Anders

Hanssen

Juul
(Storholmen)

 

Gift med Karen BendixdatterSkifte 20.03.1719 

Romsdal Tingprt.   I p. 13 : 1688 5/12

Jon Bendixsen
Olle Danielsen
Anders Hansson

Romsdal Tingprt.   I p. 13 : 1688 5/12 holdtes Ting paa Indre Hoem for Vaagø Otting, hvor efter at de Personer er anført som nogenledes er god for at svare Hans Majst. 2 ort i Skat, siges: Herforuden svarer Jon Bendixsen 2 Rdlr; Olle Danielsen - 2 Rdlr.
- svarede samme Skat for 1690 - 1694 svarede Olle Danielsens Enke - 2 Rdlr. se Vaagø Ott. ligesaa 1695 og nævnes hun som den første Skatteyder; 1696 nevnes hun ikke, derimod er Anders Hansson da den første,

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 1 p. 55 1690 30/9 

Nils Aagaard
Hans Frimand
Anders Hanssen Aas

Romsdals Tingbok 1 p. 55 1690 30/9 Ting paa Gullen i Vaagø, hvor Fuldmegtigen Nils Aagaard paa sin Pinsepal Hans Frimands Vegne havde ladet kalde for Retten forrige Landbund? Anders Hanssen Aas

Kilde: Collin

Skatteydere i Vaagø Otting 1694 - 1696

Olle Danielsen
Anders Hansøn

Vaagø Otting: Blandt de Skat lagde for 1694 oc 1695 var den førstnævnte Olle Danielsens Enke; 1696 er Anders Hansøn den førstnævnte (maaske denne gift med Enken?) - se Skatteydere i Vaagø Otting.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 2 p. 102 : 1698 28/6

Anders Hansen Storholmen 
Iver Bendixsen Male

Romsdals Tingbog 2 p. 102 : 1698 28/6 Ting paa Bjørnsund for Vaagø Otting - hvor Anders Hansen Storholmen oc Iver Bendixsen Male indstefnet efterfølgende som til sal. Olle Danielsen Stervboe ere skyldige etc.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 2 p. 115 : 1699 14/1

Arent Isachsen
Anders Hanson Stoerholmen
Olle Danielsen
Arent Olsen Fætten
Frands Lund

Romsdals Tingbog 2 p. 115 : 1699 14/1 Ting for Vaagø Otting - forkyndt Arent Isachsens Afkald, given Anders Hanson Stoerholmen for det Formynderskab hans Formand Olle Danielsen for hannem haft haver - Dat. Storholmen 5/4 1698 oc undertegnet af Arent Olsen Fætten og Frands Lund.

Kilde: Collin

Folketelling for 1701 Vedøe Præstegjæld Bolsøe Sogn

Anders Hansen

Folketelling for 1701 Vedøe Præstegjæld Aggerøe Gjeld   Hustad Sogn
Er ellers Strandsidder og boer i Storholmen   Anders Hansen 40 år

Etter en avskrift som beror ved Romsdalsmuseet, tatt av kommunearkivar Johan Løkhaug, Trondheim

Romsdals Tingbog 5 p. 3 : 1707

Henning Smit
Andreas Hansen Stoerholm

Romsdals Tingbog 5 p. 3 : 1707 : Ting paa Bue fiskevær, hvortil Sr. Henning Smit havde indkaldet Sr. Andreas Hansen Stoerholm ianl. Bjergepenge ved et forulykket Fartøi - Zeddel Hans Jørgensen Carstens.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 4 p. 16 : 1708 28/6

Anders Hansen Storholmen

Romsdals Tingbog 4 p. 16 : 1708 28/6 Ting for Vaagø, - blandt de der udlagdes Skat til Kongen var Anders Hansen Storholmen - 2 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 5 pg. 101 : 1709 14/3

Anders Hanssøn (Juell?)

