Jeppe

Nilsen

Juul

 

Gift med Ingeborg Andreasdatter Blom
a.
b.


Død mellom 06.11.1765 og 21.04.1766

Molde Skifteprt. 1 p. 398 : 1762 22/5

Mads Widerø
Mons. Juul
Johannes Nideros

Molde Skifteprt. 1 p. 398 : 1762 22/5 Auktion paa Molde efter sal. Mads Widerø - hvor Mons. Juul kjøber, ligesaa 1762 27/11 efter Johannes Nideros.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 471 : 1762 12/11

Jeppe Nilsen Jul
Johannes Nideros

Molde Skifteprt. 1 p. 471 : Mr. Jeppe Nilsen Jul fordrer i afg. Veier og maaler Johannes Nideros Bo - begjært 1762 12/11 for Medicamenter og Opvartning i den sal. Mands og hans Hustrus Svaghed efter Regning dat 18/1 1763 - 8 Rd.
Ved Udlægget kaldes han Apotheker Jeppe Nilsen Jul.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 151 : Under Dato Molde 8/2 1764

A. Benjaminsen Blom
Jeppe Nielsen Juul
Mads Widerøes Enke
Arent Rønne
P. Jalles
John Ord
H. W. Paust

Molde Skjøde og Pantebog I p. 151 : Under Dato Molde 8/2 1764 har A. Benjaminsen Blom solgt og skjødet til min kjære Sviger Søn Sr. Jeppe Nielsen Juul min herpaa Molde staaende Vaanegaard med tilhørende Søhuse og frie Eiendomsgrund for 650 Rdlr. og har 17/4 1764 denne Jeppe Nielsen Juul Indvaaner og Apotheker her paa Molde for af Molde Hospital laante 500 Rdlr. min nu paa Molde beboende Vaanegaard med øvrige dens Tilbygninger, 2de Søboder og tilhørende frie Grund mellem Mads Widerøes Enke paa den ene og Arent Rønne paa den Side beliggende - og hvor P. Jalles, John Ord, H. W. Paust desuden cautioneret for Beløbet ~ (Aflest 5/12 1768).

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 154 : 1764 30/6

Peder Jalles
Jeppe Nilsen Juul
Mads Widerøe
Bastian Erichsen Johnston

Molde Skjøde og Pantebog I p. 154 : Peder Jalles, Byfoged paa Molde gjør vitterlig Ao 1764 30/6 afholdt 3. Gangs Auction over afg. Mads Widerøes Stervboes tilhørende Vaanegaard med tilhørende Søhuse, Hauge og frie Eiendoms Grund, som her paa Molde er bestaaende, bød Apotheker Sr. Jeppe Nilsen Juul 240 rd. som er betalt, hvorfor tilskjødet ham 11/8 1764 og har samme Jeppe Nilsen Juul, Indvaaner og Apotheker her paa Molde dj. 11/8 1764 Pantsat til Rechnæs Hospital denne Eiendom, hvilken Panteogl. er aflæst 2/12 1765. - (Denne Eiendom solgtes 1767 til Bastian Erichsen Johnston).

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 : Under Dato Molde 6/11 1765

Jeppe Nielsen Juul
Hans Michael Klingenberg
Mads Jensen Widerøe
Gottlieb Frederich Lange

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 : Under Dato Molde 6/11 1765 har Jeppe Nielsen Juul Indvaaner og Apotheker her paa Molde for af  Lieutnt. Hans Michael Klingenberg laante 134 Rdl. pantsat sin Eiendoms Grund med Haveplads og paastaaende Søhuse, som forhen har tilhørt Mads Jensen Widerøe - beliggende mellem Sr. Gottlieb Frederich Lange og min iboende gaard og Grund paa den anden Side. - Aflæst 14/8 1769.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 171 : Under Dato Molde 21/4 1766

Ingeborg sal. Juuls
Jeppe Nielsen Juul
Hans Thomesen
Byfoged Jalles

Molde Skjøde og Pantebog I p. 171 : Under Dato Molde 21/4 1766 erklærer Ingeborg sal. Juuls:"Som det befindes at min sal. Mand Jeppe Nielsen Juuls Stervbo er udj saa slette Omstændigheder at den skyldigværende Gjeld langt overgaar havad Stervboet har til Indtægt at betale med, derover lovlig foraarsaget at fravige mig Arv og Gjeld, saa declareres og tilkjendegives hermed det gj paa egne og mine tvende smaa umyndige Børns Vegne efter bemelte min afdøde Mand fraviger mig Arv og Gjeld" etc. Enkens Lagværge Hans Thomesen. Hans Thomesen var Byfoged Jalles anbetroet at indkassere sal. Jeppe Juls Stervboe ved Auktion bortsolgte Løsøre og derved beholdt ham skyldig 450 Rd. Th. pantsetter Jalles alt hvad han eier 1768 5/7.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 260 : Byfogden dj. 17/1 1774

Jeppe Nielsen Juul
Gottlieb Fredrik Lange

Molde Skjøde og Pantebog I p. 260 : Byfogden dj. 17/1 1774 vitterliggjør at 1767 15/5 ved off. Auction opbuden 1 Søbod med frie Eiendomsgrund samt tilliggende Haveplads beliggende næst ved Sr. Langes iboende Vaanegaard, hvilken Vaanegaard med Grund og Haver tilhørende afg. Jeppe Nielsen Juuls Stervboe blev af Sr. Gottlieb Fredrik Lange som høistbydende for 150 Rdlr. tilslagen - og ham nu tilskjødet.

Kilde: Collin