Erich

Justsøn


Foreldre Just Olsen
Molde Skjøde og Pantebog I p. 306  - 1780 6/9

Erich Justsøn
Lars Lindal
Anders Olsen Male

Molde Skjøde og Pantebog I p. 306 : Erich Justsøn skjøder Molde 6/9 til Anders Olsen Male sine Huse i Kirkebakken. Anders Males Hustru Kierstin Malle bevidner i sin Mands Fraværelse at ingen foregaaende Contract om dette salg er sluttet

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 306 : Under Dato Molde 6/9 1780

Erich Justsøn
Henrich Løche
Lars Lindal
Anders Olsen Male
Arent Rønne
Hans Jacob Røbech
Hannibald Pedersen Fixdalen

Molde Skjøde og Pantebog I p. 306 : Under Dato Molde 6/9 1780 har Erich Justsøn med sin Hustrus Minde sælger mine forhen iboende Huse staaende i Kirkebakken paa Hr. Controllør Henrich Løches Grund, hvor bemelte Løche er boendes paa den nordre og Lars Lindal paa den Søndre Side, og som velagte Anders Olsen Male har betalt mig efter Accord 44 Rdlr. - Skjødet Husene til denne Male. Til Vitterlighed Arent Rønne, Hans Jacob Røbech. Denne Gaard er Molde 24/6 1791 af Anders Olsen solgt til Hannibald Pedersen Fixdalen - 70 Rd.

Kilde: Collin