Hans

Michael

von

Klingenberg

Født 16.12.1738

Gift med Hedevig Nilsdatter Lossius
a. Sara
b. Anna Kirstina
c. Anna Catharina

Død 18.06.1822

Veø kirkebog 1764 dom 8. Trinit

Hr. Klingenberg

Veø kirkebog 1764 dom 8. Trinit Gudstjeneste holden i Vestnes Kirke af Hr. Klingenberg og dom 9. Trinit i Vedø Kirke; 14/9 i Rødven Kirke; dom 17. Trinit i Vestnes; festo  omn. Sanct: i  Vedø Kirke; dom 1 Adv. og dom 3 adv. i Tresfjord Kirke.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 : Under Dato Molde 6/11 1765

Jeppe Nielsen Juul
Hans Michael Klingenberg
Mads Jensen Widerøe
Gottlieb Frederich Lange

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 : Under Dato Molde 6/11 1765 har Jeppe Nielsen Juul Indvaaner og Apotheker her paa Molde for af  Lieutnt. Hans Michael Klingenberg laante 134 Rdl. pantsat sin Eiendoms Grund med Haveplads og paastaaende Søhuse, som forhen har tilhørt Mads Jensen Widerøe - beliggende mellem Sr. Gottlieb Frederich Lange og min iboende gaard og Grund paa den anden Side. - Aflæst 14/8 1769.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 523 : 1767 5/5

Jonas Thurman
Lieutnt. Klingenberg 
Capt. Rosing
Daniel Stephensen.

Molde Skifteprt. 1 p. 523 : 1767 5/5 Auktion paa Molde i Jonas Thurmans Bo, hvor Lieutnt. Klingenberg kjøber - og 1766 23/4 Auktion i Capt. Rosings Bo hvor Lieutnt. Klingenberg kjøber en Sølvkaarde vægt 24 1/2 Lod - 15-1-6; 1768 26/5 Lieutnt. Klingenberg kjøber ved Auktion efter Daniel Stephensen.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsb. p. 57 : 12/!2 1785

John Ord
Hans Michael von Klingenberg 

Molde Kirkes Regnskabsb. p. 57 : John Ord har 12/!2 1785 solgt til Capt. Hans Michael von Klingenberg Halvdelen af sin Kirkestol i Molde.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 1114 : 6/1 1786

Hans Michael von Klingenberg
J. Smith

Molde Skifteprt. 1 p. 1114 : Capt. Hans Michael von Klingenberg fordrer ved Regning dat. Aarø 16/1 1786 i Dr. J. Smith's Bo paa Molde.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4

Handelsmand Lange
Capt. von Klingenberg
Nils Justesen
Karen Larsdatter.

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4 Samling i Chirurgus og Handelsmand Langes Bo paa Molde  hvortil Capt. von Klingenberg var skyldig 3 Rd 2 sk. Capt. Klingenberg kjøber ved Auktion 1786 15/5 i samme Bo : Han boede i Fanne Otting (p. 40) ligesaa ved Auktion i Molde 1789 7/9 : 1792 11/2 Capt. von Klingenberg var Lagværge for  af afg. Nils Justesen Enke Karen Larsdatter.

Kilde: Collin

Folketelling 1801 - Bolsø, Aarøe Indre - Romsdal

Hans Michael Klingenberg
Hedevig Lossius
Anna Kirstina
Anna Catharina

Folketelling 1801 - Bolsø, Aarøe Indre - Romsdal
Hans Michael Klingenberg, husbonde, 63 år, avskediget capitaine med pensjon og hans kone Hedevig Lossius, 58 år, begge i 1ste ekteskap.
Deres barn: Anna Kirstina, 27 år ugift og Anna Catharina, 24 år.
Molde Kirkebog 1802 19/1

Peder Grindberg
Anne Kirstina Klingenberg
Capitaine von Klingenberg
Hr. Lossius

Molde Kirkebog 1802 19/1 copuleret Hr. Peder Grindberg, Jomfrue Anne Kirstina Klingenberg: Sp. Capitaine von Klingenberg, Hr. Lossius.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1811 11/6

Madm. Klingenberg
Lars L. Berg
Capit. Klingenberg
Jens Dahl

Molde Kirkebog 1811 11/6 Madm. Klingenberg fadder til Lars L. Bergs Barn; 1812 19/7 Madme Klingenberg, Capit. Klingenberg Fadder til Jens Dahls Barn.

Kilde: Collin