Thomas

Larsen

Sekkenes

 

Gift med nn
a. Hans

Død før 12.07.1743

Romsdal Tingprt. 1 p. 6 : 1688 16/11

Knud Gyllenskou
Oberst von Schultz
Tommis Larsen

Romsdal Tingprt. 1 p. 6 : 1688 16/11 Thing paa Venge i Romsdal Otting hvor blandt skyldnerne af Skatter anføres: "Knud Gyllenskou bliver skyldig udj Skatter og Landskyld til Tommis Larsen - 26-2-3. 1688 21/11 siges : Fixdal Brug velbr. Krigsraad og Oberst von Schultz tilhørig - angifues af Fuldmægtigen Tommis Larsen intet at hafue skaaren

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 1 p. 27 : 1689 13/4

Thommis Larsen
Peder Hatlebachen

Romsdal Tingprt. 1 p. 27 : 1689 13/4 Thing for Vaage Otting paa Yttre Hoem hvor "Thommis Larsen fuldmægtig over Vestnes Gods havde indkaldt Peder Hatlebachen for Fjeld etc.; kaldes fremdeles fuldmegtig over Vestnes 1690 10/5.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 68 Ting i Erisfjord Ott. 1693 27/1

Hans Ørbech
Tomes Larsen
Søren Kaflj
Endre Kaflj

Romsdals Tingbog 1b p. 68 Ting i Erisfjord Ott. 1693 27/1 hvor publiseret Sr. Hans Ørbechs Obligation paa 129 Rdlr. skyldig til Monsr. Tomes Larsen oc derfore til Underpant det hannem hans Odelsjord Kaflj skyldende 4 voger fisk, som af Søren og Endre ibm. bruges, udj Isfjorden i Grøtten Prestgj. - dat. Torvigen 24/10 1692.

Kilde: Collin

1696 27/6

Olle Iverson Sylte
Tommes Larson

1696 27/6 Ting for Vaagø Otting hvor Olle Iverson Sylte angaf at have solgt til Sr. Tommes Larson hans Hustru og Arvinger - 2 1/2 pd. fisk Odelsjord uden Bøxel i Sylte.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 2 p. 45 : 1698 1/7

Thommes Larsen

Romsdals Tingbog 2 p. 45 : 1698 1/7 Ting paa Øvre Frostad i Vestnes Ott. overværende udj Kgl. Mjsts. Foged Absens hans dertil beskikkede Fuldmægtig Sr. Thommes Larsen.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 2 p. 45 - 1701 11/10

Thommis Larssøn

Romsdals Tingbog 2 p. 45 - 1701 11/10 Ting paa Skorgen i Vestnæs Ott. hvor Sr. Thommis Larssøn Forvalter over Vestnæs Gaard og Fods tilstede.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 14 : 1702 11/10

Tommes Larsen

Romsdals Skifteprt. 4 p. 14 : 1702 11/10 Skifte i Reven Otting hvor Sr. Tommes Larsen fordrer - 3 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 61 : 1703 19/4

Tommes Larssøn

Romsdals Skifteprt. 4 p. 61 : 1703 19/4 Skifte paa Store Tommeren i Vesnæs hvor Tommes Larssøn fordrede for resterende Skat og Arbeidspenge 1 Rd. 1 ort og sst 1703 20/4 hvor Sr. Tommes Larssøn fordrer 4 Rd. 1 ort. = 1703 7/9 Skifte paa Ødegaard i Erisfjord hvor Thommes Larsen fordrer 2 Rd 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 103 : 1703 27/10

Tommes Larsen

Romsdals Skifteprt. 4 p. 103 : 1703 27/10 Skifte paa Skorgen i Vesnæs Otting hvor Tommes Larsen fordrer for 2 Aars Leding af Ellings Gaarden 2 ort 6.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 133 : 1704 14/5

Tommes Larson

Romsdals Skifteprt. 4 p. 133 : 1704 14/5 Skifte paa Skorgenes i Vesnæs Otting hvor Sr. Tommes Larson fordrer 2-0-14 og udj 3die Tage 0-2-12

Kilde: Collin;

Romsdals Skifteprt. 4 p. : 1705 3/2 

Tommes Larson

Romsdals Skifteprt. 4 p. : 1705 3/2 Skifte paa Stokkeland i Vesnæs Otting hvor Sr. Tommes Larson fordrer 2-0-2.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 198 : 1705 25/4

