Hans

Hansen

Lemmich

Født 1599 i Bergen
Foreldre Hans Lemmich og første hustru

Gift med Berete Mogensdatter
a. Hans
b. Peder
c. Abel
d. Isach
e. Ludvig
f. Absalon
g.  Agnete

Død ca. 1672

Hans Hansen Lemmich
Hans Lemmich
Kristine Didriksdtr
Abel Olufsen
Else Dideriksdtr.
Berete Mogensdtr
Jørgen Nilsen Knag
Jørgen Knag
Ida Sophie Knag
Ove Jonassen
Hans Lemmich
Peder Lemmich
Abel Lemmich
Isach Lemmich
Ludvig Lemmich
Absalon Lemmich
Agnete Lemmich
Jens Biering
Hr. Hans Hansen Lemmich, f. 1599 i Bergen, student i Rostock 1617 og i Kjøbenhavn 1619, blev i 1622 resid. kapellan i Eid. Hans far var borger i Bergen Hans Lemmich, som der drev bryggeri; det brændte for ham og han reiste da til Stralsund, men kom tilbake igjen og blev i 1624 organist i Skien. Organisten var to ganger gift; den første hustru, som blev mor til hr. Hans, kjendes ikke, den anden hustru var en enke, Kristine Didriksdtr., med hvem gemalen drev en langvarig og skandaløs skilsmisseproces for Bergens Domkapitel i 1620 og flg. aar. Hun vilde ikke passe sit kjøkken, klaget han, og ikke spinde, men forlot husholdningen nat som dag. Naar hun kom hjem angrep hun ham haanlig med skjældsord, kaldte ham et æsel og sa at hendes forrige mand var ni ganger ærligere. Hans Lemmich hadde i løpet av 8 aar bare prylt hende to ganger, men hun hadde slaat ham med sengepotten, mens han laa i sengen og piken holdt ham fast! Kristine paa sin side paastod at det var manden som var umulig, saaledes tvang han hendes datter ut av huset otte dager efter hendes barselseng; han vilde heller ikke betale den humle, som trængtes til brygning etc. Skilt blev de dog ikke.
   Grunden til at sønnen hr. Hans Lemmich kom som kapellan til Eid, hvor hr. Abel Olufsen da var sogneprest, var sikkerlig det at hans stifmor, Kristine Dideriksdtr., har været søster av hr. Abels hustru Else Dideriksdtr. Kort efter blev han trolovet og gift med hr. Abels sønnedatter Berete Mogensdtr., som var kommet til sine bedsteforældre paa Eid prestegard efter at hendes far hr. Mogens Abelsen, som ovenfor meddelt, var blit dømt fra embedet som sogneprest til Vikør. I Eids beskedne resid. kapellani blev hr. Hans sittende i nær 50 aar, indtil 1671. Dat. Skibenes 7/8 1671 skriver han til bispen at han ikke længer er residerende, men med forrige sogneprests tilladelse bor paa en bondegaard for avgift og ellers er at betragte som  domesticus. "Sit embede hadde han, Gud være æret, indtil denne dag forestaaet som et lys for andre i lærdom og levnet, iflg. Ove Bjelkesvidnesbyrd, og levet broderlig med 4 sogneprester[han regner saaledes ikke med hr. Jens Buck], av hvilke den første som min kones farfar kaldte mig til medtjener....." ...

Hr. Hans Lemmich døde mellem 1671 og 1673. Hans enke, Berete Mogensdtr. blev derefter gift med kaptein Jørgen Nilsen Knag i Eid, som da var enkemand med flere barn, av hvilke Jørgen og Ida Sophie Knag begge var over 12 aar gl. i 1675 og hjemme, undervist av huslærer, ovenn. Ove Jonassen. Hr. Hans' barn var: Peder Lemmich, borgerskap til Bergen 1667, Abel Lemmich, borgerskap 1668, Isach Lemmich, borgerskap 1674, Ludvig og Absalon Lemmich, som alle levet i Eid i 1675, samt Agnete Lemmich, som mellem 1675 og 1680 blev gift med lensmand s.steds Jens Biering. En række data til ovenstaaende prestehistorie er velvilligst meddelt av overlæge Sollied i Bergen.

Kilde: NST I Jesper Hansen  fogden paa Helgeland - fogden paa Kaupanger. ved S. H. Finne-Grønn s. 67f