Lars

Eriksen

Leganger

Født 1709
Foreldre: Erik Pedersen Leganger og Anna Henriksdatter Sylvius

Gift med Else Catharina Munch
a. Anna Sylvia
b. Elisa Catharina

Død 1772 

Veø Kirkebog 1733 dom Inv.

Lars Leganger

Veø Kirkebog 1733 dom Inv. predikede Lars Leganger i Vedø Kirke; 1734 13/3 i Tresfjord Kirke predikede Hr. Lars Leganger.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1734 Festo annunciet Maria

E. Leganger
Lars Leganger

Veø Kirkebog 1734 Festo annunciet Maria i Vedø samme Dag gj forestillede min (E. Leganger) Søn Hr. Lars Leganger for Menighederne, oplæste den Confirm. paa hans Vocation  og Biscopens Collats.

Kilde Collin

1739  21/5

Lars Leganger 
Othe Ørbech

Molde Eiendom 53d.

1739  21/5 kjøber Ærverdige Hr. Lars Leganger afg. Othe Ørbechs Gaard med Grund etc. i Molde for 280 Rd. - Molde Eiendom 53d.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1739 26/11

Lars Leganger
Anna
Else Catharina Munch
Anna Cathrine Mejer
Anna Engelhart
Børge Eeg

Veø Kirkebog 1739 26/11 døbt i Vedø Kirke Hr. Lars Legangers Datter Anna. Faddere Moder (Else Catharina Munch), Jomfru Anna Cathrine Mejer, Anna Engelhart, Egs,  Fogden Børge Eeg.

KIlde: Collin

Romsdals Pantb. 2 p. 145 Stensaaen 2/1 1740

Niels Lossius
Lars Leganger

Romsdals Pantb. 2 p. 145 Stensaaen 2/1 1740 pantsætter Captn. Niels Lossius til velærv. Sr. Lars Leganger for laante 99 1/2 Rdlr. sine paa Veblungsnes tilhørende Huse som til ingen anden er pantsat..

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 23/8 

Lorentz Angell
Maria Must
L. Leganger
Hans Holst
J. A. Eeg

Veø Kirkebog 1740 23/8 af Sr. L. Leganger copuleret Lorenz Angell og Maria Must. Sp. Hans Holst, J. A. Eeg.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 2/12 1740

L. Leganger
Elisa Catharina
Eegs Hustru
Fyhns
Iver Iversens
Friis
D. Steffensen

Veø kirkebog 2/12 1740 døbt Hr. L. Legangers Datter: Elisa Catharina. Tils. Eegs Hustru, Fyhns, Iver Iversens, Friis, D. Steffensen.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 7 p. 77 : 1741 16/5

N. Davgaard
Lars Leganger

Molde Skifteprt. 7 p. 77 : 1741 16/5 Skifte paa Molde efter N. Davgaards Kjæreste hvor Hr. Lars Leganger fordrer 10 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Geist. Skifteprt. p. 205 : 1741 7/4

Lars Leganger
Hr. Engelhart
Sara Tausan

Romsdals Geist. Skifteprt. p. 205 : 1741 7/4 var Lars Leganger, Capelan til Vedø, paa Kobberholmen for at registr. efter sal. Hr. Engelharts Enke Sara Tausan.

Kilde: Collin

Molde 16/3 1742

Lauritz Leganger
Tolder Behrentz
Jacob Andreas Eeg
Hans Holst

Molde 16/3 1742 sælger Lauritz Leganger Pasr Lyeb(?)  til Tolder Behrentz Huse oc Grunde paa Molde, og hvilke Berentz efter min Afreise fra Stedet gjør sig nyttig som han kand etc. : Molde Eiendomme 53d. : og Dato Bergen 28/6 1742 sælger Lauritz Leganger til Sr. Jacob Andreas Eeg og Sr. Hans Holst sin Gaard paa Molde. - Molde Eiendomme 53d.

Kilde: Collin