Mathias

Jesten

Krull

 
Romsdals Skifteprt. 7 pg. 464 : 26/4 1747

Christopher Andersen Lem
Consumptionsforpagter Krull

Romsdals Skifteprt. 7 pg. 464 : 26/4 1747 Skifte paa Westad i Volds Otting efter sal. Christopher Andersen Lem, hvor Consumptionsforpagter Krull  ved Regning af Trondhjem 14/4 1747 fordrer Consumption og Folkeskat for 1 Termin 1747.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 172 : 1753 26/9

Johan Myhre
Prokurator Krull

Molde Skifteprt. 1 p. 172 : 1753 26/9 Skifte paa Molde efter sal. Johan Myhre hvor Prokurator Krull fordrer resterende Konsumption 4-3-0. Om Mathias Jesten Krull - kfr. Anders Olsens Skifte paa Molde 1758.

Kilde: Collin

1763 26/7

Procurator Krull

Døde i Domsognet 1762-83 Kirkens Regnskaber
1763 26/7 Procurator Krull, 2 dal j + klokk.

Kilde:Joh. E. Brodahl: Trøndersk personalhistorie