Christen

Jensen

Juul

 

 


Død ca. 1716

Romsdal Tingbog 4 p. 75 : 1707 27/6

Henning Frimand
Christen Jensen Jul

Romsdal Tingbog 4 p. 75 : 1707 27/6 Ting for Vaagø Otting hvor publiseret en Bøxelseddel udgiven af Sr. Henning Frimand paa 4 pd. 6 mrkl. fiskes leje udj Farstad til Msr. Christen Jensen Jul, dat. 6/2 1707.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 5 p. 101 : 1709 14/3

Hay Løchesøn
Christen Jensøn Juell
Andreas Hansøn (Juell)

Romsdal Skifteprt. 5 p. 101 : 1709 14/3 Skifte paa Vasenden i Vaagø Otting hvor Hay Løchesøn og Christen Jensøn Juell vore Vurderingsmænd og fordre Sr. Christen Juell i samme Bo - 1 Rd 3 ort 10 sk. : samt Andreas Hansøn 1-0-16 (denne maaske identisk med Andreas Hansøn Juell).

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 5 p.  286 : 1711 21/4

Christen Jensen Juell
Anders Hansen Juel

Romsdal Skifteprt. 5 p.  286 : 1711 21/4 Skifte paa Kolmandshaug i Vaagø Otting hvor Christen Jensen Juell fordrer 1 - ~; Anders Hansen Juel - 3-1-22.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 5 : 1709 17/5

Anders Hansen Juell
Christen Jensen Juell

Romsdal Skifteprt. 5 : 1709 17/5 Skifte  paa Farstad i Vaage Otting hvor Sr. Anders Hansen Juell efter indgiven Regning fordrede 7-0-20 og Christen Jensen Juell 1-1-13.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 278 : 1743 19/6

Jon Olsen
Iver Gaas
Christen Jenson Juul 

Romsdal Skifteprt. 7 p. 278 : 1743 19/6 Skifte paa  Dahlene i Waage Ott. efter afg. Jon Olsen, hvor Iver Gaas i Skrivelse dat. Dahle 19/6 1743. 
1/"pretenderer min Landskyld for afvigte Aar 1742 af Gaarden Dahle, skyldende 1 Vog 1 Pund 8 mrkr. med aarlig Landboehold og Foring tilsammen 3 Rd. 10 sk. hvorudi kortes Odels Skatten som af Leilendingen til Fogden betales med 2 ort 13 sk.."
2/ Gaardens Bøxelradighed taxeres.
3/ Siden alle Arvingerne ere fraværende, saa er det ventelig deres arveparter fra Tomten abføres, hvorfor dersom noget arves, da paastaar i Kraft af Lovens p. 249 art. 76 Forlovspenge er hver Arvelod Avførsel 2 Lod Sølv.
4/  Ved det efter den nu afdøde Formand (paa Gaarden) Christen Jenson Juul aaret 1716 i Februar blev en Overbygning udlagt til endel af dennes Creditorer i Bergen og Trondhjem for Gjæld: denne Overbygning havde Gaas varslet vedk. om at bortføre - havde staaet paa hans Odelsgods uden nogensomhelst afgift siden Skiftet blev holdt efter bemeldte Juul - paastaar ifølge Lovens 5te Bog 5 Cap. 5 Art. at Bygningen formedelst lovlig Hævd og svækket Gjæld sig tilkjendte at hjemfalde til fuldkommen Eiendom - da Bygningen ikke var Opført i Boet til opkomst, ej heller bliver derom i denne Ret gjort nogen Kjendelse.

Kilde: Collin