Tommes Larson

Romsdals Skifteprt. 4 p. 198 : 1705 25/4 Skifte paa Biorbacken i Eritsfjord Otting hvor Sr. Tommes Larson fordrer 2-1-12; 1705 16/6 paa Øvre Haafde i Volds Otting ligesaa 37-0-5; 1705 30/11 i Vestnes Otting. 1706 3/5 i Sund Otting paa Hiertvig hvor Sr. Thommes Larson fordrer for resterende Skatter og Landskyld  37-0-4.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. p. 2 : 1707 27/8

Thommes Larson

Romsdals Skifteprt. 5 p. 2 : 1707 27/8 Skifte paa Sødnachen i Eriksfjordh Otting hvor Sr. Thommes Larson fordrer for resterende Skatter og Landskyld 18-3-0.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 99 : 1708 8/1

Thommes Larson

Romsdals Skifteprt. 5 p. 99 : 1708 8/1 Skifte paa Helde i Erisfjord hvor Sr. Thommes Larson fordrer for resterende Skatter og Landskyld. - 6-1-4.

Kilde: Collin 

Romsdals Skifteprt. 5 p. p. 33 : 1708 19/4

Thommes Larson

Romsdals Skifteprt. 5 p. 33 : 1708 19/4 Skifte paa Nedre Vig i Volds Otting hvor Sr. Thommes Larson fordrer for Setterleje resterende 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. p. 55 : 1708 7/6

Thommes Larson

Romsdals Skifteprt. 5 p. 55 : 1708 7/6 Skifte paa Rigsfjorden i Vaagø Otting hvor Sr. Thommes Larson fordrer for resterende Leding og Landskyld 3 Rd. 1 1/2 ort. - 1708 5/9 Skifte paa Røsoch i Sunds Otting hvor Sr. Thommes Larsson fordrer for Landskyld 3die Aar, dette indtagen - 1 Rd. 1 ort. 1708 20/10 Skifte paa Solbjør i Erisfjord - 9-0-1.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 100 : 1709 5/4

Thommes Larsen

Romsdals Skifteprt. 5 p. 100 : 1709 5/4 Skifte paa Indre Aarø i Fanne Otting hvor Sr. Thommes Larsen i Tredie Aars Tage for 1706  - 0-2-12:: 

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 117 : 1709 10/4

 Thommes Larsøn

Romsdals Skifteprt. 5 p. 117 : 1709 10/4 Skifte paa  Monsaas i Romsdals Otting, hvor Sr. Thommes Larsøn fordrer for indestaaende tildømte Bøder - 9 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 120 : 1709 10/4

Ludvig Ivers.
Thommes Larssøn

Romsdals Skifteprt. 5 p. 120 : 1709 10/4 Skifte paa Indre Holmen i Reven Otting hvor "Sequesteres for Aabodsfal, som Sr. Ludvig Ivers. fordrer - 10 -1-4:" - men er i Skiftet: "Sr. Thommes Larssøn for Aabodsfald 10-1-4 tillagt endel Gjenstande.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p.148 : 1709 i Mai 

Thommes Larsøn

Romsdals Skifteprt. 5 p.148 : 1709 i Mai Skifter i Erisfjord Otting hvo Sr. Thommes Larsøn fordrer resterende Skatter og Rettigheder.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 197 : 1709 12/8

Thommes Larsøn

Romsdals Skifteprt. 5 p. 197 : 1709 12/8 Skifte paa Bjørnerem i Sunds Otting hvor Sr. Thommes Larsøn for resterende Skatter og Landskyld fordrer 8-1-8.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 208 : 1709 30/10

Tommes Larson

Romsdals Skifteprt. 5 p. 208 : 1709 30/10 ligesaa i Søvigen i Wolds Otting : 1709 5/11 Skifte paa Ellingseter i Vesnes hvor Sr. Tommes Larson fordrer 3die Tage for Ao 1704 1 ort.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 33 : 1710 24/1

Thommis Larsen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 33 : 1710 24/1 for det grove Ligklede til Thommis Larsens Kones Begravelse 16 sk.

Kilde: Collin

1710 1/4 

Jørgen Mejer
Ludvig Iversen
Thomis Larsen

1710 1/4 Skifte paa Veø Præstegaard efter sal. Jørgen Mejer (Prest) hvor Sr. Ludvig Iversen og Thomis Larsen var Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 266 : 1710 4/11

Joen Jonsøn
Elisabeth Pedersdttr
Hans Ørbech
Tommes Larsen
Johan Einerson Gilsten

Romsdals Skifteprt. 5 p. 266 : 1710 4/11 Skifte paa Gilsten i Vestnæs Otting efter sal. Joen Jonsøn hvor berettes: "for Elisabeth Pedersdttr. er efter det forrige  Skiftebrev af sal. Hans Ørbech forrettet tilsat at være Formynder Sr. Tommes Larsen og Lensmand Johan Einerson Gilsten, hvormed de og forbliver."

