Iver

Larsson

 

Gift nn
a. Inger

 

 
Romsdals Skifteprt. 4 p. 191 : 1705 2/4

Iver Larsson
Anders Lem
Inger Iversdttr.
Ludvig Lem

Romsdals Skifteprt. 4 p. 191 : 1705 2/4 Skifte paa Harøen efter sal. Iver Larsson forrige Bundelensmand, hvor overværende paa Magr. Anders Lems Vegne som Formynder for Dattreren Inger Iversdttr. sig haver paataget hans Søn Ludvig Lem.

Kilde: Collin