Nils

Andersen

Lem


Foreldre Anders Christophersen Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe

Gift 1708

 
Romsdals Tingbog 3 p. 86 : 1703 22/10

Just Andersøn Sætnes
Christopher Lem
Niels Lem
Endre Ellings. Tockle
Anders Olsen Tocklehagen
Ludvig Lem
Iver Lem
Ole Olsen Sætnes
Just Lassesøn Rejten

 

Romsdals Tingbog 3 p. 86 : 1703 22/10 Ting for Romsdals Ott. hvor Just Andersøn Sætnes stevnet Christopher og Niels Lem for Overlast i hans Hus med hans Vinduers Indslagelse oc meere, hvorom hand sin skriftlige Stevneseddel indgaf, saa oc  udj samme stevnet Endre Ellings. Tockle oc Anders Olsen Tocklehagen, som Schaden har besigtiget, dessem forefindende at forklare. Iligemaade var stefnt Ludvig oc Iver Lem, som med sine Brødre var i Compagnie, da dette skede, endeligen var stefnet Ole Olsen Sætnes oc Just Lassesøn Rejten at vidne, hvis dennem her om er vitterligt, at de indstefnte møtte ingen ingen uden alene Lodvig Lem hvor fore, de indstefnte Vidnesbyrd, efter Citantens Paastand, aflagde deres Æd, at vidne hvis dennem var vitterligt, oc gjorde de begge deres Forklaring overenstemmende saaledes: at Christopher Lem kom til Jost Sætneses Gaard ridende med en dragen Kaarde i Haanden, oc reed ind i Mandens Stue oc hug hans  Bord oc Bielche, siden reed ud igjen oc søgte efter manden, men fick hannem icke fa; Iligemaade kom Niels Lem ridende og med en afbrøt Rive, indslog Jost Setneses Vinduer i Sengestuen, i Kaaven oc udj dauglig Stuen, tilsammen sex Støcker, oc derefter udfordrede de Manden med de Ord: "Kom ud din Hund oc din tiuf."; Iver Lem kom strax efter sin Broder Christopher ind i Stuen oc luchte Kovedøren op, oc icke videre Overlast beviste, Ludvig Lem kunde hverken Citanten eller Vidnerne nogen Overlast tilsige, de 2de Mænd nemlig Endre Ellings. Tockle og Ander Olsen Tocklehagen, som denne tilføiede Skade har besiktiget, forklarede saaledes at ucj overbemelte Huse var gandske indslagen - 6 Vinduer, allene i det ene Vindue, I Sengestuen, var tilbage nogle Ruder, saa og vister der i Bordet og Bielchene, hvorledis der udj var hugget eller slagit, -  Herimod Ludvig Lem under sin oc sin Broder Iver Lems Haand deres skriftlige Svar oc Paastand paa Alt forbemelte begjerede Jost Anderson, begjerede, beskrevn, til videre.-

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 32 : 1708 19/5

Niels Lem

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 32 : 1708 19/5 Mons. Niels Lem for Klocherne, hvormed paa hans Bryllupsdag blev ringet betalt 1 Rd.

Kilde: Collin