Maren 

Johanna 

Krogh

Født 13.04.1778

Gift med Frederik Christian Steenbuch
a. Anna Bergetha
b. Nicoline Margrethe
c. Anna Birgitte (31.08.1805 - 17.09.1838)
d. Hanna Gabrielle 

Død 08.081828

 
Lorents Auguste Macé
Nicoline Margrethe Steenbuch 
Frederik Christian Steenbuch
Maren Johanna Krogh
Frants Ludvig Emil
Hanna Birgitte Francine
Tobias Salvesen
Lorents Auguste Macé var født i byen Lorient i Bretagne, i Frankrike 9. mai 1716. Han ble gift med Nicoline Margrethe Steenbuch på hennes 20 års fødselsdag i 1822. Nicoline var 5. barn av prost Frederik Christian Steenbuch og Maren Johanna Krogh, født i Molde 13. september 1802 og døde der 24. mars 1875, "efter flere Aars Svaghed", som det het i dødsannonsen.

Macé kom til Norge i 1819 og ved hjelp av sin kapital, forbindelser og dyktighet ble han Moldes største kjøpmann og reder, med utstrakt eksportvirksomhet. Han ble fransk vicekonsul i 1833 og døde 9. mars 1856.

Han eide og bodde fra 1821 den eldste hovedbygningen på Reknes gård, senere ble gården kjend som Macé - gården. Den brente ved bybrannen i 1916, og lå rett øst for prost Steenbuchs gård, der hvor den såkalte Trelastgården ble reist etter brannen. Sjøboden som hørte til var byens største.

Sønnen Frants Ludvig Emil ble kjøpmann og fransk vicekonsul i Molde. Den yngste datteren Hanna Birgitte Francine ble gift med Tobias Salvesen (1823 - 1893), lensmann i Egersund, senere politimester, bopel Lillehammer. Hun var den eneste av barna som var gift og fikk 2 sønner som begge ble gift, men de hadde ikke etterkommere.

Kilde for biografiske opplysninger er Nils Parelius.

Folketelling for 1801 Bolsøe, Molde, udpa Gaden No. 80

Frederik Christian Steenbuch
Maren Johanna Krogh
Anna Bergetha Steenbuch
Ingeborg Christophersdatter
Karen Pedersdatter
Ingeborg Iversdatter

Folketelling 1801 for Bolsøe, Molde, udpa Gaden No. 80:
Friderich Christian Steenbuch, 39 år, sogneprest i Bolsø prestegjelde og hans kone Maren Johanna Krogh, 23 år, begge i første ekteskap.
Deres datter Anna Bergetha, 1 år.
Tjenestepiker: Ingeborg Christophersdtr., 33 år, Karen Pedersdtr., 32 år og Ingeborg Iversdtr. 13 år - alle ugift.