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 119 : Datum Sechenæs 6/3 1716

Thomas Larsen

Romsdal Pantebog 1 p. 119 : Datum Sechenæs 6/3 1716 har Thomas Larsen boende paa Sæchenæs solgt Gaarden Wolden i Ræven Ott.

Kilde: Collin

Datum Nedre Frisvold 4/11 1716

Marta sal. Lieutenant Tostrups
Marta sal. Lieutenant Tostrups
Thomas Larsen
Guri Tostrup
Nils Parelius
Anna Breyer

Datum Nedre Frisvold 4/11 1716 sælger Marta sal. Lieutenant Tostrups til Sorenskriver Johannes Friis Gaarden Nedre Frisvold og omtaler derved "Kjære Svoger Thomas Larsen" - formentlig Thomas Larsen paa Sækkenæ. - Madam Guri Tostrup paa Swchenæs skyldte laante Penge til sal. Hr. Nils Parelius's sal. Hustru Anna Breyers Bo 1719 13/3.

Kilde: Collin 

Romsdals Amts Kopibog N1 : 1717 5/7

Jørgen Jørgensen Axelen
Obriste Schultz
Thomas Larsen
Johan Magnus

 

Romsdals Amts Kopibog N1 : 1717 5/7 andrager Jørgen Jørgensen Axelen " som i 22 Aar har besiddet en dyreleiet Gaard kaldet Axelvold iSunds Otting Skyld 1 1/2 Vog Fiskes Leje og er samme Jord af af afg. Obriste Schultzes Gods her i Romsdalen og som gj formedelst Gaardens Sletthed er gevaarden udarmet og i saadan bundløs Gjeld hos Ombudsmand for Hafre-Korn der hver Tønde blev opskreven for 1 1/2 Rdlr. og udstod mange Aar Misvæxt saa og imidlertid det Korn jeg tog til at udsaa, ei var frøed, saa gj intet fik igjen af Jorden og Rettigheden uden nogen medynck blev opsat. Og som for en 12 Aars Tid siden blev greben til den Extremitet at Ombudsmandens Fuldmægtig med Mænd kom til Gaard og fratog mig alt hvis gj havde last og fast, saa der intet igjen forudsettes, men med Suk og Gaad sad udsat og nogen igjen. Og som gj da var nødsaget at flygte Jorden for at Søge godt Folk om Føde til Kone og 3 Børn, men som Ombudsmand Fuldmægtig med gode forløfter om Hjelp til Gaardens Reparation saa og herefter dags ej mere at vorde præsset for den gamle Rett efter Rest, fordi Jorden ikke skulde vorde ødelagt, thi der haver før min Tid gaaet Mand for Mand gaaet for Armod paa samme Uadarmelse Sæde  Nu siden Gud og andre got Folk har rokket mig Handen og er kommen mig noget lidet, som en fattig Mand igjen, da er gj igjen præsset og frataget noget Tid og anden saa gj ialt trende Gange er fratagen alt hvis gj eiede, dertil er for 3 a 4 Aar siden taget uerbarmelig Dom over mig for 14 Rd. Skyld saa og opsagt  Sigt 1 1/2 Rdlr. saa og til Fogdenopskreven 1 ort, som nu trues med execution skal vorde udsøgt, hvilket hos mig husarme Mand er fast umulig at kunde naaes - denne Nød og Tvang indflyer til Amtmanden etc. 
Amtmanden S..D: Resolverer "Messrs. Thomas Larsen og Johan Magnus haver til mig at indsende en rigtig Special Regning og Forklaring naar og hvorfor denne Skyld er .......og hvorefter saadant fordrer, samt at givew mig en Gjenpart af den indbmlt. Doms Afsagt.

Kilde: Collin

Romsdals Amts Kopibog I p. 293 : Under Dato Molde 29/8 1718

Thomas Larsen
Ludvig Iversen

Romsdals Amts Kopibog I p. 293 : Under Dato Molde 29/8 1718 andrager Thomas Larsen: "Saasom endel Tvistigheder og uenigheder for rum Tid siden haver tildraget mellem Tolderen paa Molde Sr. Ludvig Iversen Munte og endel andre paa den ene og mig samt min Kvinde paa den andre side, da paa der deslige Uenighed kan udj Tide forekommes, hvorved saavel gj som min Kvinde siunes at være skeed fornærmelse" - anmoder om at en extra ordinaire Ret man foretager paa Sechenes - hvilket Amtmanden bevilgede at maa holdes paa Sollicitantens Gaard Sechenes og paa hans egen Bekostning.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 219 : Gjermenæs 21/2 1723

