Erich

Pedersen

Juell (Gjul)

Født ca. 1590? 
Foreldre Peder Andersen til Agerø

Gift med Alhed Hansdatter
a. Peder
b. Hans
c. Margrethe
Gift med Anna Søfrensdatter
Gift med Kirsten Eriksdatter Blix
Gift med Dorothea Henriksdatter Rytter

Død 1663

Norsk slektshistorisk tidsskrift  bd. XI - hefte 1 s. 8

Erich Pedersen Juel
Thomas Jensen Juel
Peder Eriksen Juel
Hans Eriksen Juel
Karen Jul

Erich Pedersen Juel, kirkegverje, jordgodseier, gift minst 2 ganger og død i 1663
Kjerkeboka forteller om jordferda: "Den 20. febr. (1663) bleff S. Erich Pedersen Juell gravfestet oc fulde til graffen ved et vachert følge. Merknaden er uten make i denne kjerkeboka og taler tydeleg om den dødes sterke sosiale stilling. Det er dessverre uråd å greie ut Erik Pedersens ætt. Men at det er må ha vært et ættesamband mellom Erich Pedersen Juell og Thomas Jensen Juel synes klart. Erik Pedersen Juel hadde to sønner, Peder Eriksen Juel, død i okt. 1670 som prest i Verdal og Hans Eriksen Juel, død på Nordmøre 1691. Verdalspresten hadde en datter som het Karen og som skreiv seg Karen Jul.

Norsk slektshistorisk tidsskrift  bd. XI - hefte 1 s. 8 - Trygve Sundt: Povel Juel En frondør fra Fredrik IV's tid.

  Tingvold kirke
a. Lysekrone bærer et par ugjengivelige abbreviasjoner, som betegner som givere Erich Pedersen [Jul] og Alhed Hansdtr. 1624
c. Et maleri i koret, Ecce homo, bærer nedenunder en innskrift i fraktur: Dette er forærit Gud til ere, oc kircken til beprydelse af Erich Pedersen / oc Anne Søffuerns dotter / Anno 1647