kopuleret i Vestnes Kirke 1745 festo Epithan med Mette Susanne Tostrup - i dette ægteskab ingen Børn.
Efter hende holdtes Skifte i Bue (Bod) Fiskevær 1747 12/6 og hendes Arvinger var hendes efterlevende Søskende:
a. Christian Tosterup
b. Hans Ulrik Tosterup
c. Edel Tosterup
d. Barbara Sophia Tosterup
I Skfitet anføres kun disse Søskendes Navn - intet andet om dem.

3/ ............. med Karen Helena Bredal (Datter af Pastor i Boe Erich Andersen Bredal, efter hvem Registrering holdtes paa Westad i Agerø Præstegjæld 1738 27/11 og Elisabeth Hansdatter Puls).
Skifte efter hende begyndte 1753 14/10 i Boe.
Med hende Børnene:
a. Fredrik Christian Daugaard
b. Catharina Susanne Daugaard

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1721 13/9

Erich Erichsen
Catharina Johansdatter Jonston
Jens Odensen
Jens Iversen

Veø Kirkebog 1721 13/9 trolovet i Huset i Molde Erich Erichsen og Catharina Johansdatter Jonston. Sp. Jens Odensen og Jens Iversen.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727 dom 10 p. Trinit

Lars Vrager
Nils
Kathrine Jonston

Veø Kirkebog 1727 dom 10 p. Trinit : døbt i Molde Kirke Lars Vrager Søn: Nils blandt Fadderne Kathrine Jonston.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1735 dom 3 Epiph:

Jacob Friis
Ottho
Cathrina Jonston
Claus Jonston

Veø kirkebog 1735 dom 3 Epiph: Molde kirke døbt Jacob Friises Søn : Ottho. blant Fadderne Cathrina Jonston og Claus Jonston.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1736 5/12

Nils Daugaard
Catharina Johansdtr. Jonston

Veø kirkebog 1736 5/12 i Molde Kirke copuleret Nils Daugaard, og Catharina Johansdtr. Jonston.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 73 : 1741 16/5 

Jacob Johansen Schultz
Peter Fyhn
Nicolay Davgaard
Cahtarina Johnston
Bastian Erichsøn
Margrete Cirstina Davgaard
Elen Catharina Davgaard
Morten Lyng
Tolder Berents
Joris Schjelderup
Hans Brandahl
Ole Helt
Bastian Friis
Claus Krohn

 