Thomas Larsen
Børge Jacobsen Eeg
Johannes Friis
Thomas Juell

Romsdals Pantebog 1 p. 219 : Gjermenæs 21/2 1723 kjendes jg underskrevne Thomas Larsen boende paa Sechenæs at være skyldig til Kgl. Majst. Foged Sr. Børge Jacobsen Eeg 167 1/2 Rdlr. Courant som han mig tid efter anden laant og forstrækt haver udj rede Penger til Kgl. Skatters Afbetaling og anden min nødvendige Underholdning hvorfore gj for bemelte Summa 107 1/2 Rdlr. til forsickring |: som til ingen anden er pantsat:| pantsætter j min paaboende Gaard Sechenæs beliggende udj Wolds Otting, skyldende 3 vogr fiskes leje med Bøgsel og al anden Herlighed, samt mit derpaa havende Original Skjøde og Adkomst, hvorudj hand og hans Arvinger skal være prioriteret til skadesløs Betalning for Capital og Rente etc.
    Underskrevet til Vitterlighed af Sorenskriver Johannes Friis og Msr. Thomas Juell

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 249  : Datum Skorgen 12/7 1723

Thomas Larsen
Willum Andersen Gaas
Steen Meldal

Romsdals Pantebog 1 p. 249  : Datum Skorgen 12/7 1723 kjendes gj underskrevne Thomas Larsen boende paa Sechenæs at være skyldig til Msr. Willum Andersen Gaas 180 Rdlr. Courant som han mig i rede Penger laant og forstrækt haver - til ydermere Forsickring |: som til ingen anden pantsætter :| pantsætter gj min paaboende Gaard Sechenes beliggende i Wolds Otting skyldende 3 woger fiskes leye med Bøxel og al Herlighed samt min derpaa havende original Skjøde og Adkomst etc. Undertegnet til Vitterlighed: Hr. Lieutenant Steen Meldal.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 506 : 1728 15/4

Thomas Larsen

Romsdals Skifteprt. 6 p. 506 : 1728 15/4 Skifte paa Biønnæs i Erisfjord hvor Thomas Larsen fordrer 3 Rd.

 Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 14 : Sechenes 31/12 1732

Thomas Larsen
Anders Jørgensen Brevigen

Romsdal Pantebog 2 p. 14 : Sechenes 31/12 1732 pantsætter Thomas Larsen for Gjeld til erlige og velagte Anders Jørgensen Brevigen 31 Rd. 2 ort min Gaard Lillebostad skylder 3 vog fiskes leje som til ingen andre er pantsat. Publiseret paa Thinget Bolsøen for Fanne Otting 1/7 1733.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 122 : Trhjem 28/11 1738

Johan Mangelsen
Siver Andersen Vesnæs
Thomas Larsen
Johannes Friis

Romsdals Pantebog 2 p. 122 : Trhjem 28/11 1738 sælger Oberst Johan Mangelsen til Siver Andersen Vesnæs en Gaard kaldet Sechenæs i Vold Otting skyld 3 vog fiskes leje med Bøxel og Herlighed - item en Gaard kaldet Lillebostad i Fanne Otting skyldende 3 voger fisk med Bøxel - hvilke tvende Gaarde mig efter nu afgangne Thomas Larsen, som dessen forrige Eier for mit hos hannem hafde Krav i Betaling ei bleven udlagt, som den mig af Sorenskriver Johannes Friis meddelte og herhos følgende Lodseddel dat. 22/7 dette Aar videre formelder, og som mig da mit fulde Krav udj afg. Thomas Larsens Stervboe neml. 560 Rdlr. 1 ort 17 sk. af bemelte Siver Andersen Vesnæs er betalt oc overdraget etc.

Kilde: Collin

Under Dato Kjøbenhavn 25/6 1743

Hans Thomassen
Anders Olsen Monsaas
Sjur Andersen Sekkenes

Under Dato Kjøbenhavn 25/6 1743 hvor Hans Thomassen Soldat ved Grenadier Corps sælger til Anders Olsen Monsaas min havende Odels og Løsningsret til Garden Sekkenes, der skylder 3 vog fiskesleje - og tilforn har været mine forældres rette Odel og Eiendom, til hvilken jeg nu efter deres dødlige Afgang er den rette Odelsbaarne - for 20 Rdlr. - og 30/10 sælger Anders Olsen Monsaas til Sjur Andersen Sekkenes samme Odels Ret for 70 Rdlr. - og har Ole Iversen Øver Restad erklæret for sig og Arvinger ingen Pretention ville gjøre paa Gaarden  Sekkenes Indløsning.

Kilde: Collin