Romsdal Skifteprt. 5 pg. 101 : 1709 14/3 Skifte paa Vasenden i Vaagø Otting hvor Sr. Anders Hanssøn fordrer - 1 Rdlr. - 16 sk. - maaske identisk  med Anders Hansen Juell. - kfr. Juell.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 5 : 1709 17/5

Anders Hanseø Juell
Christen Jensen Juell

Romsdal Skifteprt. 5 : 1709 17/5 Skifte  paa Farstad i Vaage Otting hvor Sr. Anders Hansen Juell efter indgiven Regning fordrede 7-0-20 og Christen Jensen Juell 1-1-13.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 41 : Under Dato Hustad 8/1 1710

Henning Smit
Jens Erichsen Gran
Anders Hansen Jull

Romsdals Pantebog 1 p. 41 : Under Dato Hustad 8/1 1710 har Henning Smit skjødet endel af Farstad Gaard, hvilker Skjøde han havde ombedet Jens Erichsen Gran og Anders Storholmen at underskrive - og er underskrevet af J. Gran og Anders Hansen Jull.

Kilde: Collin

1719 20/3

Sophi Hansdtr. (Juul)
Jens Aagessøn Find
Anders Hansen (Juul)

Sophi Hansdtr. (Juul) var gift med Jens Aagessøn Find. Nevnt i skifte 1719 20/3 efter Anders Hansen (Juul).

Kilde: Colin

1719 20/3

Karen Bendixdatter
Anders Hansen (Juul)
Iver Bendixen Malle

Karen Bendixdatter var gift med Anders Hansen (Juul). - Kfr. Hans Skifte 1719 20/9. Hendes Lagværge var Iver Bendixen Malle.

Kilde: Collin

1719 20/3

Jens Aagesen Finn
Sofi Hansdtr (Juul)
Anders Hansen Juul
Iver Olsen Helt
Ole Iversen Helt
Christopher Mullenphort

Jens Aagesen Finn var gift med Sofi Hansdtr (Juul). Kfr. Anders Hansen (Juuls) Skifte 1719 20/3 som fornemlig Enke efter Iver Olsen Helt (dette må vøre ment Ole Iversen Helt) : Kfr. hans Skifte 1706 22/3. Hun gift 3/m Christopher Mullenphort ?

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 6 p. 18 : 1719 20/3

Anders Hansen
Karen Bendixdatter
Jens Hansen
Erich Hansen
Isach Hansen
Allet Hansdatter
Sophi Hansdatter
Dorethe Hansdatter
Iver Bendixsen Malle
Jens Aageson Finn

A.A.J.S
A.H.E.S.

Romsdals Skifteprt. N. 6 p. 18 : 1719 20/3 forsamlede paa Sørholmen i Vaagø Otting for at holde Skifte efter den sal. Mand Anders Hansen mellem hans Enke Karen Bendixdatter og hans Søskende nemlig Jens Hansen, Erich og Isach Hanssønner,  item Allet, Sophi og Dorethe Hansdøtre.
Paa Enkens Vegne mødte som lagverge Iver Bendixsen Malle, paa Jens Erich og Isachs Hanssønner deres Børns Vegne, mødte Erich Jensen Juul og paa Allet Sophie og Dorete Hansdtrs Vegne comparerede Sophi Hansdatters Mand Sr. Jens Aageson Finn.
Registreret af Sølv kun: 1 sølvbæger isnkr. A.A.J.S. 1-2-0; 2 Sølvskeer a 6 ort - 3 ~ ; 1 Sølvbæger inskr. A.H.E.S.
- 1 Sjøbod 8 ~; 1 Nøst 6 ~ ; 1 Stabur  - 6 -~; 1 liden boe 1 ~ ; 1 Ildhus - 4 - ~; 1 Husmandsstue - 2 - ~; 2 Fjøs og 1 Løe - 6 - ~ ; 1 Stuehus med al sin Indredning neml. 1 Kakkelovn, Bord, Seng og Benche - 30 - ~ ; 1 ny Stue med Seng og Bord - 18 - ~; 1 gl. Sjaa - 3 - ~;
Formue: 243-2-18. - Gjeld 166-2-12. : Til Deling 77-0-6.
Jens Aagesen fordrer 35 Rd 3 ort; Arent Arentsen 26-1-20; Johan Møller - 3-1-; - Iver Mallo 8-2-0.
I Udlegget anføres Arvingene saaledes: 1/ Jens Hansen Juuls Børn arvede 8-2-6; 2/ Erich Hansen Juuls Børn - 8-2-6; 3/ Isach Hansens Børn 8-2-6; 4/ Allet Hansdatter 4-1-3; 5/ Sophie Hansdatter 4-1-3; 6/ Dorete Hansdatter  - 4-1-3;

Kilde: Collin