Inskripsjoner:
C.E.S.C.J.T
J.J.S.T.M.M.D
M.M.D
K. O.S.K.E.D

Romsdals Skifteprt. 7 p. 73 : 1741 16/5 tilligemed Sr. Jacob Johansen Schultz og Sr. Peter Fyhn forsamlede paa Molde Ladested i Sr. Nicolay Davgaards Hus for at registrere og vurdere de midler og Eiendomme hans Hustru Cahtarina Johnston sig kan have efterladt og til paafølgende Skifte emllom  ham og hendes Børn, nemlig Bastian Erichsøn og Margrete Cirstina samt Elen Catharina Nicolay Daugaards Døttre.
Registreret: 1 Sølvkande med en liden forgylt Penge i Laaget vejer 61 Lod a 2 ort - 25 Rdlr. 2 ort; 6 Sølvskieder inskr. C.E.S.C.J.T - 27 Lod - 13 Rd 2 ort ; 4 Skeder inskr.  J.J.S.T.M.M.D v. 11 Lod -1g qnt - 5 - 2 - 12sk.; 7 do differente Merker 23 1/" Lod - 11- 3; 1 Sukker Børse 13 Lod - 6 - 2 ; 1 dreven Sukkerfad vægtig 7 1/2 Lod 3 - 3; 1 Tomling 3 Lod 3 1/2 Qt. 1 - 3 - 18; 1 Bæger Ao 1676 v. 5 Lod - 2 Rd. 2 ort ; 1 do inskr. i Kanten M.M.D. 5 Lod 1/2 Qt. - 2 - 2 - 6 sk.; 1 Sølvkande pantsat hos Morten Lyng vægt 73 Lod a 2 ort - 36 - 2 -; 1 do vægtig 20 1/2 Lod pantsat til Hr. Tolder Berents 10 - 1 - ; Item et Bæger K.O.S.K.E.D  vejer 4 1/2 Lod pantsat til Morten Lyng - 2 Rd. 1 ort.
I ny Egedragskiste med Messing Beslag - 10 Rdlr. 4 røde Klædestole med hvid Søm - 2 -; 6 nye med flamsk Søm - 3 -; 1 lenestol af samme slag - 3 ort; 1 Rydslæders lænestol - 1 .
Søredskab; 18 Torskegarn a 1 Rd - 18 Rdlr.; 6 nye Sildegarn - 6 -, 12 gl. forslidt a 1 ort - 3 -; 1 i Fjørmandsfar med Redskab - 10; 1 ny Sexrøring med Redskab - 6 - 16  . rød Færing med Segl - 3 -; 1/4 Part i en Sildenod og 1/4 Deel i Nod Baaden med tilbehør samt 2de nye Bølkar - 36 -; Halvparten i en Jægt og Nøst med behørig Redskab 80 -; 1 Sambørring - 25- ;
Kjøbmandsvahre: 4 Tdr Fransk Salt - 12 - ; 1 Anker Gransk Viin - 5 -; 1 Anker fransk Brændevin 8 -; 350 Kjøbmandsbor a 6 - 22 - 3 -; 3 Voger Hamp a 10 ort - 7 - 2;
I Bue - 100 Voger Tørfisk a 20 sk. - 20 - 3 - 8; 9 td. saltet Torsk a 1 Rd - 9; 15 Tdr. Sild a 1 Rdlr 1 ort - 18 Rdlr 3 ort-
Enkemandens iboende Huser med Grund, som bestaar af en Stue med Jernkakelovn, 1 Sengested, 1 Kielderskab og et andet Vraaskab, et Slag Uhr, 1 Loft over Stuen, hvor der er 2de Sengesteder, Nok tilbygd til Stuen 2de nye Cammer med Loft over og udj det ene Kammer en Jern Ved Kakkelovn; Bryggerhus med en indmuret Bryggepande og behøvende Bryggekar, 2de Søboder ved Gaarden - den halve part udj et Nøst staar paa Moldegaards Grund, alt efter Skjødernes formeld - taxeret for 250 Rdlr.
Oc i Bue staaende Huser med tilbehørige Gjelder og Nøster - 70 Rdlr., 2 Markedsboder - 10; -
Et Dusin Ølglas a 6 sk - 3 ort; 8 Vinglas a 6 sk. - 2 ort; 1 rømmert Glas 8 sk.
Boets Midler 948 Rdlr 2 ort 13 sk.
Joris Schjelderup under Dato Molde 8/2 1741 fordrer Consumption for 174+0 nemlig: "Han og Kjæresten 6 Rd.; 1 Tjenestedreng Conf. og fSk - 3 - 1 - 8; 1 Dreng 1. Termin - 1 - 2 - 16; 1 Amme 2. Termin - 1 - 2 - 16;
Under Dato Indre Brandahl d. 21/1 1741 fordrer Hans Brandahl ca..: "Ao 1737 21/3 er Svoger Davgaard til mig bleven pligtig efter hans egen Hand og Fortienielse paa den min han og Medinteressent overdragne og solgte Jægt - 108 Rd. " til Afdrag paa denne Regning er i 1740 26/4 efter Missive er betalt udj Væverlin for min Sviger Moder godtgjort med 6 Rd 1 ort"
I en Skrivelse til Skifteforvalteren af Ind. Brandahl 7/8 1741 siger H. Brandahl: "af hans meget ærede Skrivelse til min Fætter Ole Helt under Dato 7/6 næstleden". Denne Ole Helt har under Dato Molde 26/1 1741  paa Sr. Brandahls Vegne kvitteret for af Davgaard betalte Penger.
Under Dato Bergen 10/8 1740 fordrer Claus Krohn: Regning Sr. Davgaard over det mig med sin Jægt tilsendte Gods som er 130 Vog .... Rundfisk a 2 mrk 4 sk. - 48 Rd. mrk.8; sk.; 1 vog ganske ond uskoldt - 1 -; tilsammen 48 -5-8 sender Dem tilbage 5 Td. spansk Salt a 14 mrk - 11 Rdl. 4 mrk.; 5 Tdr. fransk Salt a 11. - 9 - 1; 10 tette Tønder dertil net - 1 - 4 - ;Deres forrige Debet er 96 - 1 - 10; tilsammen 118 Rd. 4 ort 10 sk. Foruden den Skade paa den forrige Fisk og Processens Bekostning som kan gives Regning paa en anden Gang."
Til Formynder for Davgaards Stifsøn Bastian Erichsøn var Sr. Bastian Friis antaget til Formynder. Friis indgav Regning og fordrede Renter for hvilke D. paastod sig fri, "men dersom han ingenlunde kan være forskaanet, saa nødsages han at gjøre Regning for de Aaringer siden hans 7de Aar for Barnets Bekostning". oplyses videre "at bemelte Barn Bastian Erichsen siden hans sal. Erich Erichsens Frafald stedse har været udj sin sal. Moders og Stiffaders Hus og der nødt Opdragelse, Klæder og Underholdning uden derfor nogen Erstatning at fordre.
p. 77: Sorenskriver Johannes Friis har under Dato Friisvold 27/5 1741 udstedt Proklama i Boet og kaldes deri "Catharina Johansdttr Jonston Msr Nicolay Davgaards.
p. 77: Efter Aftale mellem Nicolay Davgaard og Bastian Erichsens Formynder Sr. Jacob Friis blev saaledes fastsat at Som Jacob Friis vil dndelig  han sin Myndling hos sig selv og for  de af hans Capital fordrede Renter forsyne bemelte sin Myndling med .....Kosthold, Kleder, Skolegang og anden Nødvendighed indtil han kommer saavidt, at han hos gode Folk kan erholde tjeneste og selv erholdt sin Kost og Kleder uden nogen Avkastning eller forminkelse av hans Capital, alene af Renterne som af Capitalen falder tilligemed hvad hans Moder førlods har givet ham nemlig 4 Kledning hvoraf 2de ere solgte for 14 Rdlr. Svaret af Stervboen tilligemed hans Faddergave som var et Sølvbæger inskr. B. E. S. M.M.D og Sølvsnusdaase og 2de æmeillerede Guldknapper.
Boets Gjeld : 774 Rd 1 ort 18 sk. til Deling 174 Rd 19 sk. deraf Manden 87 Rd 9 1/2 sk. Sønnen 43 - 2 - 4 3/4; Datter 21 - 3 - 2 2/3.
Ved Udlægget kaldes Døttrene: Margrethe Cirstine Davgaard, Elen Catharina Davgaard.

Kilde: Collin